TDS – TECHNIK

Programový komplet TDS-TECHNIK je strojírenská nadstavba pro použití v systému SOLIDWORKS.
Odstraňuje mnoho rutinní práce a poskytuje řadu možností, které výrazně zvýší produktivitu při tvorbě konstrukční a výrobní dokumentace.

TDS-TECHNIK obsahuje databanku normalizovaných součástí – armatur, hutních profilů a dalších prvků, které se snadno vloží do sestavy jako 3D model. Databanka obsahuje údaje odpovídající platným normám včetně nejnovějších ČSN EN ISO. V počtu takto zpracovaných normalizovaných prvků se jedná o vůbec nejrozsáhlejší databázi dílů na trhu.
Ke každé součásti jsou k dispozici tabulky rozměrů všech velikostí, údaje o materiálu a provedení, případně další informace (doporučené použití, poznámky k tabulkám apod.). Pro snadnou orientaci je doplněn příslušný obrázek dílu včetně kót.

V programu TDS-TECHNIK můžete provádět pevnostní kontrolu strojních součástí (klíny, pera, šrouby, matice, čepy, kolíky, nýty, lana), výpočet trvanlivosti valivých ložisek, normalizovaný výpočet svarů, ozubených kol, řetězů, řemenů, pružin (tlačné, tažné, zkrutné, talířové, spirálové a listové), rozvinuté délky ohýbaných součástí, výpočet staticky určitých i neurčitých nosníků, pohybových šroubů, drážkovaných spojů, tlakových spojení aj.

Součástí programu TDS-TECHNIK je i nástroj pro práci se soustavou tolerancí a uložení ISO.

aplikace pro solidworks

DriveWorks

Aplikace DriveWorks se využívá k automatizaci procesu navrhování.

Vytváří libovolný počet variací modelu pomocí projektu řízeného pravidly. Pravidla se jednou vytvoří a potom jen opakovaně spouští.

Pomocí hodnot zadaných do uživatelského formuláře se nastavují požadavky pro nové verze modelu.

 • Umožňuje jednoduché přecházení mezi soubory modelů a výkresů v různých formátech (eDrawings, DXF, Parasolid…)
 • Obsahuje nástroje pro změnu měřítka, změnu pozice pohledu a řízení textu kót
 • Nástroje pro přizpůsobení formulářů, připojení obrázků, vytváření cenových nabídek
 • Nástroje pro správu umístění a nahrazování souborů
 • Databázová technologie SQL serveru, která dokáže spolupracovat s jakoukoli databází ODBC pro import a export dat z projektů
 • Import dat z tabulek aplikace Excel
 • Podpora maker a výběru položek
 • Navigace pomocí formulářů a technologie pracovního postupu pro administraci procesu specifikace a automatizaci úloh mezi pracovišti
 • Technologie pro publikování na internetu

BLANKWORKS

BLANKWORKS je nástroj pro uživatele SOLIDWORKS pro zjišťování rozvinutých tvarů výrobků lisovaných z plechu. BLANKWORKS je založený na metodě konečných prvků a kromě tvaru přístřihu dokáže zjistit i deformace materiálu – ztenčení nebo napěchování.

BLANKWORKS je plně integrovaný do prostředí SOLIDWORKS.

Práce s BLANKWORKS je mnohem rychlejší a přesnější, než zjišťování tvaru přístřihu prováděné ručně.
Nasazení BLANKWORKS také přispívá k významnému snížení ceny a množství prototypů a zkoušek lisovacích nástrojů.

BLANKWORKS poskytuje i detailní náhled materiálových nákladů.
Díky schopnosti provádět i částečné rozviny a možnosti promítání do rovinných a nerovinných ploch umožní BLANKWORKS zpracovávat i velmi složité a jinak problematicky řešitelné úlohy.

 • Rychlý a přesný výpočet přístřihu
 • Výrazné zlepšení odhadu spotřeby materiálu a ceny výrobku a dalších nákladů na výrobu
 • Jednoduché ovládání – plně integrované do SOLIDWORKS
 • Úplné i částečné rozviny, promítnutí do rovinných a nerovinných ploch
 • Použitý řešič dokáže spolehlivě rozvinout i nelineárně přetvořené plochy a ohyby
 • Grafické znázornění tažení a pěchování materiálu pro zvýraznění problematických míst
 • Automatické generování zpráv v HTML
 • Přizpůsobitelná databáze materiálů – analýza součástí z jakéhokoliv materiálu
aplikace pro solidworks

SolidSteel

SolidSteel je aplikace SOLIDWORKS pro 3D navrhování a projektování ocelových konstrukcí a efektivní tvorbu výrobní dokumentace. Obsahuje rozsáhlé knihovny ocelových profilů a knihovny automatických přípojů s možností jejich přizpůsobení nebo vytvoření vlastních. Aplikace umožňuje automaticky generovat výrobní výkresy včetně kótování a položkování jednotlivých dílů. Po provedení změn probíhá aktualizace všech výkresů a výpisů automaticky.

aplikace pro solidworks

ExactFlat

ExactFlat je doplňkový modul, který rozšiřuje možnosti SOLIDWORKS v oblasti výrobků s textilním potahem.

Systém je určen pro využití v automobilovém, leteckém a nábytkářském průmyslu, návrh střihů v oděvním a obuvnickém průmyslu, návrh výrobků z plastových segmentů PVC…

ExactFlat vytváří z povrchů 3D CAD souborů 2D střihové vzory. Automatizací konstrukčních postupů pak zkracuje dobu návrhu z běžných několika týdnů na desítky minut.

Program nabízí výchozí tvar střihů nebo umožní uživatelské přizpůsobení. Je možné i odstranit některé segmenty a model pak sešít z méně kusů.

Rozvinuté je možné zobrazit s barevně znázorněnou analýzou deformací, která vyznačuje průhyb či napjatost látky – pokaždé skvěle padne!

Místo zdlouhavého sepisování instrukcí pro sestavení kusů a přípravě střihů pro výrobu je možné jednotlivé kusy označit, lícovat či nastřihnout, Pro zajištění správného směru stříhání a výroby je možné pro materiál se vzory nebo s vlákny také automaticky přidávat směry vláken.

Funkce a možnosti programu:

 • Automatické rozvinování 3D CAD modelů do 2D plošných segmentů
 • Automatické vkládání linií švů přídavků na sešití, směrů vláken…
 • Integrovaný automatický nesting
 • Automatické vytváření průvodní dokumentace, výpisů materiálů a výrobních postupů
 • Integrovaný automatické nástroje pro kreslení a popis
aplikace pro solidworks

Máte dotaz? Naše technická podpora je Vám k dispozici!

Sdílet článek na sítích:

Objevte více:

Nejnovější články:

Nenašli jste, co jste hledali nebo chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a.s.

Nezmeškejte naše webináře!

Webináře

[Workshop] Do letních měsíců s novým SOLIDWORKS. Objevte nejnovější možnosti SOLIDWORKS & 3DEXPERIENCE

Zveřejněno: 18/04/2024

Vy máte myšlenku, my jsme řešení…

Rychlá poptávka

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Vyberte jednu z možností. Svůj případný souhlas dáváte pouze společnosti 3E Praha Engineering, a.s. za účelem zasílání informací o produktech, službách, akčních nabídkách a vzdělávacích materiálech.