Z důvodu poruchy není dostupná telefonní linka technické podpory +420 266 313 548. Využijte, prosím, primárně formulář pro zadání technického dotazu ZDE. Nebo volejte na číslo +420 284 823 127. Děkujeme za pochopení.

Města

Zdravým městským prostředím jsou budovy šetrné k životnímu prostředí, spolehlivé inženýrské systémy, účinná infrastruktura a soulad mezi obyvateli, průmyslovými podniky a přírodou.

Zajistěte stabilní budoucnost

Města a průmysl musí vypracovat plány , aby se neustále revitalizovaly a náležitě reagovaly na katastrofy, změny životního prostředí a bezpečnostní hrozby. Posílení stability dynamického města vyžaduje modelování viditelných a skrytých procesů, stanovení množství dostupných zdrojů, analýzu možných scénářů pro vývoj událostí a maximalizaci účinnosti využití a obnovy zdrojů.

Abychom zachytili virtualizovaný život Singapuru, musíme dát správná data správným lidem na správné úrovni a ve správný čas

George Loh
Ředitel, Ředitelství programů národního výzkumu, projekt Virtual Singapore

Respektujte krásné město

Architekti a urbanisté navrhují jedinečnou osobnost našich měst s cílem utvářet jednotlivé budovy, vztahy mezi budovami a dopad projektů na celou komunitu. Vytvořte soulad v oblasti estetiky, definujte společnou vizi a naplňte očekávání všech zúčastněných stran pomocí 3D scénářů ve virtuálním prostředí s využitím dynamických dat a technologií internetu věcí.

Modernizujte proces růstu měst

Moderní digitální technologie učinily skutečnou revoluci v rozvoji měst. Díky nim majitelé, projektanti, návrháři, inženýři a stavební týmy mohou dosáhnout nesrovnatelně vyšší úrovně přesnosti a kontroly a optimálně zohlednit požadavky různých zúčastněných stran. Moderní řešení plánování a návrhu umožňují rychlou tvorbu variant a otevírají zcela nové možnosti. Efektivní systémy spolupráce umožňují majitelům a veřejným činitelům dobře se orientovat a umožňují partnerům v navazujících fázích dodavatelského řetězce začlenit cenné znalosti v rané fázi procesu.

Bez technologií 3DEXPERIENCE bychom nebyli schopni dosáhnout úrovně kontroly a detailů potřebných k dokončení inovačního centra Botswana.

John Cerone
Přidružený ředitel, SHoP Architects

Maximalizujte výsledky projektu

Vzhledem k charakteru projektu a roztříštěnosti sektoru je obtížné pro týmy stavebního inženýrství a stavebnictví standardizovat integrovanou platformu a účinně sdílet informace. Postupy výběrových řízení a izolace funkcí navíc vedou k přehnaným odhadům a výsledkům, které nesplňují očekávání.

Vědecký přístup ke stavebnictví a výstavbě zahrnuje podrobnou analýzu tradičních postupů v tomto odvětví a přehodnocení předpokladů ohledně nabídkového řízení, z hlediska spolupráce, provedení a informací. Vlastníci musí být do procesu zapojeni. Inovace, jako je prefabrikace, virtuální návrh a konstrukce, 4D modelování a nástroje pro řízení projektů v reálném čase, umožňují týmům okamžitě realizovat své stavební projekty bez chyb.

Simulace hrály klíčovou roli v analýze montáže kompletní konstrukce a všech stavebních prvků. Našli jsme nejrychlejší způsob, jak postavit budovu optimalizací celého procesu projektu.

Javier Glatt
Spoluzakladatel a generální ředitel, CadMakers

Vytvářejte společně

Tradiční způsoby, jak přilákat podnikatelské vůdce a obyvatele, nemohou uspokojit dnešní požadavky na růst. Zvyšující se propojenost navíc vytvořila očekávání, že se veřejnost bude více podílet na procesu utváření městského prostředí. Města využívající 3D spolupracující technologie ke sběru a správě veřejně dostupných dat zlepšují rozhodování, poskytování služeb a komunikaci mezi zúčastněnými stranami.

Musíme dát správná data správným lidem na správné úrovni a ve správný čas

George Loh
Ředitel, Ředitelství programů národního výzkumu, projekt Virtual Singapore

Řešte obchodní výzvy

města
Stavebnictví, města a území

Města

Zdravým městským prostředím jsou budovy šetrné k životnímu prostředí, spolehlivé inženýrské systémy, účinná infrastruktura a

infrastruktura
Stavebnictví, města a území

Infrastruktura

Projekty veřejné výstavby hrají důležitou roli v hospodářské a sociální stabilitě. V této oblasti jsou

budovy
Stavebnictví, města a území

Budovy

Vytváření prostředí pro lidi vyžaduje transparentnost, efektivitu, koordinaci úsilí a znalost řemesla. Prozkoumat Zajistěte odolnou

Nenašli jste, co jste hledali nebo chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a.s.

Vy máte myšlenku, my jsme řešení…

Rychlá poptávka

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Vyberte jednu z možností. Svůj případný souhlas dáváte pouze společnosti 3E Praha Engineering, a.s. za účelem zasílání informací o produktech, službách, akčních nabídkách a vzdělávacích materiálech.