Sražení hran (1. část)

V tomto dílu technických tipů pro EDGECAM si představíme cykly pro tvorbu sražení. Konkrétně si v této první části vysvětlíme definici nástroje v zásobníku nástrojů a vytvoříme dráhy nástroje pro díl s vymodelovanou sraženou hranou, ukážeme si dva způsoby.

1)   Definice nástroje

Nejprve si představíme definici nástroje pro srážení hran v zásobníku nástrojů. To je možné definovat dvěma způsoby. V praxi se ve většině případů pro srážení hran využívá navrtáváků. Tuto kategorii nástrojů můžete najít v zásobníku nástrojů v kategorii „Vrtací“.

Takto definovaný nástroj pro srážení má ale jistá omezení. Konkrétně je možné navrtávák využívat pouze pro cykly „Obrábění děr“, „Dělové vrtání“ a „Frézovat sraženou hranu“. Ostatní cykly jsou pro tento nástroj nedostupné.

Tyto operace pro většinu sražení hran bohatě stačí. Problém ale nastává v případě, kdy chcete srazit hranu na více záběrů do boku. To je možné pouze přes cyklus „Frézovat profilováním“. Pro využití této operace je nutné nástroj definovat ve „Frézovací“ v podobě kuželové frézy (viz obrázek).

Obecně se doporučuje definovat navrtáváky v databázi zásobníku nástrojů jako kuželové frézy. Pro sražení hran tak bude možné využívat i cyklus „Frézovat profilováním“, což bude předvedeno v některém z příštích technických tipů.

2)   Cyklus „Frézovat sraženou hranu“ (sražení na jeden záběr)

Nejprve se zaměříme na použití cyklu „Frézovat sraženou hranu“, který je dostupný v roletovém menu „Frézovací cykly“ na záložce „Obrábění“.

Při tvorbě drah pro sražení se můžete setkat s modely, kde jsou sražení hran vymodelovaná přímo od konstruktéra. Většinou ale převládají modely, kde sražení modelované není a kde je pouze předepsané v technické dokumentaci dílu. Cyklus „Frézovat sraženou hranu“ dokáže bez problému obrobit obě varianty.

Začneme tedy tvorbou dráhy pro hranu s vymodelovaným sražením. Vyberte vhodný nástroj z databáze nástroje, zvolte ve frézovacích cyklech cyklus „Frézovat sraženou hranu“. Na záložce „Základní“ proveďte následující nastavení:

  • Typ geometrie: „Objemový model“
  • Typ sražení: „Sražení“ (pro obrobení hrany s modelovaným sražením)

Pokud používáte pro řízení dráhy útvar nálitku nebo dutiny, který obsahuje sraženou hranu, můžete zaškrtnout příkaz „Použít informace o útvaru“. Díky tomu si cyklus převezme potřebné informace pro vytvoření dráhy přímo z útvaru. Pokud útvary nepoužíváte a máte model s vymodelovaným sražením, nechte toto políčko nezaškrtnuté.

Ostatní parametry (jako jsou řezné podmínky, případně korekce) můžete dle potřeby doplnit.

                          Přejděte na záložku „Výšky/hloubky“ a vyplňte parametr „Posunutí špičky“. Tento parametr umožňuje posunout špičku nástroje pod úroveň vybrané hrany. V případě modelů s modelovaným sražením doporučujeme vybírat spodní stranu sražení.

Výběr horního profilu sražení

Výběr spodního profilu sražení

Dále vyplňte dle potřeby ostatní parametry „Přejížděcí“, „Najížděcí“ a u hladiny „Odměřovací“ zaškrtněte možnost „Asociativně“.

Na záložce „Provedení“ vyberte v roletovém menu „Výstup NC kódu“ možnost „Vyhlazený“. Díky tomu budou pro oblouky drah ve výstupním NC kódu použity kruhové interpolace, a ne pouze lineární interpolace.

Přejděte na záložku „Starty/konce“. Zde můžete nastavit parametr „Dojezd přes uzavření“ např. na 3 mm. Díky tomu bude pozice nájezdu a odjezdu překryta a prodloužena o zadanou hodnotu dojezdu.

Poslední nastavení provedete na záložce „Najetí/vyjetí“, kde zadefinujete parametry nájezdu a odjezdu obloukem (viz obrázek).

Po potvrzení okna nastavení pomocí tlačítka „OK“ budete vyzváni k výběru geometrie příkazem „Určete útvary nebo hrany těles, které se mají srazit“. Při této výzvě vyberte řetězením spodní profil sražení a potvrďte výběr modrým zatržítkem.

Po potvrzení vybrané geometrie dojde k vytvoření dráhy nástroje pro obrobení hrany na jeden záběr (viz obrázek).

3)   Cyklus „Frézovat sraženou hranu“ (sražení na více záběrů)

V případě, že je sražení většího rozměru a je nutné ho obrobit na více záběrů (v ose Z), je nutné provést určité změny v nastavení, které si nyní ukážeme.

Prvním krokem je kontrola příkazu „Použít informace o útvaru“ na záložce „Základní“, který by neměl být zaškrtnutý. Pokud je tento parametr zaškrtnutý, není možné definovat hloubku sražení na záložce „Výšky/hloubky“.

Dále je nutné na záložce „Výšky/hloubky“ zadat „Hloubku sražení“ a „Hloubku záběrů“.

Po potvrzení nastavení pomocí „OK“ dojde k vytvoření dráhy nástroje.

Máte dotaz? Naše technická podpora je Vám k dispozici!

Sdílet článek na sítích:

Objevte více:

Nejnovější články:

Nenašli jste, co jste hledali nebo chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a.s.

Vy máte myšlenku, my jsme řešení…

Rychlá poptávka

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Vyberte jednu z možností. Svůj případný souhlas dáváte pouze společnosti 3E Praha Engineering, a.s. za účelem zasílání informací o produktech, službách, akčních nabídkách a vzdělávacích materiálech.