Technický tip EDGECAM – SURFCAM EVO- Urychlení výpočtu drah

Technický tip EDGECAM – SURFCAM EVO – Zviditelnění prvků na modelu

V některých případech nemusí být na první pohled jasné. jaké typy ploch se nacházejí na objemovém modelu obrobku. V tomto díle technických tipů pro EDGECAM – SURFCAM EVO si ukážeme, jakým způsobem je možné rozlišit různé typy ploch a provést tak kontrolu před tvorbou drah nástrojů.

Rozlišení typů ploch

Objemové modely se skládají z různých typů ploch, které je možné v programu EDGECAM – SURFCAM EVO barevně rozlišit. Pro ukázku máme na pracovní ploše nahraný tvarový díl, na kterém nyní provedeme barevné rozlišení podle jednotlivých typů ploch.

Zviditelnění prvků na modelu

 

Pro aktivaci barevného rozlišení ploch klikněte na Soubor ► Nastavení ► záložka Tělesa ► Barvy stěn a zaškrtněte možnost Podle typu geometrie.

 

zviditelnění prvků na modelu

 

Rozlišení kolmých stěn

Na objemovém modelu je dále možné barevně rozlišit kolmé stěny od stěn s úkosem, případně i „stínové“ plochy. Na pracovní ploše je pro ukázku opět nahraný model, který se skládá z několika ploch pod různými úhly.

 

zviditelnění prvků na modelu

 

Pro aktivaci barevného rozlišení ploch klikněte na ikonu pomocných příkazů Stínovat podle náklonu čela (viz obrázek).

 

zviditelnění prvků na modelu

 

Případně je možné příkaz aktivovat přes Soubor Nastavení ► záložka Tělesa Barvy stěn a zaškrtněte možnost Stínovat podle úhlu (viz obrázek výše).

 

zviditelnění prvků na modelu

 

Tuto funkci je vhodné použít především pro kontrolu bočních stěn dílu, u kterých hrozí, že mají velmi malý pozitivní nebo negativní úhel sklonu.

 

zviditelnění prvků na modelu

 

Na základě této analýzy ploch bude poté snadné vybrat vhodný způsob obrábění (např. 2osé, 3osé, indexové nebo 5osé).  

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru