Propojení SOLIDWORKS s dalšími EPR systémy

Hlavním přínosem propojení CAD systému s dalšími softwarovými systémy je zefektivnění práce konstruktéra a jistota, že podklady pro výrobu nejsou zastaralé. Propojení zjednodušuje přenos výkresů, 3D dat pro prohlížení a kusovníků do dalších softwarových systémů a naopak zpřístupňuje konstruktérům informace o dostupnosti skladových položek, cenách a zakázkách z podnikového informačního systému bez nutnosti opouštět prostředí CAD/PDM systému. 

Domluvte si s námi nezávaznou konzultaci!

Poradíme Vám s výběrem vhodných nástrojů pro Váš projekt a navrhneme efektivní řešení pro maximální úsporu času a nákladů.
Úspěšně Vás provedeme na Vaší cestě "OD MYŠLENKY K VÝROBKU"!

Historie a současnost

Potřeba propojit konstrukci s dalšími oddělnými provází společnosti od počátku průmyslové výroby. Dříve používané pojmy jako archiv výrobní dokumentace, změnová služba a skladová evidence nahradily systémy pro správu dokumentace (PDM), plánování a řízení výroby (ERP) a další podnikové systémy, které spolu nejsou dostatečně provázané. Přenos informací a souborů mezi těmito systémy je často založen na manuálním vstupu uživatele, který zvyšuje pracnost a riziko vzniku chyb. Společnost 3E Praha Engineering a.s. využila své více než třicetileté zkušenosti v oblasti správy dokumentace při návrhu řešení PDM-ERP Connector, které umožňuje snadné propojení správy dokumentace SOLIDWORKS PDM Professional s dalšími softwarovými systémy.

Propojte konstrukční skupinu a další oddělení v jeden funkční celek!

Co je SOLIDWORKS PDM-ERP Connector?

PDM-ERP Connector je řešení, které vyvinula společnost 3E Praha Engineering, a. s. s cílem propojit konstrukční skupinu s dalšími odděleními. Pomocí PDM-ERP Connectoru můžete obousměrně propojit data CAD systému s dalšími softwarovými systémy. sdílet dokumenty a informace v reálném čase, v rámci celé firmy, bez nutnosti manuálního vstupu uživatele. PDM-ERP Connector je nástrojem, který zajistí soulad mezi platnou výrobní dokumentací a daty v dalších podnikových systémech.

Ruční proces je zdlouhavý a náchylný k chybám!

Proč zvolit PDM-ERP Connector?

PDM-ERP Connector je navržen tak, aby jej bylo možné využít pro propojení s různými softwarovými systémy jako například systém Helios, Vision, K2 a další. PDM-ERP Connector podporuje komunikaci prostřednictvím webových služeb, databázových procedur i výměnu dat založenou na exportu XML souborů.

PDM-ERP Connector je nástroj, do kterého zle doplnit funkcionality dle požadavku zákazníka. Mezi často řešené požadavky patří například založení projektu v PDM na základě akce v podnikovém informačním systému, změna stavu položky v podnikovém informačním systému, pokud na ní probíhá změnové řízení, přiložení položky k aktivitě atd.

Využití skladových položek

PDM-ERP Connector umožňuje uživatelům vybrat materiál či polotovar ze skladových položek informačního sytému bez toho, aby bylo nutné opustit prostředí SOLIDWORKS PDM. Významnou výhodou je i možnost zobrazení aktuální skladové dostupnosti a ceny.

Výrobní dokumentace

Při schválení dokumentace v prostředí PDM systému dojde k automatickému vytvoření výstupních souborů (například ve formátu pdf / dxf) a jejich přiložení k příslušným položkám v podnikovém informačním systému. Máte tak vždy k dispozici aktuální data pro vaši výrobu.

Založení položek v informačním systému

Přímo z prostředí PDM lze na jedno kliknutí zakládat nové položky v informačním systému a přenést do nich informace o materiálu, povrchové úpravě atd. PDM-ERP Connector tak minimalizuje práci spojenou s manuálním zakládáním položek v informačním systému a omezí možnost vzniku chyb.

Přenos kusovníků

Konstrukční kusovník lze pomocí PDM-ERP Connector automaticky přenést do podnikového informačního systému. Získáte tak přesné podklady pro objednání materiálu a řízení výroby jediným stisknutím tlačítka v prostředí správy dokumentace SOLIDWORKS.

Kdykoli, odkudkoli, z jakéhokoli zařízení!

Funkce řešení PDM-ERP Connector:

  • propojení součástí v CAD/PDM s existujícími skladovými položkami v informačním systému;
  • propojení součástí v CAD/PDM s materiálem či polotovarem v informačním systému;
  • založení a aktualizace položek v informačním systému přímo z prostředí CAD/PDM systému;
  • zobrazení aktuální dostupnosti, ceny a dalších údajů z informačního systému v prostředí PDM;
  • přenos konstrukčních kusovníků do informačního systému;
  • přenesení výrobní dokumentace, např. výkresů ve formátu pdf/dxf do informačního systému.
Zlepšete plán hry!

Postup implementace PDM-ERP Connectoru

Dobře zvládnutá implementace není samozřejmostí, ale výsledkem přesného dodržení stanovených postupů od studie proveditelnosti po předání do běžného provozu. Dlouhodobé zkušenosti z oblasti správy dokumentace a dlouhá řada úspěšných implementací dávají předpoklad, že se i implementace ve vaší společnosti stane naší dobrou referencí a začátkem dlouhodobé spolupráce.

Cílem studie proveditelnosti je posouzení, zda požadavkům zákazníka je ze strany dodavatele možné vyhovět. Posuzovány jsou ve spolupráci s dodavatelem podnikového informačního systému nejen konkrétní požadavky zákazníka, ale i například stav připravenosti IT infrastruktury a předběžný harmonogram. Důležitým výstupem ze studie proveditelnosti je i rámcová cenová nabídka.

V předimplementační analýze jsou jednotlivé požadavky zákazníka detailně rozpracovány, jsou popsány procesy a pracovní postupy jednotlivých uživatelů, navržena podoba dialogů, definovány testovací scénáře a harmonogram projektu. Po schválení předimplementační analýzy následuje závazná cenová nabídka.

Na základě předimplementační analýzy nastavíme námi dodávané software a provedeme programové úpravy tak, aby byly naplněny cíle zákazníka. Všechna nastavení a programové úpravy jsou důsledně testována v neprodukčním prostředí. Jakmile je funkce řešení v souladu s předimplementační analýzou, je řešení předáno zákazníkovi ke zkušebnímu provozu.

Před předáním do zkušebního provozu jsou vyškoleni klíčový uživatelé na straně zákazníka a ve spolupráci se zákazníkem je vytvořen protokol o předání do zkušebního provozu.  Zkušební provoz probíhá na neprodukčním prostředí. Případné náměty a požadavky na úpravy ze strany zákazníka jsou vždy důkladně posouzeny a řešeny formou dodatku k předimplementační analýze. Na konci zkušebního provozu jsou vyškoleni běžní uživatelé, tak aby byli připraveni využít nových možností, je připravena metodika a dokumentace řešení.

Řešení, které bylo důsledně otestováno v neprodukčním prostředí je přeneseno na produkční servery a stává se součástí vašich procesů. Tím však spolupráce nekončí. Naši specialisté jsou i nadále připraveni vám poskytnout technickou podporu, operativně řešit vaše požadavky a náměty.

Vybavte se profi systémem SOLIDWORKS PDM

Vzhledem k tomu, že požadavky na vývoj a výrobu rostou, závisí Váš úspěch na schopnosti pracovat rychleji a efektivněji než Vaši konkurenti. Vymyslíme a navrhneme pro Vás celkové řešení od procesů vývoje až po výrobu s důrazem na efektivitu, rychlost a minimalizaci nákladů.

Naše odbornost a znalosti jsou certifikovány společností Dassault Systemes.
Jsme držiteli nejvyšších úrovní v technických certifikacích.

Design / Engineering

Simulation

Management / Collaboration

Marketing / Sales

Manufacturing / Production

Logo_3E_PNG_bila

Jsme připraveni řešit jakoukoli Vaši výzvu, se kterou za námi přijdete! Naši pracovníci nejsou jen odborně vyškolení specialisté, jsou to zejména profesionální technologové a konstruktéři, kteří trpělivě a pozorně naslouchají Vašim potřebám a požadavkům. Následně pro Vás vymyslí a sestaví ŘEŠENÍ, které Vám pomohou nainstalovat a implementovat.

Ta hlavní přidaná hodnota potom spočívá v následné PODPOŘE ve Vašem vlastním reálném provozu, kde Vám naši technici pomohou dosáhnout Vámi požadovaného výsledku s maximální efektivitou a minimem nákladů.

Chcete cenovou nabídku nebo domluvit konzultaci?

Kontaktujte nás!

Uděláme maximum pro to, abyste dosáhli Vašich cílů.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Vyberte jednu z možností. Svůj případný souhlas dáváte pouze společnosti 3E Praha Engineering, a.s. za účelem zasílání informací o produktech, službách, akčních nabídkách a vzdělávacích materiálech.

Aktuality 3DEXPERIENCE

Nenašli jste, co jste hledali nebo chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a.s.

Nezmeškejte naše webináře!

Webináře

[Workshop] Do letních měsíců s novým SOLIDWORKS. Objevte nejnovější možnosti SOLIDWORKS & 3DEXPERIENCE

Zveřejněno: 18/04/2024

Vy máte myšlenku, my jsme řešení…

Rychlá poptávka

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Vyberte jednu z možností. Svůj případný souhlas dáváte pouze společnosti 3E Praha Engineering, a.s. za účelem zasílání informací o produktech, službách, akčních nabídkách a vzdělávacích materiálech.