Technický tip SOLIDWORKS Simulation – Kontrola stupňů volnosti

Technický tip SOLIDWORKS Simulation – Kontrola stupňů volnosti

Pro výpočet pevnostní analýzy je potřeba, aby všechna analyzovaná tělesa byla ukotvena v prostoru. Pokud jsou některé součásti při výpočtu nedostatečně omezené, řešič nahlásí nestabilitu konstrukce a výpočet nedokončí.

Aby k tomuto nedocházelo, je možné omezení jednotlivých součástí zkontrolovat pomocí nástroje „Najít podomezená těla“ v dialogovém menu pro kontakty.

Technický tip SOLIDWORKS Simulation – Kontrola stupňů volnosti
Technický tip SOLIDWORKS Simulation – Kontrola stupňů volnosti
Technický tip SOLIDWORKS Simulation – Kontrola stupňů volnosti

Systém provede zjednodušený výpočet, při kterém vyhodnotí stupně volnosti jednotlivých součástí a pro vybranou součást je zobrazí v grafické ploše.

Technický tip SOLIDWORKS Simulation – Kontrola stupňů volnosti

Při výběru jednotlivých směrů se pro lepší znázornění zobrazí animace možného pohybu vybrané součásti.

Technický tip SOLIDWORKS Simulation – Kontrola stupňů volnosti
Technický tip SOLIDWORKS Simulation – Kontrola stupňů volnosti

Pomocí tohoto nástroje ověříme, jestli jsou omezení pro všechna těla v analýze správně definovaná a tím eliminujeme nedokončení analýzy vlivem nestability výpočtového modelu.

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru