Technický tip CAMWorks – Seřazení operací

Technický tip CAMWorks – Vynechání upínek

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné. 

Operace jsou řazeny v závislosti na seřezaní útvarů ve Stromu útvarů. Pokud ovšem uživatel změní pořadí operací, tato závislost už dále neplatí. Pro seřazení operací máte možnost využít především Strom operací, který Vám dovoluje řadit operace pomocí myši, případně klávesových zkratek. Uživatel může také využít funkci Seřadit operace, která celý proces seřazení automatizuje v závislosti na nastavení uživatele.  V následujícím postupu budou popsány oba způsoby seřazení operací.

Oba případy budou popsány na stejném modelu se stejnými, již nastavenými operacemi. 

Ruční seřazení operací

Tento postup se dá využít u jednodušších modelů, případně v jakémkoliv případě, kdy uživatel pouze potřebuje zařadit určité operace na určitou pozici ve Stromu operací.

 1. Přepněte se na Strom operací.
 1. Označte operace dle následujícího postupu:
 1. Stiskněte klávesu Ctrl.
 2. Označte operace pomocí levého tlačítka myši přesně dle toho, jak je chcete mít postupně za sebou. 
Technický tip CAMWorks -Seřazení operací
 1. Přetáhněte pomocí levého tlačítka myši na místo, kde chcete dané operace zařadit.
Technický tip CAMWorks -Seřazení operací
 1. Výsledek seřazení hrubovacích operací. Operace se seřadily přesně podle toho, jak byly označeny pomocí Ctrl a levého tlačítka myši.
Technický tip CAMWorks -Seřazení operací

Automatické seřazení operací pomocí funkce – Seřazení operací

Tato funkce slouží k rychlému seřazení všech operací v Nastavení součásti pro frézování. Je vždy vyvolána pro celé nastavení. Seřazení lze aplikovat i hromadně pro více nastavení.


Automatické seřazení nehlídá logický postup operací. Pokud uživatel zvolí špatně posloupnost řazení operací, může v reálu dojít ke kolizi. Typickým příkladem může být zařazení dokončovací operace (Obrysové frézování) před hrubovací operaci (Frézování hrubováním).

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na Nastavení součásti pro frézování a zvolte Seřazení operací.
Technický tip CAMWorks -Seřazení operací
 1. Přepněte se na kartu Seřadit. Zde můžete přetažením měnit posloupnost daných operací v závislosti na velikosti nástroje. Jakmile budete mít nastaveno, klikněte na tlačítko Použít. Operace se seřadí dle nastavení.
Technický tip CAMWorks -Seřazení operací
 1. Schéma řazení pro funkci Seřadit operace pak můžete vytvářet a měnit v Technologické databázi.
  1. Otevřete TechDB a přepněte se na záložku Frézování a zvolte Seřadit operace.
Technický tip CAMWorks -Seřazení operací
 1. Zde najdete schémata seřazení operací podle druhu operací.
Technický tip CAMWorks -Seřazení operací

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky