Simulace v CLOUDU

Objevte sílu cloudových simulací v 3DEXPERIENCE

Otevřete dveře do světa inovací a pokroku

Vstupte do nové dimenze inženýrství se simulacemi na platformě 3DEXPERIENCE. Tato cloudová platforma nabízí rozsáhlé možnosti simulace – od strukturální analýzy a dynamiky tekutin po vstřikování a elektromagnetismus, vše založené na technologii Abaqus. Je ideálním řešením pro konstruktéry, inženýry a analytiky hledající pokročilé nástroje pro inovativní projekty.

Cloudová platforma pro přesné a inovativní simulace

Budoucnost inženýrství a simulací v 3DEXPERIENCE je tu!

Simulace na platformě 3DEXPERIENCE představují průlom v oblasti digitálního inženýrství, poskytujíc uživatelům možnost provádět sofistikované analýzy a testy přímo v cloudovém prostředí. Tyto simulace zahrnují široké spektrum oblastí – od strukturální analýzy, přes výpočetní dynamiku tekutin, až po simulace vstřikování a elektromagnetismu, vše podpořeno robustními nástroji Abaqus.

Platforma 3DEXPERIENCE umožňuje konstruktérům, inženýrům a analytikům využívat výhody pokročilého modelování a simulací, aby mohli rychleji a s větší přesností předvídat výkonnost a chování svých návrhů v reálném světě. Díky cloudové technologii je celý proces nejen efektivnější, ale i přístupnější, což otevírá nové možnosti pro spolupráci a inovace v rámci globálního inženýrského komunity.

Poznejte simulace ve
3DEXPERIENCE

Přehrát video
Revoluční řešení pro inovace bez hranic

Maximalizujte svůj potenciál s cloudovými simulacemi 3DEXPERIENCE

Používání cloudových simulací na platformě 3DEXPERIENCE představuje klíč k efektivnějšímu a flexibilnějšímu inženýrskému procesu. Cloudové technologie umožňují uživatelům přístup k pokročilým analytickým nástrojům a simulacím odkudkoli, což zjednodušuje spolupráci mezi týmy a zrychluje vývojový cyklus produktů.

Platforma 3DEXPERIENCE nabízí široké spektrum simulací, od strukturální analýzy po dynamiku tekutin a elektromagnetismu, což umožňuje přesněji předvídat chování a výkon modelů v reálném světě.

Tato integrace pokročilých simulací do cloudového prostředí nejen že snižuje potřebu fyzických prototypů, ale také umožňuje rychlou iteraci a optimalizaci návrhů. S 3DEXPERIENCE můžete zvýšit inovaci, zlepšit kvalitu produktů a dosáhnout udržitelnějšího vývoje, což činí cloudové simulace nepostradatelným nástrojem pro každého, kdo usiluje o vynikající inženýrské řešení.

Přístupnost a flexibilita

Cloudové simulace umožňují přístup k simulacím a analytickým nástrojům z libovolného místa, což zvyšuje flexibilitu a podporuje spolupráci mezi týmy.

Úspory na prototypování

Cloudové simulace snižují potřebu fyzických prototypů tím, že poskytují přesné digitální modely pro testování a ověřování návrhů.

Rychlejší vývojový cyklus

Snížení času potřebného na vývoj a testování produktů díky možnosti rychlé iterace a optimalizace návrhů v reálném čase.

Inovace bez hranic

Platforma 3DEXPERIENCE umožňuje uživatelům experimentovat a inovovat bez omezení, což vede k vytváření lepších a konkurenceschopnějších produktů.

Pokročilé analytické možnosti

Široké spektrum simulací, včetně strukturální analýzy, dynamiky tekutin a elektromagnetismu, umožňuje přesné předpovědi chování a výkonu produktů.

Udržitelný rozvoj

Optimalizace návrhů a procesů díky cloudovým simulacím přispívá k efektivnějšímu využívání zdrojů a snižuje dopad na životní prostředí, což podporuje udržitelný rozvoj.

Pokročilé Strukturální simulace v cloudu

Maximalizujte inovace a odolnost Vašich návrhů

Strukturální simulace na platformě 3DEXPERIENCE představují výkonný nástroj pro pevnostní analýzy, který je zásadní pro optimalizaci designu a zvýšení kvality produktů. S využitím pokročilé analýzy konečných prvků (FEA) umožňují tyto simulace detailně předvídat reálný výkon a odolnost produktů pod různými zatíženími.

Díky cloudovému prostředí poskytují široký rozsah možností, od základní lineární analýzy jednotlivých komponent až po komplexní simulace celých sestav, včetně kontaktů a nelinearit. Uživatelům je tak zpřístupněna špičková, ověřená a škálovatelná technologie Abaqus od SIMULIA, což umožňuje inovovat bez obav a efektivně predikovat potenciální problémy ještě před fyzickým prototypováním.

Včasné testování výkonu produktů umožňuje nejen odhalit a řešit problémy v rané fázi návrhového procesu, ale také zásadně snižuje riziko nákladného přepracování a zvyšuje potenciál pro inovace. S 3DEXPERIENCE můžete rychle iterovat a zdokonalovat vaše návrhy, čímž zajišťujete, že finální produkt splní nebo překročí očekávání zákazníků ve všech ohledech.

Role pro strukturální simulace v 3DEXPERIENCE

Structural Designer umožňuje snadné vyhodnocování scénářů výkonu produktu díky integraci s řešiči Abaqus, cloudovými simulacemi a vysoce výkonným výpočetním prostředím. Tato role je navržena tak, aby byla snadno použitelná a poskytovala konstruktérům důležité technické poznatky získané ze simulací, což jim umožňuje činit informovaná rozhodnutí během návrhového procesu. Structural Designer je optimalizován pro potřeby projektantů a iterativní návrh, umožňuje konstruktérům efektivně hodnotit chování produktu při každé „co kdyby“ iteraci, zlepšuje výkon produktu a snižuje čas i náklady spojené s vývojem.

Zefektivněte své návrhové procesy s nástrojem Structural Designer

Asistent uživatele s interaktivním průvodcem usnadňuje zahájení práce a rychlé porozumění funkcím. Mezi klíčové časově efektivní funkce patří:

 • Vysoce přesné vyhodnocení napětí, deformace, vlastních frekvencí a teploty.
 • Intuitivní posouzení výkonu produktů za lineárních statických podmínek.
 • Rychlé a informované vyhodnocení pevnosti a tuhosti komponent v rámci různých návrhových scénářů.
 • Snadné testování a automatizované modelování návrhů s možností nastavení přesnosti ve vztahu k výpočetnímu času.

Využijte přesnost a spolehlivost s nástroji Structural Designer v 3DEXPERIENCE

Structural Designer je vybaven osvědčenými řešiči Abaqus, které poskytují výsledky s vysokou mírou důvěryhodnosti a přesnosti. Tento nástroj zahrnuje širokou škálu funkcí pro optimalizaci Vašich simulačních studií:

 • Vysoce kvalitní výsledky s automatickým generováním sítě na základě geometrie a lokálním zjemněním sítě pro přesné zpřesnění geometrie.
 • Rychlé nastavení simulačních studií bez nutnosti použití párů povrchů pomocí obecného kontaktu, včetně deformovatelného a přerušovaného kontaktu mezi díly.
 • Simulační postupy jako je lineární statika, frekvence, tepelná analýza (ustálený stav) a vzpěr.
 • Uchycení, zatížení a spoje včetně kluzných, lepených kontaktů, šroubů a pružin v sestavách.

Maximalizujte efektivitu s cloudovým výpočtem na platformě 3DEXPERIENCE

Výkonný cloudový výpočet ve spojení s platformou 3DEXPERIENCE poskytuje významné výhody pro konstrukční a inženýrské týmy, což umožňuje zvýšení produktivity a lepší spolupráci. Klíčové přínosy zahrnují:

 • Schopnost spouštět více simulací a využívat až 144 jader.
 • Plynulý pracovní postup mezi rolemi 3DEXPERIENCE Works.
 • Schopnost prohlížet, sdílet, přidávat poznámky, diskutovat a spravovat data návrhu a simulace pro užší spolupráci v oblasti inženýrství.

Díky těmto funkcím se Structural Designer stává nezbytným nástrojem pro inženýry, kteří hledají spolehlivé a efektivní řešení pro své návrhové a simulační úkoly.

Optimalizujte strukturální výkon se Structural Performance Engineer

Role Structural Performance Engineer na platformě 3DEXPERIENCE umožňuje detailní posouzení strukturálního výkonu produktů v nelineárních statických a dynamických prostředích, což vede k informovanějším inženýrským rozhodnutím. Tato role nabízí produktovým inženýrům pokročilé, přesto intuitivní nástroje pro provádění sofistikovaných strukturálních simulací již během návrhového procesu.
 • Scénáře „Co kdyby“ umožňují inženýrům testovat různé návrhové možnosti díky bezproblémové integraci s geometrií, což usnadňuje rychlé iterace a optimalizace.
 • Intuitivní pracovní postupy poskytují jedinečné uživatelské rozhraní, které integruje robustní simulační technologie, umožňující efektivní a přesné simulace.
 • Vícestupňové testování podporuje komplexní strukturální scénáře pro hodnocení výkonu a kvality produktu, což zvyšuje důvěru v konečné výsledky.
 • Automatizace modelování urychluje simulace pomocí automatizovaného procesu vytváření modelů pro velké sestavy, což šetří čas a zvyšuje produktivitu.
 • Pokročilá vizualizace umožňuje výkonnou vizualizaci výsledků, zejména u velkých modelů, poskytující jasný přehled o chování struktur.
 • Výpočetní kapacita umožňuje využití až 8 výpočetních jader pro lokální simulace, což zvyšuje rychlost a efektivitu procesu.

Tato role je zásadní pro inženýry, kteří chtějí zvýšit přesnost svých simulací a zefektivnit proces návrhu, čímž dosahují lepších výsledků a zkracují čas potřebný pro vývoj produktů.

Role Structural Mechanics Engineer využívá technologii Abaqus® k poskytování pokročilých nelineárních strukturálních simulací uživatelům SOLIDWORKS®. Tato simulační role integruje možnosti vysoce výkonných výpočtů (HPC) na cloudové platformě 3DEXPERIENCE®, což umožňuje provádění jak jednoduchých, tak složitých simulací. Díky cloudovému zpracování nejenže můžete simulace efektivně spouštět, ale také můžete bezpečně ukládat svá data na platformu, což zajišťuje snadný přístup k nim kdykoli a z jakéhokoli připojeného zařízení. Tato flexibilita a bezpečnost usnadňuje spolupráci týmů, umožňuje sdílení a analýzu dat v reálném čase a zvyšuje efektivitu vývojových procesů.

Technologie Embedded Abaqus Vám umožňuje řešit větší a složitější struktury. Mezi klíčové schopnosti patří:

 • možnost analyzovat strukturální lineární i nelineární statické, nízko a vysokorychlostní dynamické, tepelné a vnitřní akustické simulace,
 • dále umožňuje řešit nelineární dynamické problémy, jako jsou zkoušky nárazem nebo pádem, vybočení a náhodné vibrace,
 • technologie také podporuje ruční spojování více nelineárních efektů a umožňuje komplexní kontakt s malými nebo velkými sestavami,
 • v neposlední řadě také umožňuje nalézt nejlepší návrh na základě zvolených cílů pomocí analýzy návrhu s parametry v SOLIDWORKS a na platformě 3DEXPERIENCE.

Materiálové možnosti a možnosti kalibrace materiálů v roli Structural Mechanics Engineer jsou zásadní pro relevantní výběr materiálového modelu a přesné modelování chování. Klíčové funkce zahrnují:

 • Kalibrace materiálu: Umožňuje pomocí testovacích dat kalibrovat chování modelu, což vede k získání realistických výsledků.
 • Definice chování materiálů: Umožňuje pomocí knihovny materiálů definovat správné chování, včetně nelineárních vlastností jako je hyperelasticita a plasticita.
 • Vizualizace materiálů: Nabízí možnost vytvoření vizuálních efektů pomocí vykreslování materiálů, což zlepšuje prezentaci a porozumění materiálovým vlastnostem.

Role Structural Mechanics Engineer je vybavena nástroji, které Vám umožní rychlý start a zajišťují efektivní pracovní postupy. Mezi hlavní výhody patří:

 • User Assistant: Poskytuje interaktivní řízené nastavení a simulační pracovní postupy, což umožňuje rychlou a efektivní práci.
 • Automatizace studie návrhu: Umožňuje použití parametrické designové studie pro automatizaci procesu návrhu.
 • Zjednodušení geometrie: Připravuje geometrii pro simulace na platformě 3DEXPERIENCE, čímž zjednodušuje celý proces.
 • Společné rozhodování: Umožňuje sdílení informací a společné rozhodování v celé organizaci prostřednictvím online řídicích panelů, které slouží k kontrole a porovnání alternativ návrhu.

Zahajte práci s rolí Structural Mechanics Engineer na platformě 3DEXPERIENCE a okamžitě zlepšete přesnost a rychlost Vašich inženýrských simulací.

Zvýšte strukturální integritu s rolí Durability and Mechanics Engineer

Durability and Mechanics Engineer poskytuje komplexní strukturální simulace zahrnující statiku, implicitní a explicitní dynamiku a únavu, které jsou zásadní pro posouzení strukturální integrity jakéhokoli typu produktu. Tato role umožňuje:

 • Provádět vícekrokové strukturální scénáře založené na technologii Abaqus pro komplexní hodnocení použitelnosti produktu. Tyto scénáře mohou zahrnovat studie statické, frekvenční, tepelné analýzy, analýzu vzpěru, a jak implicitní tak explicitní dynamiku, včetně lineární dynamiky.
 • Simulovat únavu pro předpovídání přesné únavové životnosti, což zajišťuje delší životnost složitých technických produktů, vyhýbání se pozdnímu přepracování, minimalizaci fyzických testů, snížení nákladů na záruku a prodloužení životnosti v provozu.
 • Umožňuje bezproblémovou asociativitu s geometrií pro efektivní scénář „Co kdyby“.
 • Zahrnuje funkce pro přípravu simulační geometrie.
 • Poskytuje 3D vizualizaci výsledků velkých modelů a možnosti vykreslování XY, což umožňuje přesnější rozhodování na základě výsledků.
 • Umožňuje použití až 8 jader pro lokální výpočty, což zvyšuje výkon a efektivitu simulací.

Začněte využívat roli Durability and Mechanics Engineer na platformě 3DEXPERIENCE a objevte, jak můžete zvýšit strukturální integritu a prodloužit životnost vašich produktů s pokročilými simulačními nástroji.

Výpočet dynamiky tekutin a proudění v cloudu

Proveďte simulaci proudění tekutiny a přenosu tepla, abyste zlepšili kvalitu produktů a předešli problémům s výrobou. Prozkoumejte tok tekutin a tepelný výkon produktů, což vám umožní urychlit inovace. Díky široké škále funkcí máte k dispozici nástroje pro snadnou předpověď ustáleného a dlouhého přechodného toku a tepelného chování produktů. Využijte plně integrované multidisciplinární prostředí pro rychlé a snadné provádění CFD analýz a spolupracujte se zúčastněnými stranami na projektu na výsledcích simulace proudění tekutin, aby byla zajištěna informovaná rozhodnutí.

Optimalizace návrhu s
Fluid Dynamics Engineer

Provádění simulací proudění tekutin a přenosu tepla může revolučně zlepšit kvalitu vašich návrhů a efektivně předcházet potenciálním problémům ve výrobním procesu. Role Fluid Dynamics Engineer nabízí unikátní přístup k simulacím, které nejen zvyšují inovativní potenciál vašich produktů, ale také zefektivňují celý vývojový cyklus. Tato role vám poskytuje pokročilé nástroje a technologie, které jsou klíčem k optimalizaci a validaci vašich designových konceptů, což vám umožní dosáhnout lepších výsledků rychleji a s menšími náklady.

Role Fluid Dynamics Engineer Vám umožňuje:

 • Prozkoumat alternativy návrhu: Efektivně zkoumejte možnosti proudění tekutiny a přenosu tepla, abyste urychlili inovace produktů.
 • Integrace s CAD a PLM: Využijte plnou integraci s CAD a PLM systémy pro souběžný vývoj produktů řízený simulací.
 • Předpověď proudění a tepla: Snadno předvídejte ustálený stav a dlouhodobé nestacionární proudění a přenos tepla pomocí řízeného rozhraní.
 • Automatizace posouzení návrhu: Použijte aplikaci Parametric Design Study pro automatizaci posouzení návrhu.
 • Minimalizace IT režie: Snížte náklady a komplexnost IT díky možnosti výpočtu v cloudu.
 • Výpočetní kapacita: Realizujte lokální výpočty až na 16 jádrech s možností rozšíření výpočetní kapacity podle potřeby.

Fenomenální Elektromagnetické simulace v cloudu

Inovativní návrhy s elektromagnetickou simulací
Zvyšte výkon a spolehlivost vašich elektromagnetických komponent a systémů s pokročilými analytickými nástroji

Elektromagnetická simulace usnadňuje analýzu a optimalizaci návrhu a umístění elektromagnetických součástí a systémů pro maximalizaci výkonu a spolehlivosti. Umožňuje ověření vlivu nízkofrekvenčních i vysokofrekvenčních elektromagnetických vln na chování produktu a systému, což vede k efektivnějšímu vývoji produktů. S rolí Electromagnetics Engineer můžete:

 • Provádět elektromagnetickou analýzu, včetně optimalizace antén a mikrovlnných komponent, jako jsou filtry a konektory, stejně jako elektromechanická zařízení, jako jsou motory a generátory, což zkracuje dobu uvedení produktů na trh.
 • Minimalizovat rizika spojená s elektromagnetickou kompatibilitou (EMC) a expozicí lidského těla elektromagnetickým polím, což zajišťuje, že zařízení splňuje zákonné certifikační požadavky.
 • Využívat nejvýkonnější metody, jako jsou unikátní technika konečné integrace (FIT), klasická metoda konečných prvků (FEM) a metoda matice přenosové linky (TLM) pro standardní i hybridní simulace.
 • Poskytovat bezprecedentní spolehlivost simulací prostřednictvím křížového ověření, aby se předešlo poruchám zařízení, záručním nárokům a stažením z trhu.
Role pro elektromagnetické simulace v 3DEXPERIENCE

Všudypřítomnost nového „propojeného světa“ dramaticky změnila rozvíjející se i zavedená odvětví. Potřeba elektromagnetických systémů/zařízení, které by umožnily nově požadovanou konektivitu všeho, narušila nové trhy, jako je lékařské vybavení, obnovitelná energie a metamateriály, a dlouho zavedená průmyslová odvětví, jako je automobilový průmysl a komunikace. Electromagnetics Engineer vám poskytuje nástroje, které vám pomohou s jistotou splnit tyto nové požadavky zákazníků.

Electromagnetics Engineer: Klíč k inovacím v propojeném světě

Electromagnetics Engineer, který je součástí portfolia 3DEXPERIENCE® Works Simulation, je vysoce výkonné řešení pro 3D elektromagnetickou simulaci. Tato cloudová role, poháněná osvědčenou sadou CST Studio Suite, poskytuje rychlou a efektivní simulaci a vedení návrhu elektromechanických zařízení, desek plošných spojů a antén ve skutečně multifyzikálním prostředí.

Díky asociativitě se SOLIDWORKS umožňuje aplikace Electromagnetics Engineer použití špičkové technologie CST v rané fázi procesu návrhu, aby bylo možné identifikovat a zmírnit potenciální problémy ještě před uvolněním návrhů k výrobě.

Certifikační testy jsou časově náročné a nákladné. Electromagnetics Engineer umožňuje konstrukčním týmům identifikovat a zmírňovat problémy EMC EMI ve fázi návrhu, což snižuje potřebu fyzických prototypů a zvyšuje pravděpodobnost, že produkty budou certifikovány hned napoprvé.

Průmyslově osvědčená elektromagnetická simulace

 • Aplikace Electromagnetics Engineer, založená na sadě CST Studio Suite, poskytuje sofistikovanou simulaci v intuitivním rozhraní, které umožňuje udržovat asociativitu s CAD daty SOLIDWORKS®.
 • Zahrnuje několik řešičů elektromagnetického pole v celém elektromagnetickém spektru, které lze také spojit a provádět hybridní simulace pro efektivní a přímočarou analýzu celých systémů.
 • Pokrývá potřeby EM analýzy pro vše od výkonu a účinnosti antén a filtrů až po vystavení lidského těla elektromagnetickým polím, elektromechanické efekty v motorech a generátorech a tepelné účinky ve vysoce výkonných zařízeních.

Bezprecedentní spolupráce

 • Díky připojení k portfoliu 3DEXPERIENCE Works má Electromagnetics Engineer vestavěné nástroje pro týmovou spolupráci, správu verzí a sběr znalostí.
 • Snadno sdělujte výsledky všem akcionářům v průběhu celého procesu návrhu, abyste získali realističtější přehled a v konečném důsledku lepší rozhodnutí o návrhu
 • K výsledkům simulace lze přistupovat a vizualizovat je odkudkoli z webového prohlížeče.

Zjednodušte svůj proces návrhu

 • Integrovaná EM simulace urychluje proces hodnocení výkonu, spolehlivosti a bezpečnosti materiálů a produktů před tím, než se přistpupí k fyzickým prototypům
 • Od samého začátku poskytují multifyzikální funkce výsledky, které odvádějí vývojový proces od selhání, zpoždění a pozdních změn.
 • Umožněte strojírenským a elektrotechnickým konstrukčním týmům pracovat na jednotné platformě s nejnovějšími verzemi modelů a výsledky simulací

Začněte používat Electromagnetics Engineer a zvyšte přesnost a rychlost vašich elektromagnetických simulací.

Přechod na cloudové řešení od 3DEXPERIENCE® Works Simulation vám umožní dosáhnout certifikace na první pokus a zároveň zrychlit vývojový proces. Už dnes objevte, jak můžete překonat technické výzvy a přinést inovativní řešení na trh rychleji než kdy předtím.

Spolehlivé Simulace vstřikování plastů v cloudu

Předvídejte a vyhněte se výrobním vadám u plastových dílů a konstrukcí vstřikovacích forem, eliminujte nákladné přepracování, zlepšujte kvalitu dílů a zkracujte dobu uvedení na trh. Virtuálně posuzujte vyrobitelnost a kvalitu návrhů vstřikovaných dílů a nástrojů, snadno použitelnou simulaci ke snížení času a nákladů na vývoj. Vyhodnoťte efektivitu návrhů systémů chlazení forem, abyste získali správné technické poznatky ve správný čas a využijte asociativitu s daty a pracovními postupy SOLIDWORKS CAD pro zajištění plynulého pracovního procesu.

Optimalizujte výrobu plastů s rolí Plastic Injection Engineer

Plastic Injection Engineer

Tato role vám umožňuje:

 • Virtuálně otestovat návrh designu plastových dílů a forem pomocí intuitivního asistenta simulace, který minimalizuje dobu učení.
 • Pokrýt potřeby pro všechna odvětví, všechny klíčové pracovní postupy a všechny uživatele s jedinou rolí.
 • Předvídat běžné vady výlisku včetně studených spojů, propadlin, odvzdušnění, a nedolisků.
 • Vyhodnotit účinnost návrhu chladicího systému forem.
 • Aplikovat pokročilé konstrukční funkce dostupné v platformě 3DEXPERIENCE, jako je nelineární víceúrovňové nastavení materiálů, přímo na společném modelu.
 • Využít automatizaci procesů, návrh experimentů a pokročilé optimalizační nástroje dostupné v 3DEXPERIANCE Platformě.

Optimalizujte výrobu plastů s rolí Plastic Injection Engineer!

Tato role vám nabízí komplexní nástroje pro efektivní testování a optimalizaci návrhů plastových dílů a forem, což vám umožní minimalizovat běžné výrobní defekty a zvýšit efektivitu chladicích systémů. Díky dosaženým konstrukčním funkcím a automatizaci procesů na platformě 3DEXPERIENCE dosáhnete rychlejšího a efektivnějšího vývoje produktu. Nečekejte a začněte transformovat vaše výrobní procesy již dnes pro lepší zítřky ve světě plastů.

Kontaktujte nás

Naši odborně vyškolení technologové a konstruktéři jsou připraveni řešit jakoukoli Vaši výzvu, pozorně naslouchají Vašim potřebám a vymyslí řešení na míru. Nabízíme nejen instalaci a implementaci, ale hlavně podporu ve Vašem provozu pro dosažení cílů s maximální efektivitou a minimálními náklady.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Vyberte jednu z možností. Svůj případný souhlas dáváte pouze společnosti 3E Praha Engineering, a.s. za účelem zasílání informací o produktech, službách, akčních nabídkách a vzdělávacích materiálech.

Nenašli jste, co jste hledali nebo chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a.s.

Nezmeškejte naše webináře!

Akce / Webináře

[Workshop] Do letních měsíců s novým SOLIDWORKS. Objevte nejnovější možnosti SOLIDWORKS & 3DEXPERIENCE

Zveřejněno: 18/04/2024

Vy máte myšlenku, my jsme řešení…

Rychlá poptávka

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Vyberte jednu z možností. Svůj případný souhlas dáváte pouze společnosti 3E Praha Engineering, a.s. za účelem zasílání informací o produktech, službách, akčních nabídkách a vzdělávacích materiálech.