Technický tip CAMWorks – Viditelnost drah nástroje za modelem

Technický tip CAMWorks – Viditelnost drah nástroje za modelem

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné. 

V následujícím tipu bude popsáno, jakým způsobem změnit viditelnost náhledu dráhy nástroje v prostředí SolidWorks. Ve výchozím stavu jsou dráhy nástroje viditelné i za plochami modelu a v některých případech může toto nastavení ovlivnit přehlednost náhledu na dráhy nástroje.

Změna viditelnosti dráhy nástroje za modelem

Na následujícím příkladu je možné vidět výchozí nastavení viditelnosti a dráha hrubovací operace je tedy viditelná přes model. Následující postup ovlivní viditelnost pro všechny typy operací – 2.5osé, 3osé, Víceosé.

  1. Změnu je možné provést v Možnostech CAMWorks. Spusťte tedy Možnosti CAMWorks kliknutím pravého tlačítka myši na Správce NC a zvolte Možnosti.
  1. Přepněte se na kartu Zobrazení a zvolte Zobrazení OpenGL: 
    1. Drátový model – Náhled dráhy nástroje je viditelný přes plochy modelu (výchozí nastavení).
    2. Skrytá čára – Náhled dráhy nástroje není viditelný za plochami modelu.
  1. Výsledek změny výchozího nastavení Zobrazení OpenGL na Skrytá čára:

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru