Technický tip CAMWorks – Vynechání upínek

Technický tip CAMWorks – Sražení hran u drážky

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné. 

Následující postup popisuje sražení hran na útvaru drážky. Je zde také využita jedna funkce důležitá pro ruční vytvoření operace obrysového frézování, která zajišťuje, aby u tohoto typu útvarů nedocházelo k obrábění tzv. prázdného prostoru.

 1. Vytvořte Útvar drážky s operacemi pro hrubování a dokončení.
Technický tip CAMWorks – Sražení hran u drážky
 1. Přidejte novou operaci Obrysového frézování pro útvar drážky.
Technický tip CAMWorks – Sražení hran u drážky
 1. Zvolte vhodný nástroj pro srážení hran. Typ – Kuželové zahloubení. Potvrďte.
Technický tip CAMWorks – Sražení hran u drážky
 1. V okně Parametry operace se přepněte na kartu Obrys a zvolte:
  1. Zaškrtněte funkci Obrábění sražení
  2. Délka: Dle velikosti sražení – příkladově 1mm
Technický tip CAMWorks – Sražení hran u drážky
 1. Klikněte na tlačítko Náhled. Nástroj obrábí sražení i ve vzduchu.
Technický tip CAMWorks – Sražení hran u drážky
 1. Na kartě Obrys klikněte na tlačítko Nastavení.
Technický tip CAMWorks – Sražení hran u drážky
 1. V okně Parametry strany zaškrtněte možnost Ignorovat segmenty prázdného prostoru.
Technický tip CAMWorks – Sražení hran u drážky
 1. Přepočítejte dráhu nástroje.
Technický tip CAMWorks – Sražení hran u drážky

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru