Obrábění děr, výšky/hloubky – asociativita

Proč je dobré využívat asociativitu, která se nejčastěji vyskytuje u cyklů na záložce „Výšky/hloubky“? Pokud je políčko asociativity zaškrtnuto, nastavená hodnota parametru bude odvozena od nejvyššího bodu útvaru (ne v případě cílové hloubky) a bude asociativní s modelem. V opačném případě, kdy asociativita není zaškrtnuta, bude nastavená hodnota absolutní (vztažena k poloze nulového bodu).

Tato možnost je dostupná pouze v případě, je-li nastavený „Typ geometrie“ jako „Objemový model“ (záložka „Základní“) a možnost „Přejížděcí“ je asociovaná na „Útvar“ nebo „Model“ (záložka „Výšky/hloubky“).

V následující ukázce použijeme vzorovou součást s otvory na více úrovních. Použití asociativity nám umožní vytvořit cyklus pro obrábění otvorů rychleji, a to tak, že nastavení bude platit univerzálně pro otvory i na více úrovních. Asociativitu lze často využít také pro programování maker a strategií.

TIP: Pro preciznější kontrolu a lepší přehlednost nad rozpoznanými útvary můžeme využít funkci „Oříznout obraz“.

1. Navrtání (cyklus Obrábění děr)

a) Parametr „Odměřovací“ je nastaven na hodnotu „0″ a políčko asociativity je aktivované. Toto nastavení zajistí, že počáteční poloha vrtání bude umístěna na počátku útvaru díry, a to i v případě, že se kterákoliv z děr nachází v jiné úrovni Z.

b) Parametr „Cílová hloubka“ má nastavenou hodnotu „-3“ a asociativita není aktivována. Toto nastavení zajistí pouze navrtání do hloubky 3 mm pod odměřovací úroveň.

2. Vrtání (cyklus Obrábění děr)

a) Parametr „Odměřovací“ je nastaven na hodnotu „0″ a má opět aktivovanou asociativitu. Toto nastavení, stejně jako v předchozím případě, zajistí, že počáteční poloha vrtání bude umístěna na počátku útvaru díry. A to i v případě, že se kterákoliv z děr nachází v jiné úrovni Z.

b) Parametr „Cílová hloubka“ je ale nyní nastaven na hodnotu „0“, tentokrát i s aktivovanou asociativitou. Díky tomu dojde k vyvrtání díry v celé hloubce a pohyb nástroje je řízen na špičku nástroje. Pokud bychom chtěli díru vyvrtat hlouběji (např. o 3 mm), bylo by nutné do parametru cílové hloubky vyplnit hodnotu „-3“. Totéž platí v opačném případě, pokud bychom chtěli díru mělčí, hodnota parametru by byla kladná.

3. Kuželové zahloubení (cyklus Obrábění děr)

a) Parametr „Odměřovací“ je nastaven na hodnotu „0″ a má aktivovanou asociativitu.

b) Parametr „Cílová hloubka“ má opět aktivovanou asociativitu a hodnotu „0″, což znamená, že proběhne obrábění útvaru díry se zahloubením. Pohyb nástroje je řízen tak, aby odpovídal velikosti kuželového zahloubení a zabránil podřezání. Podmínkou tohoto nastavení je ale namodelované sražení díry.

c) V tomto nastavení cyklu je důležité přepnout volbu „Hloubka přiřazena k: Hloubka zahloubení„. Toto nastavení určuje, podle které vlastnosti útvaru se bude měřit hloubka. V tomto případě se bude řídit podle namodelovaného kuželového zahloubení.

Máte dotaz? Naše technická podpora je Vám k dispozici!

Sdílet článek na sítích:

Objevte více:

Nejnovější články:

Nenašli jste, co jste hledali nebo chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a.s.

Vy máte myšlenku, my jsme řešení…

Rychlá poptávka

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Vyberte jednu z možností. Svůj případný souhlas dáváte pouze společnosti 3E Praha Engineering, a.s. za účelem zasílání informací o produktech, službách, akčních nabídkách a vzdělávacích materiálech.