Rozlišení analýzy tloušťky

Při konstruování už dlouho nespoléháme na odhad a míry „od oka“. Hmotnost a spolehlivost výrobků se odvíjí od návrhu jednotlivých součástí. SOLIDWORKS obsahuje i základní verzi několik nástrojů a modulů pro analýzy pevnosti a také tloušťky stěn. V této nové verzi SOLIDWORKS jsou zlepšeny možnosti práce s nástroji pro analýzy.

Chcete-li optimalizovat výsledky analýzy tloušťky, můžete určit rozlišení bez ohledu na velikost modelu. Dříve záviselo použité rozlišení na velikosti modelu.

Povolte doplňkový modul SOLIDWORKS Utilities. Klepněte na Nástroje>Analýza tloušťky  . Ve správci PropertyManager pod položkou Výkon/přesnost vyberte v poli Rozlišení možnost Nízké, Střední nebo Vysoké. Pod položkou Velikost mozaikování se hodnota aktualizuje tak, aby odrážela navrhované hodnoty. Chcete-li přizpůsobit rozlišení, zadejte vlastní hodnotu. Zvažte použití vlastních hodnot pro modely, které mají velký vymezovací rámeček nebo k definování konkrétního rozlišení. Vlastní hodnota Velikost mozaikování nemůže překročit navrhovanou hodnotu pro Nízké rozlišení.

Otočení pohledu řezu kolem díry nebo osy

V dílech a sestavách můžete otáčet rovinu pohledu řezu kolem osy, dočasné osy, díry nebo válcové plochy.

Ve správci PropertyManager Řez v nabídce Řez č.1 klepněte na Rovina kolem osy. Pro vytvoření roviny řezu vyberte osu, díru nebo válcovou plochu a bod nebo vrchol.

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru