Novinky SOLIDWORKS 2023 Service Pack 2.1

Dne 24.4.2023 vyšel pro současnou verzi SOLIDWORKS 2023 nový Service Pack 2.1., který přináší celou řadu vylepšení a novinek. Pojďte se na novinky podívat společně s námi a zjistěte, co je nového od prvního vydání verze 2023.

Aktuální verzi SOLIDWORKS naleznete přímo na stránkách výrobce www.solidworks.com, záložka Support a následně v sekci Software Updates klikněte na odkaz Downloads. Po přihlášení k vašemu zákaznickému účtu DSx.Client je možné instalační data stáhnout.

Díly a prvky

Zjednodušené díly jako odvozené konfigurace

Zjednodušenou verzi dílu můžete uložit jako odvozenou konfiguraci volbou „Vytvoří novou konfiguraci“. Mezi nadřazenou konfigurací a zjednodušenou konfigurací můžete rychle přepínat. Dříve bylo možné vytvořit pouze samostatný externí zjednodušený soubor.

Vylepšení zobrazení sítě BREP a soubory .cgr

U těl sítí BREP máte nově možnost zobrazit nebo skrýt žebra s ploškami. V nabídce Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Zobrazit vyberte nebo zrušte výběr možnosti Zobrazit žebra s ploškami v tělech sítě BREP. Funkce platí pro těla, která vytvoříte pomocí nástroje Převést na tělo sítě a těla importovaná ze souborů *.stl *.3mf s vybranou možností importu Grafické tělo a později převedená na těla sítě BREP.

Při importu souborů *.cgr jsou žebra s ploškami vždy skrytá, takže modely jsou vizuálně shodné s modely SOLIDWORKS. Soubory *.cgr se otevírají rychleji. Stejně jako u těl sítí BREP máme možnost žebra s ploškami zobrazit nebo skrýt.

Sestavy

Odstranění chybějících součástí z modelu

V dialogovém okně Najít reference máme nověmožnost odstranit všechny chybějící součásti z modelu volbou Odstranit chybějící odkazy. Tato možnost neodstraní reference na odvozené, zrcadlené a rozdělené díly.

Možnosti pevného a plovoucího režimu při vkládání součásti

V PropertyManageru Vložit součást> Pevná/pohyblivá součást při vložení můžete určit polohu součásti Určit pevnou pouze první součást, Pevná nebo Pohyblivá. Při vkládání první součásti můžete nově vybrat možnost Pohyblivá. Pokud použijeme volbu Určit pevnou pouze první, první vložená součást má vždy pevnou polohu, každá další vložená součást má pohyblivou polohu.

Výběr flexibilních podsestav a součástí

Možnosti Flexibilní, Obálka a Vyloučit z kusovníku jsou nyní k dispozici jako volby v dialogu Rozšířený výběr součásti.

V nabídce Vybrat přibyla možnost Vybrat ohebnou podsestavu. Ohebná podsestava je poté zvýrazněna ve stromu FeatureManager.

Volby vazby vystředění

V PropertyManageru u vazby Vystředění došlo k přejmenování v dialogu Výběr vazby na Výběr šířky 1 a Výběr šířky 2. Nově tedy nebude záležet na tom, jestli nejprve vyberete součást typu díra nebo součást typu hřídel. V roletě Omezení navícpřibyla volba Kóta.

V nastavení Výběry šířky 1 můžete vybrat válcovou plochu nebo osu. Dříve bylo možné vybrat válcovou plochu nebo osu pouze u výběru šířky druhého dílu.

Import/Export

Import CAD souborů ze softwaru od jiných výrobců a nové možnosti systému

Funkce 3D Interconnect zlepšuje výkon importu CAD souborů od jiných výrobců. CAD soubory jiných výrobců můžete importovat rychleji bez vytváření odkazů na 3D Interconnect.

V záložce Formát souboru můžeme zvolit, jestli chceme Vytvořit odkaz na funkci 3D Interconnect, tato funkce importuje prvek 3D Interconnect a odkazy na součásti. Dále můžeme zvolit, zda bude do importu zahrnuta Úroveň prvků a součástí nebo Úroveň prvků. Nově je možné při ručním přerušení odkazu zvolit Vytvořit externí soubory nebo Vytvořit virtuální součásti jako výchozí nastavení.

SOLIDWORKS PDM

Ovládací prvky datové karty

Na datových kartách můžete nyní snáze používat řídicí logiku. Klikněte na ikonu pro Zobrazení ovládacích prvků s řídící logikou na panelu nástrojů Ovládací prvky.

V dialogovém okně Řídicí logika umožňují volby Skrýt – vymazat hodnotu a Skrýt – zachovat hodnotu určit, zda akce skrytí v řídicí logice vymaže nebo zachová hodnotu. Dříve byly k dispozici pouze možnosti Neaktivní a Skrýt.

Typ příkazu pro ovládání klávesami Najít uživatele můžete také konfigurovat tak, aby se zde zobrazovalo více vlastností uživatele. Dříve bylo jako hodnota pro vyplnění pole Cílová proměnná u seznamu Najít uživatele pro uživatele k dispozici pouze Přihlašovací jméno.

Synchronizace uživatelů se službou Windows Active Directory

Uživatele a skupiny v úschovně můžete jednorázově synchronizovat se službou Windows® Active Directory. Předvolby pro synchronizaci můžete nově definovat v dialogovém okně Nastavení synchronizace se službou Active Directory.

Příkaz Aktualizovat z Active Directory je nyní k dispozici také pro uživatele systému Windows v úschovně. Dříve byl k dispozici pouze pro skupiny Windows v úschovně.

Další vylepšení:

Proměnná Dny ve stavu – sloupce

V dialogovém okně Upravitelné sloupce můžete pro sloupec vybrat jako Proměnnou Dny ve stavu pro sady sloupců: Seznam souborů, Výsledek rychlého vyhledávání a Výsledky vyhledávání.

Stavy pracovního postupu – archivace

Software umožňuje archivovat stav pracovního postupu, který není připojen k žádnému přechodu. To vám umožní vidět pracovní postup bez zastaralých stavů v pohledu. Správci si mohou archivované stavy zobrazit a jejich archivaci zrušit.

Zobrazení mřížky ve službě Web2

V klientu Web2 se v seznamech souborů a výsledcích vyhledávání zobrazuje mřížka s miniaturami a další informace o souboru zobrazíte pomocí nabídky rychlých odkazů.

Oprávnění pro správu pro úlohy

Nové rozdělení oprávnění pro správu úloh na Zobrazení seznamu úloh a Aktualizaci nastavení úloh.

Vylepšení v ostatních produktech rodiny SOLIDWORKS

SOLIDWORKS Simulation

 • Znalostní báze pro SOLIDWORKS Simulation
  • Hypertextové odkazy na články Knowledge Base pro SOLIDWORKS Simulation se přesunují na Knowledge Base Dassault Systèmes.

SOLIDWORKS Visualize

 • Interaktivní obrázky
  • Nové možnosti přizpůsobení obrázku na obrazovce změnou velikosti výstupního souboru pro webové prohlížeče, uzamknutím velikosti a generováním .html odkazu. Můžeme exportovat soubory ve výstupních formátech včetně .jpg a nově .png.
 • Podpora funkce Shadow Catcher s vykreslovačem Stellar Physically Correct
  • Pokročilé možnosti práce se stíny pomocí osvětlení scény.
  • V prostředí se slunečním světlem můžete v určitou roční dobu a na určitém místě na zemi vytvořit model pod realistickým nebem a světlem ze slunce. Vykreslete vstvu okolní okluze pro zvýšení kontrastu v oblastech s malými štěrbinami pomocí technologie NVIDIA® Iray ® .

eDrawings

 • Podokno součásti – vlastnosti
  • U souborů .EASM ze softwaru SOLIDWORKS můžeme nově v eDrawings zobrazit Vlastnosti součástí uložených v souborech SOLIDWORKS.
 • Popisy měření
  • Při měření dvou rovnoběžných entit se v grafické ploše zobrazuje i jejich normálová vzdálenost.

Pro bližší informace ohledně všech novinek, které přináší SOLIDOWRKS 2023 navštivte: https://help.solidworks.com/2023/czech/WhatsNew/c_wn2023_welcome.htm?rid=0

Máte dotaz? Naše technická podpora je Vám k dispozici!

Sdílet článek na sítích:

Objevte více:

Nejnovější články:

Nenašli jste, co jste hledali nebo chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a.s.

Vy máte myšlenku, my jsme řešení…

Rychlá poptávka

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Vyberte jednu z možností. Svůj případný souhlas dáváte pouze společnosti 3E Praha Engineering, a.s. za účelem zasílání informací o produktech, službách, akčních nabídkách a vzdělávacích materiálech.