Technický tip CAMWorks – Export a import dat obrábění

Technický tip CAMWorks – Vynechání upínek

Tento postup je určen pro produkt CAMWorks. 

V následujícím tipu bude popsáno, jak využít funkci pro export a import dat obrábění CAMWorks. Tento postup je vhodný pro případ, že uživatel potřebuje přenést celá data obrábění z jednoho dílu do druhého podobného dílu. Export dat vytvoří specifický soubor s těmito daty (nastavení stroje, útvary, operace, nástroje). Import dat poté zajistí, aby byla data přenesena do vybraného modelu.

Export dat obrábění

 1. Otevřete součást pro export dat. Příkladový díl obsahuje několik různých prvků, u kterých budeme chtít přenést data obrábění do jiného podobného dílu. Je tu 2.5osý prvek i 3osý.
Technický tip CAMWorks – Export a import dat obrábění
 1. Klikněte na ikonu Nástroje v horní liště SolidWorks, zvolte CAMWorks a dále Import a export…
Technický tip CAMWorks – Export a import dat obrábění
 1. V okně Import/export CAMWorks klikněte na ikonu Export…
Technický tip CAMWorks – Export a import dat obrábění
 1. V okně Export… uložte data exportu *.prtcam do požadovaného adresáře. Vytvoří se soubor s daty obrábění.
Technický tip CAMWorks – Export a import dat obrábění

Import dat obrábění

 1. Otevření součásti pro import dat obrábění:
Technický tip CAMWorks – Export a import dat obrábění
 1. Klikněte na ikonu Nástroje v horní liště SolidWorks, zvolte CAMWorks a dále Import a export…
Technický tip CAMWorks – Export a import dat obrábění
 1. V okně Import/export CAMWorks nastavte:
 1. Odstranit existující data. Můžete zde využít i druhou možnost Sloučit s existujícími daty, která zajistí, že původní data zůstanou v modelu.
 2. Klikněte na ikonu Import.
Technický tip CAMWorks – Export a import dat obrábění
 1. V okně Import… zvolte soubor, který jste vytvořili v předchozích krocích.
Technický tip CAMWorks – Export a import dat obrábění
 1. V okně Import/export CAMWorks klikněte na tlačítko Zavřít.
Technický tip CAMWorks – Export a import dat obrábění
 1. Po importu dat bude CAMWorks potřebovat daná data aktualizovat a přizpůsobit novému modelu. V případě, že chcete data aktualizovat, v okně Varování CAMWorks klikněte na tlačítko OK.
Technický tip CAMWorks – Export a import dat obrábění
 1. Kontrola a přepočítání drah obrábění:
  1. Data o polotovaru nejsou importem přenesena. Otevřete Správce polotovarů a nastavte nově polotovar pro danou součást:
Technický tip CAMWorks – Export a import dat obrábění
 1. Pro aktualizaci daných drah využijte aktualizaci drah nástroje CAMWorks. Ve Stromu útvarů klikněte pravým tlačítkem myši na Správce NC CAMWorks a zvolte Znovu vytvořit.
Technický tip CAMWorks – Export a import dat obrábění
 1. Dále by bylo potřeba přizpůsobit importovaná data potřebám daného modelu. Jedná se především u 3osého obrábění o omezující, vynechané plochy obsažené ve specifických obráběních.

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky