CAMWorks

Integrovaný CAM systém do SOLIDWORKS

CAMWorks je plně integrovaný CAM systém do SOLIDWORKS, jenž nabízí kompletní sadu funkcí pro oblasti frézování, soustružení a drátového řezání. Specialitou CAMWorks je technologie rozpoznávání objektů a automatické stanovení technologie obrábění. Tuto vlastnost ještě vylepšuje návaznost na modul SOLIDWORKS MBD a úpravu automatických technologií na základě tolerancí obsažených v kótách.

Klíčové vlastnosti CAMWorks:

  • Plná integrace a asociativita do SOLIDWORKS
  • Technologie rozpoznání geometrie a automatický návrh obrábění
  • Modulární uspořádání CAM funkcí
  • CAM programování od 2osého do 5osého souvislého obrábění
  • Frézovací a soustružnické funkce s podporou multifunkčních víceosých strojů
  • Strojní simulace podporující všechny druhy kinematik s možnosti kontroly na základě NC kódu

Rozpoznání útvarů

Silnou stránkou programování v CAMWorksu je schopnost rozpoznání obrobitelných prvků obráběného dílu a automatické přiřazování vhodných technologií z uživatelsky definovatelných knihoven. CAMWorks tak značně zjednodušuje práci programátora a napomáhá obráběcím standardům ve společnosti.

Obrábění na základě tolerancí

CAMWorks automaticky identifikuje výrobní funkce a automaticky vytvoří dráhy nástrojů. K tomuto však také rozezná tolerance a značky drsnosti povrchu, které jsou asociované s útvary a pro které přizpůsobí výběr nástroje, otáčky, posuvy atd. pro vygenerování nejlepší dráhy nástroje. Je to vůbec první aplikace, která využívá tyto informace pro automatizaci a výrazné urychlení výrobního procesu.

Řešte obchodní výzvy

Řešení

Průmyslové vybavení

Digitalizujte výrobu a poskytujte inovace na zakázku. Prozkoumat Silné trendy 4. průmyslové revoluce – automatizace,

Řešení

Zdravotnictví

Upřednostněte inovace s cílem zlepšit kvalitu života spotřebitelů. Prozkoumat Zdravotnictví se mění mimořádně rychle a

4 a 5 osé polohované frézování

Všechny 2D a 3D strategie podporují 3+2 obrábění tzv. (5 osé indexování) natočením dílu nebo hlavy stroje prostřednictvím kombinace rotačních os A, B nebo C. Vytvořte 3+2 operace jednoduchým výběrem pracovní roviny. CAMWorks se postará o nejvhodnější rotace pro orientaci dílu. Nástroje a držáky jsou hlídány proti případné kolizi u všech strategií, které toto standardně podporují.

3D TISK

CAMWorks Additive Manufacturing představuje první aditivně-subtraktivní řešení pro SOLIDWORKS, jež umožňuje připravit modely pro kovový 3D tisk včetně automatického generování podpůrné struktury. Díky neustálému propojení s obráběním CAMWorks je poté možno generovat CNC operace, a to například pro odstranění zmiňované podpůrné struktury z 3D výtisku. Informace o konstrukci, aditivní a subtraktivní výrobě jsou uloženy do jednoho souboru, plně asociovaného s modelem SOLIDWORKS.

Související produkty

CAD
CAD
CAM
CAM

Poptávka softwaru