3DEXPERIENCE Works 2023 – Pomocí integrované výroby rozšíříte obzory

Pomocí 3DEXPERIENCE Works Manufacturing integrujete do vašeho procesu vývoje produktu vnitropodnikovou výrobu. Role pro výrobu vám umožňují zefektivnit komunikaci mezi odděleními za účelem optimalizace vyrobitelnosti. V jakékoli fázi – od ERP až po dílnu – máte dokonalý přehled. Tak urychlíte cyklus uvedení výrobku na trh. Zde se můžete podívat, jak snadno přemostit konstrukci a výrobu, která začíná programováním na dílně. Díky tomuto řešení má CNC programátor možnost vytvářet pro 3-osé obráběcí stroje bezchybné programy.
Poptávka softwaru