Od myšlenky
k výrobku

3E Praha Engineering

Od myšlenky
k výrobku

3E Praha Engineering

Proč 3E Praha Engineering

Jsme připraveni řešit jakoukoli Vaši engineerskou výzvu, se kterou za námi přijdete! Naši pracovníci nejsou jen odborně vyškolení specialisté, jsou to zejména profesionální technologové a konstruktéři, kteří trpělivě a pozorně naslouchají Vašim potřebám a požadavkům. Následně pro Vás vymyslí a sestaví ŘEŠENÍ, které Vám pomohou nainstalovat a implementovat.
Ta hlavní přidaná hodnota je potom v následné PODPOŘE ve Vašem vlastním reálném provozu, kdy Vám naši technici pomohou dosáhnout Vámi požadovaného výsledku s maximální efektivitou a minimem nákladů.

ING. JOSEF MALÝ, ředitel a jednatel společnosti

Poslání

Od myšlenky k výrobku.

Inženýring je pro nás poslání, jehož úkolem je aplikovat úspěchy vědy, technologie, využití přírodních zákonů a zdrojů k řešení konkrétních situací.

Zkrátka, měnit svět k lepšímu!

Novinky v 3E praha

Naše softwarové řešení

  • Vše
  • 2D
  • 3D
  • CAD
  • CAM

co říkají Naši zákazníci