Technický tip – SOLIDWORKS – Přidání vlastního profilu do knihovny

sw-tipy

Postup vytvoření vlastního svařovacího profilu

  1. Otevřete nový díl.
  2. Načrtněte profil.
    TIP: Uvědomte si, že když vytváříte svařovaný profil:
    a) Počátek skici se stane výchozím bodem trasování profilu.
    b) Můžete vybrat kterýkoli vrchol nebo nárysový bod ve skice jako alternativní bod trasování.
technicky-tip-–-solidworks-pridani-vlastniho-profilu-do-knihovny-6

3. Uzavřete skicu.

4. Mějte označenou skicu daného profilu (Skica1) ve stromu FeatureManager.

5. Klepněte na položky Soubor > Uložit jako.

6. V dialogovém okně postupujte takto:

a) V seznamu Uložit jako typ vyberte Díl prvku knihovny – Lib Feat Part (*.sldlfp)

technicky-tip-–-solidworks-pridani-vlastniho-profilu-do-knihovny-7

b) V okně Uložit do vyhledejte adresář se svařovanými profily Je nutné vytvořit odpovídající podsložky <norma> a <typ>

technicky-tip-–-solidworks-pridani-vlastniho-profilu-do-knihovny-8

podrobněji popsáno zde:
http://help.solidworks.com/2021/czech/SolidWorks/sldworks/c_Weldments_File_Location_for_Custom_Pr
ofiles.htm

technicky-tip-–-solidworks-pridani-vlastniho-profilu-do-knihovny-9

7. Uložte

  1. Zkontrolujte, zda ikona položky Skica1 ve stromu historie obsahuje symbol malého „L“
technicky-tip-–-solidworks-pridani-vlastniho-profilu-do-knihovny-2

V opačném případě postupujte dle bodu b).

viz:
http://help.solidworks.com/2021/czech/solidworks/sldworks/t_Weldments_Creating_a_Custom_Pro
file.htm


TIP
Plný obsah dané normy profilů lze stáhnout z knihovny návrhů v podokně úloh v ZIP souboru
Důležité podržet při kliknutí na normu klávesu CTRL.

technicky-tip-–-solidworks-pridani-vlastniho-profilu-do-knihovny-5

V případě dotazů kontaktujte naši technickou podporu

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky

Eventy

3DEXPERIENCE World 2022

3DEXPERIENCE World 2022 Uživatelé SOLIDWORKS, produktoví designéři, konstruktéři, výrobci a studenti se tu seznámí s technologiemi a trendy, které proměňují