Technický tip CAMWorks – Export a import dat obrábění

Tento postup je určen pro produkt CAMWorks. 

V následujícím tipu bude popsáno, jak využít funkci pro export a import dat obrábění CAMWorks. Tento postup je vhodný pro případ, že uživatel potřebuje přenést celá data obrábění z jednoho dílu do druhého podobného dílu. Export dat vytvoří specifický soubor s těmito daty (nastavení stroje, útvary, operace, nástroje). Import dat poté zajistí, aby byla data přenesena do vybraného modelu.

Export dat obrábění

 1. Otevřete součást pro export dat. Příkladový díl obsahuje několik různých prvků, u kterých budeme chtít přenést data obrábění do jiného podobného dílu. Je tu 2.5osý prvek i 3osý.
 1. Klikněte na ikonu Nástroje v horní liště SolidWorks, zvolte CAMWorks a dále Import a export…
 1. V okně Import/export CAMWorks klikněte na ikonu Export…
 1. V okně Export… uložte data exportu *.prtcam do požadovaného adresáře. Vytvoří se soubor s daty obrábění.

Import dat obrábění

 1. Otevření součásti pro import dat obrábění:
 1. Klikněte na ikonu Nástroje v horní liště SolidWorks, zvolte CAMWorks a dále Import a export…
 1. V okně Import/export CAMWorks nastavte:
 1. Odstranit existující data. Můžete zde využít i druhou možnost Sloučit s existujícími daty, která zajistí, že původní data zůstanou v modelu.
 2. Klikněte na ikonu Import.
 1. V okně Import… zvolte soubor, který jste vytvořili v předchozích krocích.
 1. V okně Import/export CAMWorks klikněte na tlačítko Zavřít.
 1. Po importu dat bude CAMWorks potřebovat daná data aktualizovat a přizpůsobit novému modelu. V případě, že chcete data aktualizovat, v okně Varování CAMWorks klikněte na tlačítko OK.
 1. Kontrola a přepočítání drah obrábění:
  1. Data o polotovaru nejsou importem přenesena. Otevřete Správce polotovarů a nastavte nově polotovar pro danou součást:
 1. Pro aktualizaci daných drah využijte aktualizaci drah nástroje CAMWorks. Ve Stromu útvarů klikněte pravým tlačítkem myši na Správce NC CAMWorks a zvolte Znovu vytvořit.
 1. Dále by bylo potřeba přizpůsobit importovaná data potřebám daného modelu. Jedná se především u 3osého obrábění o omezující, vynechané plochy obsažené ve specifických obráběních.

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky