[button url=”#frezovani” background=”#e8263a” background_hover=”#ed5464″]Frézování[/button]  [button url=”#soustruzeni” background=”#e8263a” background_hover=”#ed5464″]Soustružení[/button]  [button url=”#simulacestroje” background=”#e8263a” background_hover=”#ed5464″]Simulace stroje[/button]  [button url=”#dratorez” background=”#e8263a” background_hover=”#ed5464″]Drátořez[/button] [button url=”#prohlizenicadcamdat” background=”#e8263a” background_hover=”#ed5464″]Prohlížení CAD/CAM dat[/button] [button url=”#nesting” background=”#e8263a” background_hover=”#ed5464″]Nesting[/button] [button url=”#3dtisk” background=”#e8263a” background_hover=”#ed5464″]3D tisk[/button]

 

CAMWorks je plně integrovaný CAM systém do SOLIDWORKS, jenž nabízí kompletní sadu funkcí pro oblasti frézování, soustružení a drátového řezání. Specialitou CAMWorks je technologie rozpoznávání objektů a automatické stanovení technologie obrábění. Tuto vlastnost ještě vylepšuje návaznost na modul SOLIDWORKS MBD a úpravu automatických technologií na základě tolerancí obsažených v kótách.

 

[youtube url=”https://www.youtu.be/ZIH_2XzFdDU”]             

Klíčové vlastnosti CAMWorks:

• Plná integrace a asociativita do SOLIDWORKS
• Technologie rozpoznání geometrie a automatický návrh obrábění
• Modulární uspořádání CAM funkcí
• CAM programování od 2osého do 5osého souvislého obrábění
• Frézovací a soustružnické funkce s podporou multifunkčních víceosých strojů
• Strojní simulace podporující všechny druhy kinematik s možnosti kontroly na základě NC kódu
 
Rozpoznání útvarů
Silnou stránkou programování v CAMWorksu je schopnost rozpoznání obrobitelných prvků obráběného dílu a automatické přiřazování vhodných technologií z uživatelsky definovatelných knihoven. CAMWorks tak značně zjednodušuje práci programátora a napomáhá obráběcím standardům ve společnosti.

  Rozpoznn tvar

 

Obrábění na základě tolerancí
CAMWorks automaticky identifikuje výrobní funkce a automaticky vytvoří dráhy nástrojů. K tomuto však také rozezná tolerance a značky drsnosti povrchu, které jsou asociované s útvary a pro které přizpůsobí výběr nástroje, otáčky, posuvy atd. pro vygenerování nejlepší dráhy nástroje. Je to vůbec první aplikace, která využívá tyto informace pro automatizaci a výrazné urychlení výrobního procesu.

  

Obrbn na zklad toleranc

 

FRÉZOVÁNÍ

2 osé frézování
CAMWorks disponuje vyspělými strategiemi pro 2,5 osé obrábění, díky kterým je uživatel schopen snadno obrobit jednoduché i tvarově složité součásti prizmatického charakteru , odlitků či výkovků. 2,5 osé frézování CAMWorks patří k nejlepším ve své třídě a to díky patentovanému rozpoznávání útvarů, které dokáže rozpoznat více než 20 typů útvarů včetně nepravidelných kapes, což výrazně zkracuje čas práce s CAM systémem.
 

2 ose frezovani

3 osé frézování

Uplatňuje se při obrábění tvarových součásti, kovacích zápustek, vstřikovacích forem apod. Všechny 3 osé frézovací operace podporují práci se zbytkovým materiálem pro omezení obrábění naprázdno, zohlednění držáku a neřezné části nástroje při výpočtu dráhy, výpočet vyložení nástroje atd.

3 os frzovn

Dokončovací operace obrábění obsahují plynulé/tečné pohyby nájezdu/odjezdu pro udržení plynulého pohybu zajišťující dosažení lepší kvality povrchu, snížení opotřebení nástroje/stroje a zamezení vzniku stop po nástroji.

   
4 a 5 osé polohované frézování
Všechny 2D a 3D strategie podporují 3+2 obrábění tzv. (5 osé indexování) natočením dílu nebo hlavy stroje prostřednictvím kombinace rotačních os A, B nebo C. Vytvořte 3+2 operace jednoduchým výběrem pracovní roviny. CAMWorks se postará o nejvhodnější rotace pro orientaci dílu. Nástroje a držáky jsou hlídány proti případné kolizi u všech strategií, které toto standardně podporují.
 4 a 5 os polohovan frzovn
 
Víceosé souvislé frézování
Víceosé souvisle řízené frézování CAMWorks umožňuje uživateli vytvořit dráhy u tak složitých tvarů, které nemohou být obrobeny na 3-osých strojích, jako např. oběžná kola, lopatky turbín, stínové obrábění u forem, apod. Víceosé obrábění umožňuje naklonit nástroj od součásti, proto mohou být použity kratší nebo méně vyložené nástroje. Takto zvýšená tuhost nástroje dovolí uživateli využít možnosti vysokorychlostního obrábění v CAMWorks bez ztráty přesnosti. Výsledkem je lepší kvalita povrchu a snížení strojního času.Vceos souvisl frzovn
 
Technologie Volumill
CAMWorks disponuje vysoce výkonnou hrubovací technologií, VoluMill, jež nabízí kombinaci optimálních drah s maximální odebráním materiálu vedoucí k úsporám času a prodloužení životnosti frézovacích nástrojů. VoluMill byl navržen, aby eliminoval špatné obráběcí podmínky, které vytvářely tradiční dráhy nástrojů. Generuje spojitou vysoce výkonnou dráhu nástroje a dynamicky upravuje dráhy, posuv a hloubku řezu tak, aby nebylo nikde překročeno naprogramované množství odebíraného materiálu.
 
Vysokorychlostni obrabeni
 
Sonda
Sonda poskytuje snadné řešení pro nastavení výchozí nulové pozice obrábění. Pomocí různých cyklů definuje polohu nulového bodu a nahrazuje tak ruční nastavování. Plná vizualizace všech pohybů sondy zamezuje jakémkoliv potencionálnímu poškození měřící sondy.
 Sonda
 
 

SOUSTRUŽENÍ

Soustružení a soustružení s poháněnými nástroji

CAMWorks plně podporuje programování od těch nejjednodušších soustružnických strojů, až po soustružnicko/frézovací centra. Podporuje řízení os C, Y a B a 5osé indexované i souvislé obrábění.
 Soustruen a soustruen s pohnnmi nstroji
 
Soustružení a synchronizace více kanálů
CAMWorks umožňuje synchronizaci operací na pokročilých multifunkčních strojích s více vřeteny a nožovými hlavami pro dosažení maximální efektivity obráběcího cyklu.
 
Soustruen a synchronizace vce kanl
 
 

SIMULACE STROJE

CAMWorks Virtual Machine umožňuje definovat kompletně celý stroj pro skutečně věrohodnou simulaci. Po nastavení tato pokročilá funkce umožňuje kontrolu kolizí všech součástí vašeho CNC stroje, což je zvláště užitečné u komplikovaných 4osých a 5osých operací a u kombinovaných, soustružnicko-frézovacích operací.

 SIMULACE STROJE

 
CAMWorksu Virtual Machine nabízí simulaci celé kinematiky, podporuje simulaci všech operací soustružení a frézování a také všech zařízení a součástí stroje. Simulátor nabízí detekci kolizí mezi součástmi stroje, kusem, upínači a držáky nástrojů, včetně mnoha možností zobrazování, což umožňuje kontrolu nad různými aspekty simulace. Jsou zde podporovány všechny cykly a pohyby a spolu s úplnou grafikou součástí stroje a pomocných zařízení, jako je koník a luneta.
 

DRÁTOŘEZ

Programování 2 až 4-osých CNC drátořezů poskytuje intuitivní, automatické a efektivní metody tvorby drah řezání pro drátořezy. Řešení můstků, správného pořadí řezů, řezání většího množství tvarů, bezodpadové odebrání většího množství materiál atd. Automatická synchronizace vodítek eliminuje nutnost případných úprav 3D modelu.
 
DRTOEZ

 

Databáze řezných podmínek jsou založeny na informacích od výrobce obráběcích strojů a mohou být případně upraveny. Při výběru stroje tak máte usnadněnou práci a většinu parametrů nastaveno dle zvyklostí.

 

PROHLÍŽENÍ CAD/CAM DAT

CAMWorks ShopFloor je samostatná aplikace nezávislá na jiných produktech. Slouží jako nástroj pro spolupráci mezi CAM programátory, kteří používají aplikaci CAMWorks pro generování NC kódů a dílnou s CNC stroji, kde obsluha strojů provádí reálnou výrobu.

 PROHLEN CADCAM DAT

 
Pomocí CAMWorks ShopFloor je možné data prohlédnout a simulovat dráhy nástrojů přímo u stroje. Přímo před rozjetím na stroji lze podrobně zkontrolovat všechny operace na monitoru, aniž by obsluha potřebovala plnohodnotný CAM systém. K dispozici je sada nástrojů nejen pro prohlížení, ale také pro měření 3D modelu. Spolu s 3D modely součástí a výrobními operacemi lze vidět seznam nástrojů, seřizovací listy a samotný NC kód. Toto vše přináší vyšší bezpečnost výrobního procesu, neboť obsluha stroje může díky prohlížeči odhalit případné komplikace ještě před samotným zahájením výroby.
   

NESTING

Nesting je proces, při kterém jsou tvary na deskovém polotovaru skládány tak, aby se minimalizovalo množství odpadu při následném frézování, řezání laserem či vodním paprskem apod. Modul NESTINGWorks automaticky řeší optimální rozložení dílců a sestav SOLIDWORKS s možností následné přípravy technologie obrábění pomocí funkčnosti CAMWorks.
 NESTING
 
 

3D TISK

CAMWorks Additive Manufacturing představuje první aditivně-subtraktivní řešení pro SOLIDWORKS, jež umožňuje připravit modely pro kovový 3D tisk včetně automatického generování podpůrné struktury. Díky neustálému propojení s obráběním CAMWorks je poté možno generovat CNC operace, a to například pro odstranění zmiňované podpůrné struktury z 3D výtisku. Informace o konstrukci, aditivní a subtraktivní výrobě jsou uloženy do jednoho souboru, plně asociovaného s modelem SOLIDWORKS.
 

3D TISK

 

Související produkty

[row equal_height=”yes”] [column size=”1/4″][photo_panel border=”1px none #cccccc” shadow=”0px 1px 2px #eeeeee” photo=”images/top/top1.jpg”] SOLIDWORKS
Profesionální 3D CAD modelovací software, nabízející kompletní řešení pro Vaše návrhy.
 
[livicon icon=”arrow-circle-right” size=”16″ background_color=”transparent” color=”#e8263a” hover_color=”#e94253″ radius=”0px” padding=”5px” class=”doprava”][/photo_panel]
[/column] [column size=”1/4″][photo_panel border=”1px none #cccccc” shadow=”0px 1px 2px #eeeeee” photo=”images/top/solidworks_pdm.jpg”]PDM
Rychle a efektivně spravuje datové soubory a dokumentaci.
 
 
[livicon icon=”arrow-circle-right” size=”16″ background_color=”transparent” color=”#e8263a” hover_color=”#e94253″ radius=”0px” padding=”5px” class=”doprava”][/photo_panel]
[/column] [column size=”1/4″][photo_panel border=”1px none #cccccc” shadow=”0px 1px 2px #eeeeee” photo=”images/top/EUREKA.jpg”]Eureka
Samostatný externí simulátor stroje, který lze využívat jako doplněk k systému Surfcam.
 
 
[livicon icon=”arrow-circle-right” size=”16″ background_color=”transparent” color=”#e8263a” hover_color=”#e94253″ radius=”0px” padding=”5px” class=”doprava”][/photo_panel]
[/column] [column size=”1/4″][photo_panel border=”1px none #cccccc” shadow=”0px 1px 2px #eeeeee” photo=”images/top/SOLIDWORKS_MBD.jpg”]MBD
Integrované prostředí pro tvorbu bezvýkresové dokumentace.
 
 
[livicon icon=”arrow-circle-right” size=”16″ background_color=”transparent” color=”#e8263a” hover_color=”#e94253″ radius=”0px” padding=”5px” class=”doprava”][/photo_panel]
[/column] [/row]

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *