Sražení hran (2. část)

V tomto dílu technických tipů pro EDGECAM budeme pokračovat s problematikou cyklů pro tvorbu sražení. Konkrétně v této druhé části vytvoříme dráhy nástroje pro model bez modelovaných sražených hran.

Dále si ukážeme tvorbu a nastavení dráhy v místě, kde by standardně hrozila kolize nástroje s obrobkem a kde díky nastavení cyklu této kolizi předejdeme.

Pro obrobení nemodelovaných sražení použijeme standardní cyklus „Frézovat sraženou hranu“ s několika odlišnostmi v nastavení (oproti frézování modelovaných sražení).

Na první záložce „Základní“ zkontrolujte, že políčko „Použít informace u útvaru“ je nezaškrtnuté. Pokud by bylo toto políčko zaškrtnuté,tak nebude možné vyplnit parametr „Hloubka sražení“ na záložce „Výšky/hloubky“. Dále vyberte z roletového menu „Typ sražení“ možnost „Odstranění otřepů“. Řezné podmínky vyplňte dle potřeby.

Na záložce „Výšky/hloubky“ vyplňte parametr „Hloubka sražení“. Tento parametr musí být vyplněný, jinak nedojde ke správnému vygenerování dráhy nástroje. U parametru „Odměřovací“ vyplňte nulu a zaškrtněte „Asociativně“. Ostatní parametry jako „Přejížděcí“ a „Najížděcí“ vyplňte dle potřeby.

Nastavení ostatních záložek „Provedení“, „Starty/konce“ a „Najetí/vyjetí“ je totožné s případem z předchozího technického tipu, proto tyto záložky nyní přeskočíme.

Po potvrzení okna nastavení pomocí tlačítka „OK“ budete vyzváni k výběru geometrie příkazem „Určete útvary nebo hrany těles, které se mají srazit“. Při této výzvě vyberte řetězením profil požadované ostré hrany a potvrďte výběr modrým zatržítkem.

Po potvrzení vybrané geometrie dojde k vytvoření dráhy nástroje.

Pokud tuto dráhu ověříte pomocí verifikace, tak zjistíte, že sražená hrana na verifikovaném modelu je označena červenou barvou (viz obrázek).

Tato červená barva značí podpíchnutí originálního modelu, tedy odebrání materiálu v místech, kde by měl zůstat. Vzhledem k tomu, že se ale jedná o model s nemodelovanou sraženou hranou, je toto barevné označení v pořádku.

Sražení otevřených kapes

Občas se na modelech vyskytují místa, která je nutno srazit, ale hrozí kolize nástroje s obrobkem. V tomto případě je to sražení hrany u otevřené kapsy (viz obrázek).

Pokud v tomto místě vytvoříme standardní dráhu sražení hrany, EDGECAM si ji automaticky upraví tak, aby nedošlo k velké kolizi nástroje s dílem. V některých případech však může i tak drobná kolize v místě nájezdu/odjezdu nastat (viz obrázek).

Abychom tomuto kontaktu nástroje s obrobeným dílem zabránili, je nutné nastavit parametr „Bezpečná vzdálenost v XY“ na záložce „Provedení“ (viz obrázek).

Po potvrzení okna nastavení dojde k přepočítání dráhy. Nástroj si v tomto případě bude držet odstup od okolní stěny o nastavenou hodnotu 1 mm (viz obrázek).

Máte dotaz? Naše technická podpora je Vám k dispozici!

Sdílet článek na sítích:

Objevte více:

Nejnovější články:

Nenašli jste, co jste hledali nebo chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a.s.

Vy máte myšlenku, my jsme řešení…

Rychlá poptávka

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Vyberte jednu z možností. Svůj případný souhlas dáváte pouze společnosti 3E Praha Engineering, a.s. za účelem zasílání informací o produktech, službách, akčních nabídkách a vzdělávacích materiálech.