Objevte novinky HCL CAMWorks 2024

Systém HCL CAMWorks 2024 přináší na světlo světa novou éru inovací a vylepšení. Tato nejnovější verze je plně vybavena širokou škálou nástrojů a funkcí, které usnadňují a zefektivňují procesy obrábění, což z ní činí nepostradatelný nástroj pro průmyslové inženýry a výrobce po celém světě.

V tomto článku se podíváme na klíčové novinky a vylepšení, které HCL CAMWorks 2024 přináší, a jak mohou pomoci zvýšit produktivitu a přesnost ve vaší výrobě.

Programování s grafikou stroje CNC

Programování s grafikou stroje CNC

V současnosti má programátor novou možnost při programování, kterou představuje využití vložené grafiky stroje. Díky aplikaci CAMWorks 2024 má programátor schopnost vytvořit kompletní nastavení v prostředí SOLIDWORKS, které se přesně odpovídá virtuálnímu stroji. Tímto způsobem může programátor detailně a přesně demonstrovat obsluze, jakým způsobem a kam přesně by měl být díl fyzicky nastaven na stroji.

Programování s grafikou stroje Mill-Turn

Programování s grafikou nyní nabízí podporu pro soustružnicko-frézovací stroje, na které lze plně integrovat upínací sestavu nástrojů, včetně břitové destičky, držáku a upínacích bloků. Díky pečlivému nastavení pozic v revolverové hlavě lze efektivně předejít kolizím mezi jednotlivými nástroji a upínačem.

VoluTurn

VoluTurn je inovativní technologie, která zkracuje dobu cyklu a prodlužuje životnost nástroje při hrubování rotačních dílů. Tato metoda využívá standardní kulaté břitové destičky a držáky k vytváření plynulých tras nástroje pro hrubování rotačních součástí. Díky VoluTurn je možné výrazně prodloužit životnost břitových destiček tím, že eliminuje zastavování v rozích a omezuje pohyby při přejezdech.

Sondování

Sondovací cyklus byl rozšířen o další sondovací cykly: Měření roviny třemi body, měření úhlu a měření 4.osy. Nově podporuje sondování možnost výběru výstupu na střed kuličky nebo na špičku. Dostupné u sond Heidenhain a Renishaw.

Seřizovací body nástrojů

Korunkové, Rybinové, Vyvrtávací a uživatelsky definované nástroje jsou rozšířeny o výběr seřizovacího bodu.  Možnosti výběru jsou horní nebo spodní řezná hrana.

Seřizovací body nástrojů
Seřizovací body nástrojů

Dynamické zvýraznění útvaru a operací

Po najetí kurzorem myši na místo, kde se nachází rozpoznaný útvar nebo vytvořená dráha, se příslušná položka zvýrazní ve stromu útvarů nebo operací. V nastavení lze upravit, které prvky se mají po najetí myší zvýraznit.

Dynamické zvýraznění útvaru a operací

Možnost definovat velikost, úběru pomocí procent

Možnost definovat velikost, úběru pomocí procent

Během hrubovacího cyklu nyní máte možnost definovat hloubku a šířku záběru pomocí hodnot vyjádřených v procentech průměru nebo délky nástroje. Nově máte také možnost definovat průměr spirály při hrubování nebo obrysovém frézování.

Zařezávání po spirále v procentech průměru nástroje

Tato funkce vám umožňuje definovat velikost spirály při Vstupu do materiálu jako procento z průměru  nástroje. V případě změny průměru nástroje, poměrná velikost překrytí dráhy při vstupu do materiálu zůstane zachována.

Zařezávání po spirále v procentech průměru nástroje

Frézování hrubováním Volumill

Frézování hrubováním Volumill

Jednoduchým zaškrtnutím políčka na kartě „Hrubování“ lze zlepšit kontrolu kolizí a tvorbu drah při progresivním hrubování pomocí Volumill. Systém sleduje celé objemové těleso a kontroluje, zda nedochází k nežádoucím kolizím nástroje s obrobkem.

Není třeba definovat skicu nebo sledovanou geometrii.

Frézování hrubováním Volumill – Potlačení zaoblení

Nová funkce v cyklu Hrubování technologií Volumill dovoluje vynechat před hrubování tvaru zaoblení.

Frézování hrubováním Volumill - Potlačení zaoblení

Spojení/Rozdělení útvaru díry

Spojení/Rozdělení útvaru díry

Také byla přidána interaktivní funkce umožňující spojování a rozdělování souosých nebo přerušovaných děr. Tuto novou možnost doprovází vylepšené zobrazení, které jasně ukazuje, kolik částí je zahrnuto v upravené díře.

Optimalizované vrtání u rozdělených útvarů Díra

V CAMWorks 2024 přibyla také možnost eliminovat zpětné pohyby během lámání třísky při obrábění přerušovaných děr, což výrazně snižuje dobu trvání cyklu.

Optimalizované vrtání u rozdělených útvarů Díra

Obrysové frézování – možnost začít odspoda nahoru

Obrysové frézování - možnost začít odspoda nahoru

U obrysového frézování máme novou funkci, která nám dovoluje začít obrábění u dna geometrie a postupovat nahoru. Tato funkce bude velmi efektivní při použití korunkových nástrojů.

Víceosé frézování – hrubování

V CAMWorks 2024 byla přidána nová funkce pro tvorbu víceosých hrubovacích drah. Jde o vysoce automatizované řešení pro dutin s tvarovými stěnami a dny. Taktéž umožňuje nástrojům kontrolovat povrch dna pomocí různých naklápěcích strategií, a tak předcházet kolizím nebo podřezáním.

Více osé frézování - hrubování

Víceosé frézování – dokončování

Více osé frézování – dokončování

Nová funkce v plynulém cyklu pro 5osé umožňuje inteligentní řešení pro dokončování povrchů s tvarovými prvky, a to jak v otevřených, tak v uzavřených kapsách.

Během automatického řízení náklonu dráha nástroje kontroluje kolizní oblasti.

Víceosé frézování – Kontaktní bod

Operace Víceosého frézování umožňuje definovat náklon nástroje v každém bodě kontaktu. Na záložce „Řízení osy“ v operaci, lze definovat „Náklon relativně ke směru pohybu“, u kterého volbou „Podle kontaktního bodu“ lze nově specifikovat v procentech velikosti ostří kontaktní bod styku nástroje s geometrií. Tato inovace významně rozšiřuje naše možnosti při používání tvarových nástrojů a umožňuje efektivnější využití technologií dokončování.

Soustružení – protivřeteno

V souvislosti s obráběním na strojích s protivřetenem byla přidána možnost nastavit začátek obrábění na vedlejším vřetenu.

Soustružení – protivřeteno

Zvýraznění ploch soustružnických útvarů

Zvýraznění ploch soustružnických útvarů

Do CAMWorks 2024 byla také přidána schopnost zvýraznit identifikované soustružnické plochy, které jsou vhodné pro soustružení. Tato funkce pomáhá programátorovi při ověřování správné identifikace všech útvarů a zjišťování potřeby definovat další útvary.

Máte dotaz? Naše technická podpora je Vám k dispozici!

Sdílet článek na sítích:

Objevte více:

Nejnovější články:

Nenašli jste, co jste hledali nebo chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a.s.

Nezmeškejte naše webináře!

Webináře

[Workshop] Do letních měsíců s novým SOLIDWORKS. Objevte nejnovější možnosti SOLIDWORKS & 3DEXPERIENCE

Zveřejněno: 18/04/2024

Vy máte myšlenku, my jsme řešení…

Rychlá poptávka

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Vyberte jednu z možností. Svůj případný souhlas dáváte pouze společnosti 3E Praha Engineering, a.s. za účelem zasílání informací o produktech, službách, akčních nabídkách a vzdělávacích materiálech.