Hladiny a práce s geometrií

Tentokrát si zopakujeme a prohloubíme znalosti v oblasti práce s hladinami, ve kterých je vložena geometrie a dráhy nástrojů, a také připomeneme, jak vytvořit drátovou geometrii odvozenou z tělesa pro následnou tvorbu tvarového polotovaru.

V následující ukázce si předvedeme postup, jehož výsledkem je vytvoření polotovaru pro díl. V tomto případě vytvoříme polotovar, který bude odpovídat vypálené desce (výpalku).

  1. Získání geometrie z tělesa a hladiny.

    1.1 Přejděte na záložku „Útvary“. Vpravo nahoře klikněte na tlačítko „Okna“ a zvolte „Hladiny“. Tím jste aktivovali okno s hladinami.

1.2 Okno „Hladiny“ slouží ke správě geometrie v určitých vrstvách. Hladina označená červeným čtverečkem je definována jako aktivní a veškerá vytvořená geometrie se bude vkládat do této aktivní hladiny. Přes pravé tlačítko myši lze s hladinami dále pracovat.

1.3 Vytvořte novou hladinu s názvem „pomocná hladina“. Zkontrolujte, zda je tato hladina aktivní (je označena červeně), pokud ne, klikněte na ni opět pravým tlačítkem myši a zvolte možnost „Aktivovat“.

1.4 Přejděte na záložku „Útvary“ a vyberte příkaz „Geometrie“. V dialogovém okně poté zvolte příkaz „Obrys“.

TIP: Obrys je 2D geometrie vytvořená v aktuální pracovní rovině v zadané úrovni.

Ve výchozím nastavení je příkaz nastaven na výběr ploch. Chcete-li vybrat těleso, označte ho pomocí výběrového okna.

1.5 Klikněte pravým tlačítkem myši v okně „Hladin“ na „pomocnou hladinu“ a z roletového menu vyberte „Jen tuto zviditelnit“. Nyní byste měli vidět pouze geometrii obrysu. Nepotřebné prvky geometrie, které nejsou pro tvorbu polotovaru nutné, můžete smazat.

1.6 Přejděte na záložku „Nastavení“ a v sekci pro úpravy geometrie vyberte funkci „Offset“. V dialogovém okně zadejte hodnotu offsetu 3 mm a okno potvrďte.

1.7 Vyberte vytvořený obrys, který má být odsazen a použit pro tvorbu polotovaru s přídavkem na stěny. Šipka určující směr odsazení profilu musí směřovat vně kontury.

2. Tvorba polotovaru

2.1 Na záložce „Nastavení“ klikněte na ikonu „Geometrie“ a z roletového menu vyberte příkaz „Polotovary a upínky“.

2.2

  1. Použijte následující nastavení (viz obrázek níže). Je nezbytné změnit především parametry:           – „Typ“

„Tvar“

„Cílová hloubka“

Můžete upravit i barvu a případně i zvolit hladinu, kam se má nový polotovar uložit. Dialogové okno s provedeným nastavením potvrďte pomocí tlačítka „OK“.

2.3 Nyní označte odsazenou geometrii obrysu. Pokud má polotovar vnitřní profily, můžete je vybrat také pro vytvoření dutin (předvypálených tvarů).

Máte dotaz? Naše technická podpora je Vám k dispozici!

Sdílet článek na sítích:

Objevte více:

Nejnovější články:

Nenašli jste, co jste hledali nebo chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a.s.

Vy máte myšlenku, my jsme řešení…

Rychlá poptávka

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Vyberte jednu z možností. Svůj případný souhlas dáváte pouze společnosti 3E Praha Engineering, a.s. za účelem zasílání informací o produktech, službách, akčních nabídkách a vzdělávacích materiálech.