Technický tip CAMWorks – Vynechání upínek

Technický tip CAMWorks – Obrábění ve stínu pomocí operace Úroveň Z

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné. 

V následujícím tipu bude popsáno, jakým způsobem lze použít operaci Úroveň Z pro obrábění ve stínu, někdy také nazýváno jako obrábění v zákrytu. Jedná se tedy o tvary a plochy, které nejsou z pohledu orientace nástroje viditelné.

Pro tento případ lze využít dva typy nástroje z Technologické databáze: klínová drážka (T-fréza) a celokulová fréza. 

Technický tip CAMWorks – Obrábění ve stínu pomocí operace Úroveň Z
  1. Vytvořte Útvar s více plochami pro celý model a vhodné hrubovací operace.
Technický tip CAMWorks – Obrábění ve stínu pomocí operace Úroveň Z
Technický tip CAMWorks – Obrábění ve stínu pomocí operace Úroveň Z
  1. Vytvořte operaci Úroveň Z pro nově vytvořený Útvar s více plochami:
    1. Při volbě nástroje zvolte některý z dostupných nástrojů. Nástroj pro obrábění ve stínu lze zvolit až v samotné operaci.
Technický tip CAMWorks – Obrábění ve stínu pomocí operace Úroveň Z
  1. V parametrech nově vytvořené operace Úroveň Z vyberte vhodný nástroj pro obrábění ve stínu. Například Celokulová fréza.
Technický tip CAMWorks – Obrábění ve stínu pomocí operace Úroveň Z
  1. Vytvořte dráhu nástroje s vhodnými parametry (velikost řezu, najetí/vyjetí). Věnujte především pozornost najetí a vyjetí. V případě, že zvolíte nevhodné najetí/vyjetí může dojít ke kolizi. Pro definici správného najetí/vyjetí je v tomto případě vhodné využít nastavení pro Vodorovné najetí/vyjetí.
Technický tip CAMWorks – Obrábění ve stínu pomocí operace Úroveň Z
  1. Výsledná dráha:
Technický tip CAMWorks – Obrábění ve stínu pomocí operace Úroveň Z
Technický tip CAMWorks – Obrábění ve stínu pomocí operace Úroveň Z

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru