Surfcam Traditional

Moderní softwarové CAM řešení

surfcam

Surfcam Traditional je klasickou verzí, která dlouhodobě představuje úspěšný a vyspělý CAM systém pokrývající možnosti řízení 2 až 5-osých frézek, soustružnických center, drátořezů a dalších. Mezi hlavní přednosti systému Surfcam Traditional patří špičková technologie TrueMill oceněná zlatou medailí na MSV v Brně. TrueMill výrazně zkracuje dobu obrábění a prodlužuje životnost nástrojů. Mezi velké výhody tohoto CAM systému patří široké možnosti nastavení drah nástrojů „programátor má plnou kontrolu nad vypočítanou drahou“ a plnohodnotný plošný modelář.

surfcam traditional
Surfcam

Přehled funkcí Surfcam Traditional:

Kompletní řešení pro tvorbu frézovacích operací využívajících 2 až 5-osé obrábění. Operace jsou vybaveny moderními technologiemi pro tvorbu vysokorychlostního obrábění, které přispívá k prodloužení životnosti stroje a nástroje. Surfcam Traditional dále pracuje s inteligentními hrubovacími operacemi, mezi které patří především technologie TrueMill a Waveform, které udržují konstantní zatížení nástroje během celého průběhu hrubování, což má kromě dalších výhod za následek značnou úsporu času obrábění.

Soustružení v systému Surfcam Traditional obsahuje soustružnické operace včetně možnosti využití poháněných nástrojů s funkcí 2-5-osého frézování. Systém podporuje pevné soustružnické cykly, včetně standardních vrtacích cyklů. Jako u ostatních modulů je i zde počítáno s ohlídáním kolize nástroje s materiálem a upínkami. Modul dále podporuje soustružnická centra, která jsou vybavena osou Y, rotační osou C s možností výstupu NC kódu do polárních souřadnic. Mezi soustružnické operace tohoto modulu patří například soustružení po délce, soustružení čelní, zarovnání čela, závitování, soustružení zápichů, odpíchnutí se sražením vnější hrany, vrtání děr v ose obrobku, atd.

Jedná se o samostatný modul, který obsahuje veškeré potřebné nástroje k vytvoření NC drah pro 2 a 4-osý drátořez. Dráhy nástroje jsou řízeny po kontuře nebo pod konstantním či proměnlivým úhlem, přičemž takovéto dráhy jsou díky jednoduchosti modulu pro uživatele velmi rychle dosažitelné. Jako u ostatních modulů je i zde počítáno s ohlídáním kolize nástroje s materiálem a upínkami.

Slouží k ověření drah nástrojů předtím, než je obrobek nasazen do reálného obrábění na CNC centru. Program umožní definovat polotovar, ze kterého se bude obrábět včetně upínacích přípravků. Polotovar i nástroj se zobrazují třírozměrně stínovaně a nástroj vizuálně simuluje odebírání materiálu z polotovaru. Výsledek může poukázat například na chybu v programu, jako je zajetí frézy do modelu, což lze znázornit změnou barvy nebo akusticky. Na modelu lze odměřovat, sledovat proces ze všech pohledů a to průhledně i v řezu. Dále je možné porovnání CAD modelu s obrobeným modelem s výsledným rozlišením, které uživateli zobrazí, zda se na modelu vyskytuje neobrobený materiál nebo naopak podřezaná oblast.

Jedná se o překlad již vygenerovaných drah nástroje do řeči srozumitelné příslušnému řídícímu systému obráběcího stroje. Řídících systémů jsou ve světě i u nás stovky, včetně jejich nejrůznějších variant. Požadavky na postprocesing tedy vycházejí vždy od konkrétně připojovaného stroje. Důležitá je možnost postprocesory uživatelsky upravovat, konfigurovat, aby se jejich práce mohla přizpůsobit různým místním mutacím a zvyklostem. Surfcam Traditional má v základní instalaci více než 160 hotových postprocesorů na nejrozšířenější řídící systémy a umožňuje jejich modifikaci a úpravu.

Řešte obchodní výzvy

Energetika a materiály
Řešení

Energetika a materiály

Přehodnoťte využití materiálů a energií v zájmu udržitelné budoucnosti Prozkoumat Podniky v oblasti težby nerostných

letectví a obrana
Řešení

Letectví a obrana

Překleňte prostor mezi virtuálním a skutečným světem a zrychlete přechod od nápadu k výsledku. Prozkoumat

Související produkty

Surfcam-traditional
CAM
CAMWorks
CAM
surfcam
CAD
3dexperience
CAD
Poptávka softwaru