Technický tip EDGECAM – SURFCAM EVO – Pokročilá definice polotovaru

V předchozím technickém tipu pro EDGECAM – SURFCAM EVO jsme si ukázali základní definici polotovaru. V tomto díle na toto téma navážeme a ukážeme si pokročilejší možnost tvorby složitějších polotovarů. Možnosti, které byly ukázány v předchozím technickém tipu, kromě přímého nahrání modelu a výběru polotovaru z databáze, lze provést i přes příkaz Polotovary a upínky. Tento příkaz je dostupný na záložce NastaveníGeometrie ► Polotovary a upínky.

Technický tip Surfcam – Pokročilá definice polotovaru

Dialogové okno umožňuje tvorbu tzv. Automatického polotovaru pomocí definice libovolných přídavků k aktuálnímu modelu dílu. Výběr typů polotovaru je omezen pouze na hranol nebo válec (viz možnost Přizpůsobit polotovar).

Technický tip Surfcam – Pokročilá definice polotovaru

Dále umožňuje definovat polotovar pomocí výběru celkových rozměrů polotovaru na pracovní ploše a to pro polotovary typu hranol, válec, trubka. Případně je možné vybrat předem vytvořený profil polotovaru nebo přímo označit objemový model.

Technický tip Surfcam – Pokročilá definice polotovaru

1.

Polotovar typu Válec

Na pracovní ploše máme nahraný model dílu, pro který vytvoříme polotovar typu válec. Počátek souřadného systému je umístěný na horní ploše dílu ve středu válcové díry s drážkou. Maximální rozměry dílu jsou Ø 100 x 30 mm.

Technický tip Surfcam – Pokročilá definice polotovaru

a) Na záložce Základní klikněte na příkaz Geometrie ► Polotovary a upínky.

Technický tip Surfcam – Pokročilá definice polotovaru

b) V dialogovém okně zaškrtněte možnost Automatický polotovar, vybertetvar polotovaru Válec a vyplňte hodnoty přídavků (viz obrázek). Dialogové okno potvrďte pomocí tlačítka OK.

Technický tip Surfcam – Pokročilá definice polotovaru

c) Vytvoří se polotovar typu Válec s požadovanými přídavky (viz obrázek).

Technický tip Surfcam – Pokročilá definice polotovaru

Stejným způsobem je možné vytvořit polotovar typu Hranol.

2.

Polotovar typu Trubka

Nyní si pro stejný díl vytvoříme polotovar typu trubka.

a) Na záložce Základní opět klikněte na příkaz Geometrie ► Polotovary a upínky.  V dialogovém okně zrušte zaškrtnutí příkazu Automatický polotovar, vyberte typ polotovaru Trubka a vyplňte rozměry polotovaru včetně přídavků (viz obrázek). Dialogové okno potvrďte pomocí tlačítka OK.

Technický tip Surfcam – Pokročilá definice polotovaru

b) Po potvrzení tlačítkem OK budete vyzváni k určení dvou bodů, které definují osu polotovaru. Pro první bod klikněte na horní příkazové liště na příkaz Vstup souřadnic. Chceme, aby měl polotovar na horní ploše dílu přídavek 1 mm, proto vyplníme Z = 1 mm (přírůstek od počátku). Dialogové okno potvrďte pomocí OK.

Technický tip Surfcam – Pokročilá definice polotovaru

c) Pro definici druhého bodu opět klikněte na příkaz Vstup souřadnic a tentokrát vyplňte zápornou hodnotu Z = – 31 mm (výška dílu + 1 mm přídavek). A opět v dialogovém okně potvrďte pomocí OK.

Technický tip Surfcam – Pokročilá definice polotovaru

d) Po potvrzení druhého bodu pomocí OK se vytvoří polotovar typu Trubka s definovanými přídavky (viz obrázek).

Technický tip Surfcam – Pokročilá definice polotovaru

3.

Polotovar typu profil

Jako poslední si pro stejný model dílu vytvoříme polotovar typu profil. Pro tento polotovar je nutné mít připravený profil, který bude představovat tvar polotovaru (např. výkovek, odlitek, profil atd…)

a) Jako první vytvoříme profil, který bude odvozený od tvaru dílu. V okně Hladiny vytvořte novou hladinu s názvem Profil_polotovaru.

Technický tip Surfcam – Pokročilá definice polotovaru

b) Vyplňte hodnotu posunutí pracovní roviny 1 mm. Pro potvrzení posunutí je nutné stisknout klávesu <Enter>. Díky tomu bude profil odvozený od modelu vytvořený 1 mm nad horní plochou dílu (s ohledem na umístěný počátek).

c) Přejděte na záložku Útvary a klikněte na příkaz Geometrie. V dialogovém okně vyberte Odvodit z: Obrys a potvrďte pomocí tlačítka OK.

Technický tip Surfcam – Pokročilá definice polotovaru

d) Budete vyzváni k výběru tělesa nebo stěny. Pomocí výběrového okna vyberte celý model a výběr potvrďte pomocí modrého zatržítka.

Technický tip Surfcam – Pokročilá definice polotovaru

e) Po potvrzení dojde v hladině Profil_polotovaru k vytvoření obrysu, který je nutné upravit. Nejprve odstraňte všechny nepotřebné části profilu (viz obrázek).

Technický tip Surfcam – Pokročilá definice polotovaru

f) Nyní vytvoříme offset na vnější straně profilu o velikosti 2 mm, který bude představovat reálný profil polotovaru s přídavkem. Na záložce Nastavení klikněte na příkaz Offset. Vyplňte hodnotu offsetu 2 mm a stranu offsetu určete jako Vnější (viz obrázek). Dialogové okno potvrďte pomocí tlačítka OK.

Technický tip Surfcam – Pokročilá definice polotovaru

g) Budete vyzváni k výběru čáry, oblouku, skupiny, profilu, který chcete odsadit o offset. Vyberte vytvořený profil a výběr potvrďte pomocí zatržítka. Po potvrzení dojde k vytvoření offsetu vybraného profilu. Vnitřní profil odstraňte (viz obrázek).

Technický tip Surfcam – Pokročilá definice polotovaru

h) Takto vytvořený profil je připravený pro tvorbu polotovaru. Na záložce Nastavení vyberte příkaz Geometrie ► Polotovary a upínky. Vyberte tvar polotovaru Profil a vyplňte Cílovou hloubku: -32 mm (výška dílu + přídavky). Dialogové okno potvrďte pomocí tlačítka OK.

Technický tip Surfcam – Pokročilá definice polotovaru

i) Budete vyzváni k výběru profilu polotovaru. Dvojklikem zřetězte offsetový profil a potvrďte pomocí zatržítka.

Technický tip Surfcam – Pokročilá definice polotovaru

j) Po potvrzení dojde k vytvoření polotovaru typu Profil s přídavky.

Technický tip Surfcam – Pokročilá definice polotovaru

 

Máte dotaz? Naše technická podpora je Vám k dispozici!

Sdílet článek na sítích:

Objevte více:

Nejnovější články:

Nenašli jste, co jste hledali nebo chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a.s.

Nezmeškejte naše webináře!

Akce / Webináře

[Workshop] Do letních měsíců s novým SOLIDWORKS. Objevte nejnovější možnosti SOLIDWORKS & 3DEXPERIENCE

Zveřejněno: 18/04/2024

Vy máte myšlenku, my jsme řešení…

Rychlá poptávka

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Vyberte jednu z možností. Svůj případný souhlas dáváte pouze společnosti 3E Praha Engineering, a.s. za účelem zasílání informací o produktech, službách, akčních nabídkách a vzdělávacích materiálech.