Technický tip EDGECAM: Příprava textu pro gravírování (2. část)

V tomto díle se zaměříme na další možnost přípravy a to za pomoci odvození drátového modelu z objemového.

V předchozím díle technických tipů pro EDGECAM jsme si ukázali přípravu modelu pro gravírování pomocí útvarů. V tomto díle se zaměříme na další možnost přípravy a to za pomoci odvození drátového modelu z objemového. Pro ukázku máme opět vytvořený jednoduchý objemový model s textem, jehož výška je 7 mm a hloubka 0,5 mm.

Cílem bude vytvořit hraniční křivky horního profilu textu tak, aby je bylo možné jednoduše a rychle vybrat pomocí výběrového okna. Tuto drátovou geometrii je vždy vhodné vložit do jiné hladiny. Proto tvorba nové hladiny bude první co provedeme. V okně hladiny vytvoříme novou hladinu s názvem např. Drat_Text a zkontrolujeme, že je aktivní (červený čtvereček u hladiny).

Nyní na záložce Útvary klikněte na horní část ikony Geometrie, v dialogovém okně nejprve zaškrtněte výběr Hrany a poté Samostatné křivky. Výběr potvrďte pomocí OK.

Budete vyzváni k výběru hran pro vytvoření čáry/oblouku/profilu. Pomocí výběrového okna (zleva doprava) vyberte pouze text pro gravírování. A pomocí zatržítka výběr potvrďte.

Nyní nechte zobrazenou pouze aktivní hladinu Drat_Text a ostatní skryjte. Uvidíte vytvořenou drátovou geometrii hraničních křivek textu. 

              Z bližšího natočeného pohledu je patrné, že byl vytvořený prostorový drátový model celého textu. V případě řízení gravírovacího cyklu je ale potřeba pouze horní profil textu. 

             Nejrychlejší způsob, jak odstranit přebytečnou drátovou geometrii, je natočením textu do bočního pohledu a označením přebytečné geometrie výběrovým oknem (zprava doleva).

              Po odstranění přebytečné drátové geometrie je již vše připravené pro tvorbu dráhy gravírovacím cyklem.

                 Vytvoření dráhy nástroje je poté už jen otázkou okamžiku, kdy není nutné vybírat jednotlivé profily řetězením, ale je možný výběr pomocí výběrového okna. V dialogovém okně cyklu je nutné přepnout na typ geometrie Drátový.

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru