SOLIDWORKS 2020

solidworks-2020

CO JE NOVÉHO V SOFTWARU SOLIDWORKS 2020 – 3D CAD

Přijďte se seznámit se SOLIDWORKS 2020 na naše akce. Představíme Vám všechny jeho výhody a novinky.

Přehled akcí:

Road show >>

Mezinárodní strojírenský veletrh >>

Setkání uživatelů SOLIDWORKS >>

SOLIDWORKS 2020 je pro uživatele s platnou údržbou zdarma!

Skončila Vám údržba k licenci vašeho softwaru? Chcete dále využívat výhody předplacené podpory a používat SOLIDWORKS 2020? Požádejte o obnovení údržby zde.

Plánujete nákup SOLIDWORKS? Požádejte svou o nabídku zde.

TOP 10

1) VÝKRESY VELKÝCH SESTAV PRO RYCHLEJŠÍ PRÁCI

solidworks 2020

• Režim detailování: Otevření výkresů během několika sekund a současně zachování možnosti přidávat a upravovat popisy.

• Zrychlení snímkových frekvencí při procházení, zvětšování a zmenšování v rámci výkresů s použitím hardwarově urychleného vykreslování.

Výhody : Rychlejší práce na výkresech obsahujících více listů, konfigurací a pohledů s náročnými zdroji.

2) RYCHLEJŠÍ NAVRHOVÁNÍ SESTAV

solidworks 2020

• Vydavatel obálek: Zahrnutí součástí ze sestavy nejvyšší úrovněve formě obálek do podsestavy.

• Přezkoumání velkého návrhu: Vytváření vazeb na referenční geometrii součástí, vytváření a úpravy lineárních a kruhových polí součástí, úprava polí součástí řízených polem a řízených skicou.

Výhody: Urychlení navrhování sestav a omezení rušivých prvků ve zobrazení.

3) FLEXIBILNÍ SOUČÁSTI

solidworks 2020

• Určení proměnlivých dílů: Zobrazení stejného dílu v různých podmínkách ve stejné sestavě. Například zobrazení stlačené a úplně natažené pružiny ve stejné sestavě.

Výhody: Vytvářejte návrhy sestav rychleji při zachování přesného kusovníku.

4) RYCHLEJŠÍ TVORBA SKIC

solidworks 2020

Entity siluety: Vytvoření více entit skici promítnutím obrysu těl součástí na paralelní rovinu skici.

• Vztah torzní spojitosti: Dosažení zakřivení G3 mezinaskicovanými křivkami, což umožňuje plynulý přechod.

Výhody: Rychlejší vytvoření robustních skic.

5) RYCHLEJŠÍ VÝPOČTY A VĚTŠÍ PŘESNOST SIMULACE

solidworks 2020

• Rychlost a přesnost: Urychlení analýzy a zvýšení přesnosti pomocí kombinace lineárních a kvadratických prvků ve stejné studii simulace.

• Konektory typu čepy a šrouby: Deformování ploch upevněných ke konektorům typu čepy a šrouby.

• Modely nosníků: Importování teplot za účelem provedení analýzy napětí po spuštění tepelné analýzy na modelu s nosníky.

Výhody: Rychlejší průběh výpočtů a lepší simulace chování v reálném světě.

6) VYLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ PRO NAVRHOVÁNÍ

solidworks 2020

• 3D tisk: Získejte přístup k rozsáhlému seznamu komerčně dostupných kapacit pro 3D tisk a vytvářejte tisková data přímo z geometrie v SOLIDWORKS®.

Výhody: Časová úspora a zjednodušení úloh návrhu.

7) ROZŠÍŘENÁ INTEROPERABILITA S NÁSTROJEM 3D INTERCONNECT

solidworks 2020

• Přetáhnout do softwaru SOLIDWORKS: Přetažení jiného než nativního souboru SOLIDWORKS do aktivního dílu nebo sestavy.

• Nové typy souborů: Práce s daty BREP ze souborů DXF™/DWG a soubory IFC.

Výhody: Snadná spolupráce s větším počtem zdrojů dat.

8) VĚTŠÍ FLEXIBILITA PRO TVORBU POVRCHŮ

solidworks 2020

• Odsadit povrch: Identifikace ploch na povrchu, které nelze odsadit a vytvoření odsazeného povrchu bez nich.

• Přidat tloušťku: Specifikace více typů směrových vektorů povrchu (jiných než normálních) na ploše.

Výhody: Zjednodušení a urychlení návrhů díky robustním a flexibilním možnostem povrchů.

9) VYLEPŠENÍ SOFTWARU SOLIDWORKS VISUALIZE

solidworks 2020

Nástroj XR Exporter: Umožňuje snadno převádět soubory aplikace Visualize na objekty v rozšířené nebo virtuální realitě (AR/VR).

• Integrace softwaru PDM: Snazší správa souborů díky integraci softwaru SOLIDWORKS PDM.

Výhody: Zvýšení flexibility s podporou nových souborových formátů a materiálů s možností přizpůsobení.

10) PROPOJENÝ EKOSYSTÉM OD NÁVRHU K VÝROBĚ UMÍSTĚNÝ V CLOUDU

solidworks 2020

• Přímé připojení: Se SOLIDWORKS 2020 se můžete snadno připojit ke klíčovým nástrojům cloudové platformy 3DEXPERIENCE®.

• Sdílení dat a spolupráce: Sdílejte modely mezi softwarem SOLIDWORKS a nástroji 3D EXPERIENCE a opačně. Spolupracujte v reálném čase odkudkoli a na jakémkoli zařízení.

• Rozšířené pracovní postupy: Svůj ekosystém navrhování můžete snadno rozšířit o nové funkce, jako je například modelování dílčích částí, koncepční design a životní cyklus produktu a také správa projektů v cloudu.

Výhody: Vytvoření podmínek pro hladký vývoj produktů a jeho snadné rozšíření pomocí nových nástrojů v souladu s rozvojem vašeho podnikání.

Stáhnout TOP 10  >>

Naše platforma 3DEXPERIENCE® je základem pro jednotlivé produktové řady, pokrývá 11 odvětví a přináší širokou nabídku oborově zaměřených řešení.

Platforma 3DEXPERIENCE® společnosti Dassault Systèmes poskytuje firmám i jednotlivcům virtuální vizi projektů pro udržitelnou inovaci. Její špičková řešení mění způsob, jímž jsou navrhovány, vyráběny a podporovány nové výrobky. Portfolio produktů pro spolupráci od společnosti Dassault Systèmes podporuje sociální inovaci a rozšiřuje možnosti, kterými může virtuální svět zlepšovat svět reálný. Společnost má přes 250 000 zákazníků ve více než140 zemích světa a všech průmyslových odvětvích.

Co je nového v softwaru SOLIDWORKS 2020 – Správa dat – stáhnout

Co je nového v softwaru SOLIDWORKS 2020 – Od návrhu k výrobě – stáhnout

Co je nového v SOLIDWORKS 2020 – ECAD – stáhnout

Co je nového v SOLIDWORKS 2020 – Simulace– stáhnout

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky

Eventy

3DEXPERIENCE World 2022

3DEXPERIENCE World 2022 Uživatelé SOLIDWORKS, produktoví designéři, konstruktéři, výrobci a studenti se tu seznámí s technologiemi a trendy, které proměňují