Technický tip CAMWorks – Výchozí strategie obrábění

Technický tip CAMWorks – Vynechání upínek

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné.

V následujícím tipu bude popsáno, jak využít funkci Výchozí strategie obrábění. Tato funkce slouží k jednoduchému přenastavení strategie u několika útvarů stejného druhu najednou. Nejlépe funguje v kombinaci s automatickým rozpoznáním útvarů, jelikož zde uživatel před spuštěním neovlivní, jaká strategie se má použít pro který útvar, pokud si tedy nezmění výchozí strategii v Technologické databázi. 

 1. Extrahujte obrobitelné útvary. Každý útvar má k sobě přiřazenu tzv.: výchozí strategii (Obecně díry – Drill, Obdélníková drážka – Rough-Rough(rest)-Finish atd.). Strategii lze změnit v samotném útvaru a nebo právě pomocí funkce Výchozí strategie útvaru. 
Technický tip CAMWorks – Výchozí strategie obrábění
 1. Spusťte danou funkci kliknutím na ikonu Výchozí strategie útvarůCommand Manageru SolidWorks.
Technický tip CAMWorks – Výchozí strategie obrábění
 1. V okně Výchozí strategie útvarů jsou všechny útvary pojmenovány anglicky. Útvary, které se na modelu nacházejí jsou společně s jejich počtem vyznačeny tučnou černou barvou. Dále je zde vždy možnost nastavit pro každý druh útvaru výchozí strategii, tu pro příklad nastavíme takto:
  1. Hole(37) – Díra: Drill Only
  2. Rectangular slot(4) – Obdélníková drážka: Rough-Finish
  3. Irregular/Wrapped Slot(1) – Nepravidelná/Obalená drážka: Rough
  4. Klikněte na tlačítko: Použít
Technický tip CAMWorks – Výchozí strategie obrábění
 1. Změna strategií se projeví okamžitě ve Stromu útvarů
Technický tip CAMWorks – Výchozí strategie obrábění
 1. V okně pro nastavení Výchozí strategie útvarů ještě naleznete Schéma strategie, tyto schémata si můžete vytvořit v Technologické databázi pomocí následujícího postupu:
  1. Otevřete Technologickou databázi
 1. V okně Technologické databáze klikněte na Výchozí strategie útvarů
Technický tip CAMWorks – Výchozí strategie obrábění
 1. Dále klikněte na tlačítko Kopírovat, tím vytvoříte nové schéma pro výchozí strategie útvarů.
Technický tip CAMWorks – Výchozí strategie obrábění
 1. Zde můžete nastavit požadované výchozí strategie. Např.: nastavit název daného schématu a strategii pro útvar Díra – Drill Only (pouze vrtání). Dále klikněte na tlačítko Uložit.
Technický tip CAMWorks – Výchozí strategie obrábění
 1. Schéma výchozích strategií dále můžete využít pro určitý stroj. Přepněte se zpět do nastavení Frézování v Technologické databázi.
Technický tip CAMWorks – Výchozí strategie obrábění
 1. Zvolte stroj, u kterého chcete schéma nastavit. 
Technický tip CAMWorks – Výchozí strategie obrábění
 1. Zde nastavte požadované schéma strategií a klikněte na tlačítko Uložit.
Technický tip CAMWorks – Výchozí strategie obrábění

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky

Software

SOLIDWORKS 2021 SP 4.1 k dispozici ke stažení

Pokud máte aktivní službu předplatného, ​​můžete si od 24. 6. 2021 stáhnout nejnovější aktualizaci Service Pack 4.1 pro SOLIDWORKS 2021 a bezplatné nástroje prostřednictvím svého účtu na zákaznickém