Technický tip SURFCAM – Operace gravírování

V tomto díle technických tipů pro Surfcam si ukážeme jednu z nových operací, která je dostupná od verze 2019 R1. Tou je operace Gravírování, která nabízí prostředky pro rychlou a jednoduchou tvorbu dráhy nástroje.

Operace je dostupná na hlavní nástrojové liště přes roletové menu NC 2 Osé Gravírování.

                        Pro ukázku si nyní vytvoříme jednoduchou drátovou geometrii, kterou později použijeme pro řízení dráhy. Nejprve vytvořte obdélník o stranách 100 x 30 mm např. pomocí příkazu Tvorba Kapsa a jeho střed umístěte na počátek souřadnicového systému tak, aby byla delší strana rovnoběžná s osou X (viz obrázek).

                  Nyní do tohoto obdélníku vložte libovolný text (např. 3E PRAHA) pomocí příkazu Tvorba Text/Kóty Text. Typ fontu definujte jako TrueType a velikost textu nastavte na 10. Text poté umístěte přibližně na střed (viz obrázek).

Pokud bychom teď chtěli vybrat text jako geometrii pro obrábění, tak to nebude možné, protože text v tuto chvíli nelze označit. Nejprve je nutné provést rozložení textu, které převede geometrii textu na jednotlivé čáry a oblouky. Toto rozložení se provádí přes příkaz Upravit Text/Kóty Rozložit. Jednoduše vyberte příkaz Rozložit a vyberte text a potvrďte pomocí tlačítka Hotovo

Projekt uložte a přejdeme k samotné operaci gravírování. Na hlavní nástrojové liště vyberte roletové menu vyberte NC 2 Osé Gravírování. Pomocí řetězení vyberte všechna písmena, ale prvně zkontrolujte, že je aktivní možnost řetězení prvků v rovině. (viz obrázek).

Po zřetězení celého textu klikněte na tlačítko Hotovo.

Po potvrzení se otevře dialogové okno cyklu 2 Osé Gravírování. První záložka Informace o nástroji obsahuje již známá standardní nastavení, jako je volba nástroje a řezných podmínek. Klikněte na příkaz vybrat nástroj a z databáze vyberte kulovou frézu průměru 1 mm

Na druhé záložce Kontrola Obrábění se již nachází parametry pro řízení operace. Můžete si všimnou, že tato záložka obsahuje pouze to nejnutnější nastavení, a proto je tvorba dráhy opravdu otázkou chvilky. Nastavte následující parametry: 

  • Rovina rychloposuvu: 25
  • Bezpečná vzdálenost: 5
  • Geometrie: Horní
  • Materiál k odebrání: 0.1
  • Krok při hrubování: 1
  • Typ Zavrtávání: Zavrtávání

Dialogové okno poté potvrďte pomocí tlačítka OK.

Po potvrzení dojde k vytvoření dráhy nástroje (viz obrázek).

Pro kontrolu pomocí verifikace je nejprve nutné definovat polotovar pro verifikaci. Otevřete manažera operací, klikněte pravým tlačítkem myši na první na NC projekt a vyberte možnost Upravit informace sekce.

Přejděte na záložku Polotovar a klikněte na tlačítko Přidat polotovar. Poté vyberte polotovar typu Kvádr, klikněte na tlačítko Geometrie ohraničujícího kvádru a upravte hodnoty Z souřadnic, které představují protilehlé rohy polotovaru. Dialogové okno poté potvrďte pomocí tlačítka OK.  

Nyní spusťte verifikaci operace gravírování a zkontrolujte dráhu nástroje.

Máte dotaz? Naše technická podpora je Vám k dispozici!

Sdílet článek na sítích:

Objevte více:

Nejnovější články:

Nenašli jste, co jste hledali nebo chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a.s.

Nezmeškejte naše webináře!

Akce / Webináře

[Workshop] Do letních měsíců s novým SOLIDWORKS. Objevte nejnovější možnosti SOLIDWORKS & 3DEXPERIENCE

Zveřejněno: 18/04/2024

Vy máte myšlenku, my jsme řešení…

Rychlá poptávka

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Vyberte jednu z možností. Svůj případný souhlas dáváte pouze společnosti 3E Praha Engineering, a.s. za účelem zasílání informací o produktech, službách, akčních nabídkách a vzdělávacích materiálech.