SOLIDWORKS INSPECTION

solidworks-inspection

SOLIDWORKS INSPECTION

AUTOMATICKÁ TVORBA KONTROLNÍCH VÝKRESŮ A ZPRÁV

Aplikace SOLIDWORKS Inspection

Pomáhá usnadnit a zrychlit proces kontroly a měření kvality. Využívá výkresovou dokumentaci a to ve formátu SOLIDWORKS, ale i např. v PDF či TIFF, případně dokáže pracovat i s 3D formáty, které obsahují PMI data. Snadné a intuitivní ovládání SOLIDWORKS Inspection umožňuje zjednodušit tvorbu indexovaných popisků ve výkrese a následné generování měřicích protokolů a zpráv dle norem AS9102, PPAP a ISO 13485.

Kóty

Kóty ve výkresech automaticky přebírají toleranci buďto přímo z hodnoty uvedené ve výkrese nebo na základě přednastavené výchozí tolerance dané normou. Systém dokáže zvýraznit měřenou kótu na výkrese i v protokolu a mění její obarvení podle toho, je-li hodnota v rozsahu tolerance nebo nikoliv. Dodává tak uživateli přehled o měřeném místě bez dlouhého hledání na výkrese a okamžitou zpětnou vazbu, zda výrobek odpovídá požadovaným tolerancím. Naměřené hodnoty lze zadat ručně, přímým spojením s elektronickým posuvným měřidlem nebo importem dat z 3D měřicích strojů (CMM).

Kontrolovaná vlastnost může být definována jako kóta, geometrická tolerance, popis, značka svaru či kvality povrchu. Ke každé sledované hodnotě lze doplnit údaje o metodě měření, významu hodnoty a technologii výroby.

solidworks inspection

Díky optickému rozpoznávání znaků (OCR) může uživatel připravit potřebné podklady i z pouhých obrázků, které neobsahují přímo číselné údaje. Tato funkce dovoluje použít jako podklad prakticky jakýkoli výrobní výkres bez ohledu na to, jakým způsobem byl výkres vytvořen (zda v 3D CAD aplikaci nebo zda by oskenován z dokumentace v papírové podobě).

– Zkrácení doby potřebné k tvorbě kontrolních protokolů.

– Odstranění ručního zadávání údajů – snížení možnosti lidské chyby.

– Optické porovnání verzí výkresů

– Automatické zvýraznění hodnoty dle polohy vůči toleranci rozměru:

– zelená – rozměr v toleranci
– žlutá – rozměr na okraji tolerance
– červená – rozměr mimo toleranci

SOLIDWORKS Inspection se skládá ze dvou částí:

A) Doplňkový modul Inspection (Add-in) pro SOLIDWORKS
určený pro práci s výkresy SOLIDWORKS

B) Samostatná aplikace SOLIDWORKS Inspection
dovoluje vytvářet vlastní dokumenty pro kontrolní měření bez ohledu na CAD systém, který používáte.

 SOLIDWORKS Inspection Inspection Standard Inspection Professional
 Doplňkový modul SOLIDWORKS (Add-In)  
Samostatná aplikace SOLIDWORKS Inspection
Automatické pozicování
Optické rozpoznávání znaků (OCR)
Porovnání výkresů
Export výkresů/3D modelu s pozicemi (do formátu 2D-PDF/3D-PDF, eDrawings)
Export měřicích protokolů a zpráv (do formátu PDF, Microsoft Excel s podmíněným formátováním)
Přímé zadávání hodnot měření v projektu 
Barevné označování výsledků 
Import CMM dat 
Vstupní formáty
2DSOLIDWORKS (*.slddrw)
TIFF, PDF
PTC Creo (*.drt)
AutoCAD DWF/DWG
CATIA V5 (*.CATDrawing)
3D(s PMI daty)SOLIDWORKS
3D XML
CATIA V5 (*.CATpart, *.CATProduct)
PTC Creo (*.prt)

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

  • Windows 10
  • Minimálně 2 GB RAM (doporučeno 8 až 16 GB RAM)
  • 50 GB volného místa na disku (minimálně)
  • Grafická karta certifikovaná společností SOLIDWORKS
  • Procesor Intel® nebo AMD® (doporučeno 4 až 8 jader)
  • Microsoft Excel a Word (pro vytváření zpráv a exporty)

Charakteristiky jsou automaticky zvýrazněny zelenou, červenou nebo žlutou barvou, která okamžitě signalizuje, zda je daná hodnota v toleranci, mimo toleranci nebo na okraji tolerance.

solidworks inspection

Sdílet tento příspěvek

Další příspěvky

3E Tipy a Triky

Úkos přes dělicí čáry

SOLIDWORKS obsahuje i základní verzi mnoho nástrojů pro vytváření forem, které jsou se zaformovaným modelem asociativní – se změnou modelu se mění i forma – její plochy, rozměry, dělicí linie… K tomu patří i nástroje pro vyhledávání dělicích čar, analýzy úkosů, podříznutí také tloušťky stěn.
V této nové verzi SOLIDWORKS jsou zlepšeny možnosti práce s formami.