SOLIDWORKS PLASTICS

solidworks-plastic

SOLIDWORKS Plastics – zvyšte kvalitu a omezte náklady při vývoji svých výrobků

SOLIDWORKS Plastics je modul určený pro analýzu vstřikování plastů. Je plně integrován do CAD systému SOLIDWORKS a je určen pro návrháře plastových dílů a konstruktéry forem. S jeho pomocí je možné již během návrhu výlisku, před vlastní konstrukcí a výrobou formy, odhalit problematická místa při plnění a rychle najít optimální tvar dílu. Dále je možné analyzovat správné umístění vtoku, rovnoměrnost chladnutí výlisku a další podmínky vstřikovacího procesu, a tím eliminovat vícenáklady spojené s přepracováním formy. Rozdělení produktu SOLIDWORKS Plastics umožňuje vybrat si rozsah analýzy v takové míře, jaká je potřeba.

solidworks plastic

Rozdělení produktu SOLIDWORKS Plastics umožňuje vybrat si rozsah analýzy v takové míře, jaká je potřeba.

SOLIDWORKS PlasticsPlastics StandardPlastics ProfessionalPlastics Premium
Plnění formy+++
 Vícenásobné vtoky+++
 Propadliny+++
Vzduchové kapsy+++
Studené spoje+++
Vícenásobné formy ++
Smrštění ++
Optimalizace vtoků ++
Plnění plynem ++
2K vstřikování ++
Chlazení  +
Deformace  +

Analýza plnění výlisku

Pomocí analýzy plnění ověříme správnost navrženého tvaru výlisku pro snadné naplnění. Zjistíme maximální potřebný vstřikovací tlak, jeho rozložení v modelu výlisku a uzavírací sílu lisu. Můžeme si nechat navrhnou optimální umístění vtoku pro rovnoměrné naplnění výlisku. Dále vypočítáme místa v dutině, kde dochází k uzavírání vzduchu, pro správné navržení odvzdušnění, a místa ve výlisku, kde hrozí riziko studených spojů.

Pomocí Plastics můžeme nechat navrhnout vtokové kanály pro vícenásobné formy, a to i jako horké vtoky. Je možné si takto vybalancovat vstřikovací proces, aby docházelo k rovnoměrnému zaplnění jednotlivých dutin. V analýze dotlaku ověříme, jestli nedochází k předčasnému zatuhnutí v některých částech výlisku a následně k většímu objemovému smrštění, které vede k riziku dutin a propadlin ve výlisku.

solidworks plastic

Chlazení formy a deformace výlisku

Je možné navrhnout chladicí kanály a virtuální formu bez nutnosti modelování dutiny formy. Pomocí analýzy chlazení ověříme, zda výlisek rovnoměrně tuhne, a tím je možné předejít deformacím výlisku. Výsledný tvar výlisku můžeme spočítat analýzou deformací a zkontrolovat, zda splňuje požadavky na přesnost. U vzhledových ploch zjistíme, jestli na nich nevznikají propadliny, a tím předejdeme nežádoucímu vzhledu výlisku.

solidworks plastic
solidworks plastic

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky

Eventy

3DEXPERIENCE World 2022

3DEXPERIENCE World 2022 Uživatelé SOLIDWORKS, produktoví designéři, konstruktéři, výrobci a studenti se tu seznámí s technologiemi a trendy, které proměňují