Technický tip CAMWorks – Změna pozice najetí u obrysového frézování

Technický tip CAMWorks – Automatická omezující plocha

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné. 

V následujícím tipu bude popsáno, jakým způsobem změnit pozici najetí pro operací obrysového frézování. Důvodem může být vyhnutí se určitému místu nebo zvolení vhodnějšího místa najetí/vyjetí.

Změna pozice najetí/vyjetí u obrábění obvodu

  1. Vytvořte útvar obvodu/nálitku pro obrábění obvodu dílu a operaci obrysového frézování s vhodnými parametry. Otevřete parametry operace obrysového frézování a přepněte se na kartu Najetí. Operace byla vygenerována s výchozím nastavením. Po přepnutí na kartu se zobrazí v prostředí SolidWorks modrý bod, který značí místo najetí/vyjetí. Najetí/vyjetí pro operaci obrysového frézování je vždy vázáno k určité hraně modelu, v tomto případě k horní hraně.
Technický tip CAMWorks – Změna pozice najetí u operace obrysového frézování
  1. Pro využití počátečního bodu hrany stačí na kartě Najetí zvolit Bod najetí/vyjetí: Počáteční bod. Pro správné najetí/vyjetí na roh dílu je vhodnější zvolit Typ najetí: Rovnoběžně a Přesah najetí: 0.
Technický tip CAMWorks – Změna pozice najetí u operace obrysového frézování
  1. Pro volbu jiného rohu (hrany) modelu stačí kliknout levým tlačítkem myši na požadovanou hranu modelu. Modrý bod se přesune na počátek této hrany a samotné najetí po přepočtu drah taky.
Technický tip CAMWorks – Změna pozice najetí u operace obrysového frézování

Změna pozice najetí/vyjetí u obrábění dutiny

  1. Změna pozice obrábění pro vnitřní útvary se dá provést stejně, jako pro vnější útvar obvodu/nálitku. V případě, že je více stejných útvarů ve skupině, je možné nastavit najetí/vyjetí pouze u jednoho z nich, dané nastavení se pak přenese do všech útvarů ve skupině.
Technický tip CAMWorks – Změna pozice najetí u operace obrysového frézování
  1. Klikněte levým tlačítkem myši na požadovanou hranu pro umístění najetí/vyjetí. 
Technický tip CAMWorks – Změna pozice najetí u operace obrysového frézování
  1. Po přepnutí na Bod najetí/vyjetí: Počáteční bod můžete také zadat délku odsazení od počátečního bodu hrany.
Technický tip CAMWorks – Změna pozice najetí u operace obrysového frézování

 

V případě dotazů kontaktujte naši technickou podporu

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky

Eventy

3DEXPERIENCE World 2022

3DEXPERIENCE World 2022 Uživatelé SOLIDWORKS, produktoví designéři, konstruktéři, výrobci a studenti se tu seznámí s technologiemi a trendy, které proměňují