Technický tip – Tvorba zkoseného 2.5 osého útvaru

Technický tip CAMWorks – Nastavení zbytkového obrábění v 2.5osé hrubovací operaci

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné.

Zbytkové obrábění se dá nastavit několika způsoby přímo v 2.5osé hrubovací operaci (Frézování hrubováním). V následujícím tipu bude tedy představeno několik funkcí pro zbytkové obrábění, které má uživatel v 2.5osé hrubovací operaci k dispozici.

Generování zbytku materiálu

První představená funkce se týká spíše operací, které budou pro daný útvar jako první ve Stromu operací. Po vytvoření požadované dráhy, v tomto případě pro útvar dutiny,
je možné vidět černé ohraničení určité části dutinyvnitřní část odpovídá tomu, co bude obráběno a vnější část odpovídá zbytku polotovaru. Tato funkce se řídí zaškrtnutím políčka Generovat, na kartě Hrubování, v části Zbytkové obrábění. Tato funkce také zajistí, aby se výsledný zbytek materiálu generoval pro další operace.

Technický tip – Nastavení zbytkového obrábění v 2.5osé hrubovací operaci

Obrábění předchozího zbytku

Další funkce má přímou návaznost na tu předchozí, jedná se o volbu Stroj: Předchozí zbytek. Tato volba slouží k obrábění teoretického zbytku generovaného předchozí operací Frézování hrubováním, nebere tedy v potaz žádný jiný předchozí výsledek obrábění a ani velikost polotovaru.

Technický tip – Nastavení zbytkového obrábění v 2.5osé hrubovací operaci

Obrábění Z WIP

Další dostupná možnost Z WIP (zkratka WIP znamená Work in process – volně přeloženo jako „proběhlá práce“) se uživateli hodí hlavně v případě, že potřebuje počítat s předchozím výsledkem z více operací. Například v případě, že potřebuje brát v potaz předchozí obrábění z jiné strany (vhodné pro víceosé stroje, ale samozřejmě také pro 3osé stroje).

Důležité v tomto případě je nastavit operace se kterými chce uživatel počítat, což lze provést po kliknutí na ikonu „…“ vedle volby Stroj: Z WIP

Technický tip – Nastavení zbytkového obrábění v 2.5osé hrubovací operaci

V okně Operace pro WIP zvolte operace, které chcete brát pro výpočet předchozího zbytku v potaz a potvrďte. Tyto operace musí být obsaženy ve stejné konfiguraci CAMWorks. Čím méně operací vyberete, tím rychlejší bude výpočet. Potvrďte.

Technický tip – Nastavení zbytkového obrábění v 2.5osé hrubovací operaci

Po výpočtu hrubovací operace pro dutinu z jiné strany modelu s vhodným nastavením, je vidět že obrábí pouze v místech kde zbývá materiál.

Technický tip – Nastavení zbytkového obrábění v 2.5osé hrubovací operaci

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru