Technický tip CAMWorks – Výchozí strategie obrábění

Technický tip CAMWorks – Vynechání upínek

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné.

V následujícím tipu bude popsáno, jak využít funkci Výchozí strategie obrábění. Tato funkce slouží k jednoduchému přenastavení strategie u několika útvarů stejného druhu najednou. Nejlépe funguje v kombinaci s automatickým rozpoznáním útvarů, jelikož zde uživatel před spuštěním neovlivní, jaká strategie se má použít pro který útvar, pokud si tedy nezmění výchozí strategii v Technologické databázi. 

 1. Extrahujte obrobitelné útvary. Každý útvar má k sobě přiřazenu tzv.: výchozí strategii (Obecně díry – Drill, Obdélníková drážka – Rough-Rough(rest)-Finish atd.). Strategii lze změnit v samotném útvaru a nebo právě pomocí funkce Výchozí strategie útvaru. 
Technický tip CAMWorks – Výchozí strategie obrábění
 1. Spusťte danou funkci kliknutím na ikonu Výchozí strategie útvarůCommand Manageru SolidWorks.
Technický tip CAMWorks – Výchozí strategie obrábění
 1. V okně Výchozí strategie útvarů jsou všechny útvary pojmenovány anglicky. Útvary, které se na modelu nacházejí jsou společně s jejich počtem vyznačeny tučnou černou barvou. Dále je zde vždy možnost nastavit pro každý druh útvaru výchozí strategii, tu pro příklad nastavíme takto:
  1. Hole(37) – Díra: Drill Only
  2. Rectangular slot(4) – Obdélníková drážka: Rough-Finish
  3. Irregular/Wrapped Slot(1) – Nepravidelná/Obalená drážka: Rough
  4. Klikněte na tlačítko: Použít
Technický tip CAMWorks – Výchozí strategie obrábění
 1. Změna strategií se projeví okamžitě ve Stromu útvarů
Technický tip CAMWorks – Výchozí strategie obrábění
 1. V okně pro nastavení Výchozí strategie útvarů ještě naleznete Schéma strategie, tyto schémata si můžete vytvořit v Technologické databázi pomocí následujícího postupu:
  1. Otevřete Technologickou databázi
 1. V okně Technologické databáze klikněte na Výchozí strategie útvarů
Technický tip CAMWorks – Výchozí strategie obrábění
 1. Dále klikněte na tlačítko Kopírovat, tím vytvoříte nové schéma pro výchozí strategie útvarů.
Technický tip CAMWorks – Výchozí strategie obrábění
 1. Zde můžete nastavit požadované výchozí strategie. Např.: nastavit název daného schématu a strategii pro útvar Díra – Drill Only (pouze vrtání). Dále klikněte na tlačítko Uložit.
Technický tip CAMWorks – Výchozí strategie obrábění
 1. Schéma výchozích strategií dále můžete využít pro určitý stroj. Přepněte se zpět do nastavení Frézování v Technologické databázi.
Technický tip CAMWorks – Výchozí strategie obrábění
 1. Zvolte stroj, u kterého chcete schéma nastavit. 
Technický tip CAMWorks – Výchozí strategie obrábění
 1. Zde nastavte požadované schéma strategií a klikněte na tlačítko Uložit.
Technický tip CAMWorks – Výchozí strategie obrábění

V případě dotazů kontaktujte naši technickou podporu

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky

Eventy

3DEXPERIENCE World 2022

3DEXPERIENCE World 2022 Uživatelé SOLIDWORKS, produktoví designéři, konstruktéři, výrobci a studenti se tu seznámí s technologiemi a trendy, které proměňují