Automatické srážení hran

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné.

V následujícím tipu bude popsána funkce pro automatické srážení hran, jež díl obsahuje. Automatické srážení hran lze použít pro vybrání všech hran v daném směru nastavení frézování a jejich odjehlení. Takto vytvořená operace řeší jednou technologií veškeré automaticky vybrané hrany.

1. Následující příklad již obsahuje Nastavení stroje, polotovaru a souřadnicový systém.

2. Funkci Automatického srážení hran můžete využít jen tehdy, pokud si necháte automaticky rozpoznat Útvar křivky pro stražení.

a) Pro správné nastavení Extrahování obrobitelných útvarů kliknete pravým tlačítkem myši na Správce NC CAMWorks a vyberete.

b) Po otevření dialogového okna Možnosti přejdete na záložku Frézovací útvary a zaškrtnete Typ útvaru – Útvar křivky pro sražení. Potvrdíte tlačítkem OK.

c) Necháte Extrahovat obrobitelné útvary. Pravým tlačítkem myši na Správce NC CAMWorks – Extrahovat obrobitelné útvary. Tím získáte Útvar křivky1.

3. Jestliže máte připravený útvar pro vytvoření dráhy (zkontrolujte si vhodnost strategie), kliknete pravým tlačítkem myši na Útvar křivky1 a vyberete Vygenerovat plán operace.

Získáte dráhy nástroje na veškeré hrany nalezené na modelu v daném směru nastavení frézovaní.

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru