cw-tipy

Technický tip CAMWorks – Uzamčení útvarů a operací

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné.

V prostředí CAMWorks existuje několik možností, jak uzamknout některé prvky. Uživatel poté není schopen některé úpravy uložit, upravit případně smazat.

Uzamknutí Správce NC

Tento postup je vhodný hlavně pro uživatele, kteří si chtějí být jistí tím, že nedojde k žádné nechtěné změně v jimi uložených datech, např.: jiným uživatelem. Pro uzamknutí, klikněte pravým tlačítkem myši na Správce NC ve Stromu útvarů a zvolte Uzamknout, dle následujícího obrázku.

 

technický tip – uzamčení útvarů a operací v camworks

Budou uzamknuty všechny nastavení, včetně souřadného systému, parametrů stroje, útvarů a operací. Dále dojde k automatickému uložení.

Pokud uživatel provede jakékoliv další změny v parametrech operací, útvarů atp. nebude možné data CAMWorks uložit.

technický tip – uzamčení útvarů a operací v camworks

Uzamknutí útvarů

Pro uzamknutí útvaru ve Stromu útvarů klikněte pravým tlačítkem myši na požadovaný útvar a zvolte Uzamknout, dle následujícího obrázku (lze provést i pro více útvarů najednou).

technický tip – uzamčení útvarů a operací v camworks

Uživatel nebude moci u uzamknutých útvarů provést tyto změny a příkazy:

  • Přejmenovat útvar.
  • Upravit parametry útvaru (velikost, hloubku,atp..).
  • Pokud se jedná o skupinu útvarů, tak ve jeho seznamu nelze přidávat, odebírat útvary.

Uživatel může provést tyto změny a příkazy u uzamknutého útvaru:

  • Odstranit, zařadit na jinou pozici ve stromu, zkopírovat, potlačit, skrýt.
  • Vygenerovat plán operace.
  • Zvolenou strategii.

Pokud bude spuštěna aktualizace útvarů a operací – spouští se po změně v dílu SolidWorks nebo funkce Znovu vytvořit. Nejsou tyto uzamknuté útvary a k nim vázané operace touto funkcí nijak změněny.

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru