3DEXPERIENCE
Jedna platforma, nekonečné možnosti!

Spojte všechny aspekty Vašeho podnikání na platformě 3DEXPERIENCE! Zlepšete spolupráci, provedení a zrychlete inovace!
Chcete vědět, jak Vám platforma 3DEXPERIENCE pomůže zvýšit produktivitu?

Domluvte si nezávaznou konzultaci!

Kdykoli, odkudkoli, z jakéhokoli zařízení!

Co je platforma 3DEXPERIENCE

Platforma 3DEXPERIENCE® nabízí jednotné online cloudové prostředí pro návrh, analýzy, správu dokumentace, řízení projektů, optimalizaci výroby a mnoho dalších oblastí.

Díky online řešení je možné bez ohledu na Vaši současnou IT infrastrukturu začít prakticky okamžitě využívat výhody platformy 3DEXPERIENCE od návrhu, až po výrobu a servis.

Nezáleží na tom, kde se právě nacházíte a jaké využíváte zařízení. Vždy budete mít přístup k aktuálním informacím a datům. Výhody platformy 3DEXPERIENCE ocení nejen členové vaší konstrukční skupiny, ale i vedoucí projektů, obchodní tým, výroba a v neposlední řadě i Vaši zákazníci.

Platforma 3DEXPERIENCE spojuje výhody tradičního parametrického modelování, které znáte například z CAD systému SOLIDWORKS s pokročilými nástroji pro 3D tvorbu v prostředí webového prohlížeče. Online modelář nabízí funkcionality pro objemové a plošné modelování, tvorbu plechových dílů a svařenců, nástroje pro formy, tvorbu sestav a mnoho dalšího.

Seznamte se s 3DEXPERIENCE
Přehrát video
Zlepšete plán hry!

Proč využívat platformu 3DEXPERIENCE

Platforma 3DEXPERIENCE je připravena tak, aby pokryla obvyklé požadavky uživatelů bez nutnosti rozsáhlých uživatelských nastavení. Po krátkém školení se přihlásíte do online prostředí a začnete využívat výhod celého řešení.

Kdykoli, odkudkoli a z jakéhokoli zařízení

Pro práci v uceleném ekosystému platformy 3DEXPERIENCE Vám stačí se přihlásit k vašemu uživatelskému účtu.

Technologie

Přihlášením do online prostředí získáte přístup k technologiím SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA a dalším.

Rychlá implementace a zaškolení

Platforma je postavena na online cloudovém řešení, ve kterém Vás čeká intuitivní uživatelské prostředí.

Modularita

Přidělte uživatelům jen funkce, které aktuálně potřebují. Neplaťte tak za funkce, které nevyužijete a podle potřeby je můžete kdykoli rozšířit.

Využijte nejmodernějších technologií současnosti!

Pro zájemce bez systému SOLIDWORKS

Záleží jen na Vás, zda se rozhodnete pro řešení založené na CAD systému SOLIDWORKS, nebo zda dáte přednost využití online modelářů, tedy nástrojů pro plnohodnotný 3D návrh v prostředí webového prohlížeče. Kromě vlastních nástrojů pro 3D návrh automaticky získáte také nástroje pro správu dokumentace, sdílení, připomínkování, správu úkolů a komunikaci. V neposlední řadě s platformou 3DEXPERIENCE získáte možnost pružně reagovat na Vaše potřeby přizváním externích spolupracovníků, včetně možnosti sloučit data z různých CAD systémů v jediné sestavě.

Rozšiřte možnosti Vašeho konstrukčního týmu!

Pro zájemce se systémem SOLIDWORKS

Řešení založené na CAD systému SOLIDWORKS můžete dále rozšířit o správu dokumentace, plánování projektů, pokročilé analýzy, volno-plošné modelování a další nástroje v prostředí platformy 3DEXPERIENCE.

Nasazení platformy 3DEXPERIENCE bude znamenat minimální změny v pracovních postupech vaší konstrukční skupiny. Budete nadále využívat známé nástroje SOLIDWORKS, data knihoven a existujících projektů. Platforma 3DEXPERIENCE u Vás nenahradí CAD systém SOLIDWORKS, ale dále rozšíří jeho možnosti o nástroje pro správu dokumentace, prohlížení a připomínkování, správu úkolů a podnětů atd.

promoakce: správa dokumentace na platformě 3dexperience

Všechny potřebné aplikace a služby
na jedné platformě

Platforma 3DEXPERIENCE poskytuje okamžitý přístup ke všem aplikacím a online službám, které využijete pro komunikaci,
řízení a 
spolupráci na projektu, 3D/2D návrhu, simulace a další.

Simulace

Analýzy dostupné na platformě 3DEXPERIENCE Vám umožní v krátkém čase ověřit a po všech stránkách optimalizovat Vaše návrhy. Pro jednoduché statické analýzy i pro nejsložitější nelineární úlohy získáte možnost využít ověřenou technologii ABAQUS, včetně možnosti snadno sdílet výsledky s ostatními členy týmu. Záleží jen na Vás, zda se využijete pro výpočet vlastní hardware, nebo se necháte analýzy spočítat „v cloudu“ tedy na serverech s vysokým výkonem. Výpočtáři ocení možnost tvorby vysoce kvalitních sítí s různými typy objemových i plošných elementů.

Konzultace

Správa dokumentace

Online správa dokumentace nabízí celou řadu nástrojů pro podporu práce konstrukčních skupin. Vaše data tak budou vždy dostupná oprávněným uživatelům a v aktuálních verzích. Budete moci snadno vyhledat závislosti, jako například sestavy, do kterých konkrétní součást vstupuje, vidět historii vývoje, zobrazit připojené dokumenty atd. Důležitá je i možnost sdílení dat napříč společností, správa podnětů a úkolů a podpora změnových řízení. Pouhým založením uživatelského účtu a nastavením oprávnění můžete rozšířit Váš tým o externí spolupracovníky, nebo umožnit zákazníkům připomínkovat vývoj Vašeho projektu v reálném čase.

Řízení a spolupráce

Zrychlete spolupráci mezi jednotlivými členy Vašeho týmu, mezi různými odděleními uvnitř společnosti i mimo ni. Využijte výhod plně propojeného online prostředí, kde všichni přistupují k aktuálním informacím a souborům.  Sledujte aktuální stav vašich projektů, plnění jednotlivých fází i úkolů konkrétních členů Vašeho týmu.

Design a styl

Objevte nejvýkonnější sadu nástrojů pro kreativní modelování a design. Platforma 3DEXPERIENCE spojuje výhody tradičního parametrického modelování, které znáte například z CAD systému SOLIDWORKS s pokročilými nástroji pro 3D tvorbu v prostředí webového prohlížeče. Online modelář nabízí pokročilé funkcionality pro organické modelování, se kterými Vaše designové návrhy snadno převedete do podoby 3D CAD modelu.

Line Builder

Nezbytným předpokladem pro návrh rozsáhlých výrobních linek je přístup k aktuálním informacím, spolupráce a koordinace činnosti různých týmů. Nástroje 3DEXPERIENCE Line Builder jsou od počátku navržené tak, aby optimalizovaly návrh výrobních linek a umožnili ověření správnosti návrhu na digitálním modelu.

Strojírenství

Strojní inženýři vybavení nástroji 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS ve spojení s technologiemi ENOVIA a SIMULIA mohou získat přehled o klíčových faktorech kvality a výkonu již ve fázi vývoje produktu. Digitální prototypování umožňuje simulovat všechny aspekty chování produktu nejen po mechanické stránce, ale i výrobní a provozní etapy.

Výroba a provoz

Čím dál častěji se můžeme setkat a pojmy jako je digitální dvojče, průmysl 4.0, automatizace a optimalizace. Všechny tyto pojmy spojujeme s pochopitelnou snahou výrobních organizací o neustále zlepšování cesty od prvotní myšlenky ke spokojenému zákazníkovi. Programátoři NC strojů oceňují inovativní nástroje CAM systémů a simulaci obrábění, střední management nástroje pro řízení projektů a výroby, vyšší management nástroje pro návrh a optimalizaci výrobních linek a simulací výrobních procesů.

Marketing

Světové značky využívají služby 3DEXCITE k vytváření vysoce působivých marketingových strategií napříč všemi mediálními kanály. Ať už je konečným případem použití pohlcující, personalizovaný nebo tradiční marketing, 3DEXCITE využívá model informací o produktu (PIM) k uvolnění tvůrčí svobody, která vede k různorodým podkladům pro digitální, interaktivní marketing a prodejní argumenty.

3DEXPERIENCE Works

Řešení SOLIDWORKS® a 3DEXPERIENCE Works® sjednocují celý Váš ekosystém a umožňují Vám propojit lidi, aplikace a data v reálném čase ze všech aspektů Vašeho podnikání.

V prostředí 3DEXPERIENCE Works dochází ke kombinaci jednoduchého použití SOLIDWORKS s vybranými aplikacemi napojenými na platformu 3DEXPERIENCE, které umožňují zefektivnit a urychlit všechny etapy procesu vývoje výrobků. Díky bezpečnému a okamžitému přístupu k datům a informacím odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení je proces zpracování velmi urychlen.

3dexperience
správa dokumentace na platformě 3dexperience
SOLIDWORKS CAD a online správa dokumentace 3DEXPERIENCE

Osvědčené nástroje a vysokou produktivitu CAD systému SOLIDWORKS můžete nyní jednoduše rozšířit o online správu dokumentace založenou na technologii ENOVIA. Bez dodatečných nároků a Vaši IT infrastrukturu tak získáte podporu pro změnová řízení, správu úkolů a podnětů, automatickou tvorbu čísel výkresů, automatický export do přenosových formátů, a mnoho dalšího.

Interní databáze znalostí

Interní databáze znalostí (interní wikipedia) umožňuje v přehledné formě zachytit znalosti, zobrazit příklady, doporučené postupy, ale například i podnikové směrnice. Každý uživatel platformy 3DEXPERIENCE pak může na libovolném zařízení vyhledat příslušný obsah nebo doplnit vlastní námět či připomínku.

Rozšiřte možnosti Vašeho konstrukčního týmu!

Naši zákazníci často využívají

SOLIDWORKS CAD a volno-plošné modelování 3DEXPERIENCE

Pomocí aplikace xShape rozšíříte možnosti CAD systému SOLIDWORKS o navrhování obecných organických tvarů. Budete mít tak k dispozici vynikající nástroje, které umožní v prostředí webového prohlížeče vytvářet komplikované tvary rychleji, než nabízí tradiční parametrické nástroje.

Online správa dokumentace a projektové řízení

Aplikace Project Planning rozšiřuje možnosti online správy dokumentace o nástroje pro plánování projektů. V prostředí Ganttova diagramu můžete snadno vytvářet úkoly a sledovat jejich plnění, definovat termíny a závislosti. Zadané úkoly jsou zobrazeny jednotlivým uživatelům v přehledu úkolů, včetně možnosti emailových notifikací.

promoakce: správa dokumentace na platformě 3dexperience

Zvýhodněné balíčky

Řešení založené na CAD systému SOLIDWORKS a platformě 3DEXPERIENCE si můžete zakoupit společně ve zvýhodněných balíčcích.

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Standard Offer obsahuje desktopový CAD systém SOLIDWORKS Standard. Dále získáte možnost vytvářet objemové a plošné modely v prostředí webového prohlížeče, nástroje pro komunikaci, sdílení a správu dokumentace.

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Professional Offer obsahuje desktopový CAD systém SOLIDWORKS Professional. Dále získáte možnost vytvářet objemové a plošné modely v prostředí webového prohlížeče, nástroje pro organické modelování a design, nástroje pro komunikaci, sdílení a správu dokumentace.

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Premium Offer obsahuje desktopový CAD systém SOLIDWORKS Premium. Dále získáte možnost vytvářet objemové a plošné modely v prostředí webového prohlížeče, nástroje pro organické modelování a design, pokročilou optimalizaci vašich návrhů, nástroje pro komunikaci, sdílení a správu dokumentace.

Logo_3E_PNG_bila

Partner, na kterého se můžete spolehnout!

Jsme připraveni řešit jakoukoli Vaši výzvu, se kterou za námi přijdete! Naši pracovníci nejsou jen odborně vyškolení specialisté, jsou to zejména profesionální technologové a konstruktéři, kteří trpělivě a pozorně naslouchají Vašim potřebám a požadavkům. Následně pro Vás vymyslí a sestaví ŘEŠENÍ, které Vám pomohou nainstalovat a implementovat.

Ta hlavní přidaná hodnota potom spočívá v následné PODPOŘE ve Vašem vlastním reálném provozu, kde Vám naši technici pomohou dosáhnout Vámi požadovaného výsledku s maximální efektivitou a minimem nákladů.

Jste připraveni na nový způsob Vašeho podnikání?

Zjistěte, jak platforma 3DEXPERIENCE může rozhýbat Váš byznys.

Aktuality 3DEXPERIENCE

Standard Professional Premium
Objemové a plošné modelování
Výkresová dokumentace
Plechové díly
Svařované konstrukce
Reverzní inženýrství
Vizualizace
Normalizované součásti
Plánování úloh
Výpočet výrobních nákladů
Pevnostní analýzy
Trasování potrubí a elektrického vedení
Import dat z CAD systému Catia

Pro naše klienty

O nás

Sociální média

Nenašli jste, co jste hledali nebo chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a.s.

Kontaktovat specialistu 3E Praha Enginnering

Fill out your details and we will get back to you as soon as possible.

Vy máte myšlenku, my jsme řešení…

Rychlá poptávka

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Vyberte jednu z možností. Svůj případný souhlas dáváte pouze společnosti 3E Praha Engineering, a.s. za účelem zasílání informací o produktech, službách, akčních nabídkách a vzdělávacích materiálech.