Surfcam

Moderní softwarové CAM řešení

Surfcam-traditional

Systém Surfcam je moderním softwarovým CAM řešením umožňujícím řídit 2 až 5ti osé frézky, soustruhy a soustružnická centra, drátořezy a další. Mezi hlavní přednosti systému Surfcam patří automatické inteligentní procesy pro efektivní tvorbu drah nástrojů, plná simulace stroje a technologie Waveform, která výrazně zkracuje dobu obrábění a prodlužuje životnost nástrojů.

Surfcam
Surfcam

Přehled funkcí Surfcam:

Surfcam díky inteligentním procesům dokáže efektivně automatizovat tvorbu drah nástrojů. Jedná se o využití strategií obrábění, které na základě předem nastavených pravidel a rozhodovací logiky výrazně snižují čas přípravy obráběcích procesů a rizika chyb. Díky této logice je automatické obrábění velmi snadno proveditelné bez nutnosti profesionálních znalostí programátora.

Plynulá dráha produktivního hrubování Waveform je založena na technologii, udržující konstantní zatížení nástroje během celého průběhu obrábění. Tím se zvyšuje životnost nástroje a minimalizuje se riziko jeho poškození. Díky konstantnímu zatížení může nástroj obrábět ve velkých hloubkách a rozložit tak zatížení nástroje na celou délku břitu, což má za následek výraznou úsporu času obrábění.

Surfcam nabízí široké možnosti tvorby frézovacích operací pro efektivní výrobu jednoduchých i složitějších dílů. Velká flexibilita sytému nabízí využít možnosti frézování pro různé typy obráběcích strojů, od 2,5-osých přes 3-osé až po 5-osé frézky. Díky moderní skladbě drah nástrojů dokáže Surfcam prodloužit životnost nástroje a stroje.

Surfcam soustružení lze využít především na 2-osých soustruzích a strojích s protivřetenem a více hlavami, které je možné synchronizovat. Pro uživatele jsou připraveny výkonné hrubovací cykly zaměřené na produktivní obrábění, které vzhledem ke své skladbě optimalizují zatížení nástroje a prodlužují jeho životnost. Soustružení zahrnuje dále pokročilé dokončovací cykly, vyvrtávací a vrtací cykly.

Jedná se o víceosý soustružnický modul, díky kterému lze tvořit programy pro centra kombinující soustružení a frézování. V jednom obráběcím postupu lze kombinovat soustružení, vrtání a frézování s osami C, Y a B. Díky dalším možnostem, jako je například možnost plynulého řízení osy B, synchronizace obrábění, řízení lunet a koníků je tento modul předpokladem pro výrobu velmi složitých dílů.

Pomocí drátového řezání od systému Surfcam se stává uživatel zcela flexibilní a může s jistotou efektivně a přesně vyrábět součásti ve 2 a 4 osách. Pokročilé funkce umožňují s velkou uživatelskou jednoduchostí vyrábět složité součásti či součásti s nepravidelným tvarem. Modul obsahuje značné množství postprocesorů generující kvalitní NC programy.

Sondování je plnohodnotné a snadno použitelné řešení pro uživatele, kteří chtějí během tvorby obráběcích drah nástrojů využívat sofistikované možnosti měřicích cyklů a tyto cykly následně použít pro reálné měření na obráběcím stroji. Díky zpětné vazbě z obráběcího stroje, generuje Surfcam přehledný protokol s informacemi o měření a především o výsledných odchylkách vůči CAD modelu.

Simulace obrábění slouží k ověření drah nástrojů předtím, než je obrobek nasazen do reálného obrábění na CNC stroji. Surfcam nabízí kromě standardní simulace obráběcího procesu také plnou simulaci celého pracovního prostoru stroje. Ta slouží k ověření kolizí všech součástí CNC stroje, což je především důležité u komplikovaných víceosých operací.

Řešte obchodní výzvy

Domov a životní styl
Řešení

Domov a životní styl

Tvořte inovace v souladu s osobními potřebami, abyste mohli individuálně navrhnout zážitek pro každého zákazníka.

Energetika a materiály
Řešení

Energetika a materiály

Přehodnoťte využití materiálů a energií v zájmu udržitelné budoucnosti Prozkoumat Podniky v oblasti težby nerostných

letectví a obrana
Řešení

Letectví a obrana

Překleňte prostor mezi virtuálním a skutečným světem a zrychlete přechod od nápadu k výsledku. Prozkoumat

Související produkty

Surfcam-traditional
CAM
surfcam
CAD
3E Praha Engineering
CAD
solidworks cam
CAM
Poptávka softwaru