Surfcam

Překleňte prostor mezi virtuálním a skutečným světem a zrychlete přechod od nápadu k výsledku.

Konkurence v leteckém a kosmickém průmyslu je stále náročnější vzhledem k vzrůstajícím očekáváním zákazníků (nižší náklady, vyšší standardy a zvýšení kapacity) spolu s rostoucí složitostí projektů.

S tím, jak se systémy stávají složitějšími při navrhování, výrobě a dodávkách, musí výrobci a dodavatelé urychlit inovace, zvyšovat efektivitu a směřovat do továrny budoucnosti, aby umožnili vyšší rychlost výroby. To vyžaduje nový způsob ideového návrhu, konstrukce, výroby, testování, certifikace a údržby nových leteckých a kosmických prostředků.

Řešte obchodní výzvy v leteckém a obranném průmyslu

Vyhlídky pro společnosti v leteckém a obranném průmylu se zdají být jasné s pokračujícím růstem komerčního letectví a vzestupem výdajů na obranu. Vůdčí společnosti se musí transformovat, aby mohli konkurovat novým hráčům, kteří používají technologii a netradiční přístupy, aby pronikli do vyspělého leteckého průmyslu.