Technický tip – Výběr součástí pomocí hodnoty ve vlastnosti

Technický tip SOLIDWORKS – Nastavení tečných hran pohledu

Tento tip popisuje práci s výkresem SOLIDWORKS – nastavení tečných hran v pohledech. Slouží k tomu, aby informace ve výkresu byly co nejlépe čitelné a vyhovovaly odpovídajícím požadavkům, normám.

Výkresy

Nastavení tečných hran pohledu

Zobrazení tečných hran v pohledech výkresu lze ovlivnit v nastavení možností systému SOLIDWORKS. Nastavení tečných hran najdete v záložce Možnosti systému pod položkou Výkresy > Styl zobrazení:

Technický tip SOLIDWORKS – Nastavení tečných hran pohledu

Tečné hrany mohou být:

1.

Viditelné (tečné hrany jsou ve stejném stylu jako obrysové hrany)

Technický tip SOLIDWORKS – Nastavení tečných hran pohledu

2.

Vlastní (tečné hrany jsou v jiném stylu než obrysové hrany)

Technický tip SOLIDWORKS – Nastavení tečných hran pohledu

3.

Odstraněné

Technický tip SOLIDWORKS – Nastavení tečných hran pohledu

4.

Viditelné/Vlastní + Skryté konce

Technický tip SOLIDWORKS – Nastavení tečných hran pohledu

Nastavení doporučujeme nastavit přímo do šablony výkresy (DRWDOT).

Změna nastavení tečných hran neovlivní pohledy ve výkresu již dříve vytvořené, projeví se pouze v pohledech vytvořených nově.

Pokud chcete změnit nastavení tečných hran u pohledů již vytvořených, lze je změnit individuálně. Postačí kliknout na daný pohled pravým tlačítkem myši a v roletové nabídce zvolit možnost „Tečné hrany“.

Technický tip SOLIDWORKS – Nastavení tečných hran pohledu

Více na

http://help.solidworks.com/2021/czech/solidworks/sldworks/c_tangent_edge_display_overview.htm

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru