Z důvodu poruchy není dostupná telefonní linka technické podpory +420 266 313 548. Využijte, prosím, primárně formulář pro zadání technického dotazu ZDE. Nebo volejte na číslo +420 284 823 127. Děkujeme za pochopení.

Budovy

Vytváření prostředí pro lidi vyžaduje transparentnost, efektivitu, koordinaci úsilí a znalost řemesla.

Zajistěte odolnou budoucnost

Při plánování a projektování budov je třeba brát v úvahu náklady na údržbu, dlouhodobé účinky na životní prostředí, schopnost reagovat na katastrofy a mnohem více. Pro optimální návrh životního cyklu budovy od koncepce přes výstavbu, až po provoz je nezbytné používat materiály šetrné k životnímu prostředí, otestovat různé scénáře „co kdyby“ ve 3D, navrhnout zařízení, která mohou pružně reagovat na potřeby obyvatel a určovat jejich provozní efektivitu na základě dynamických dat internetu věcí.

Respektujte umění

Chcete-li vyhrát výběrová řízení, architekti musí dodat více konceptů v omezeném čase. Díky zrychlenému procesu lze vyvinout a zkontrolovat větší počet návrhů, což vede k vytváření konceptů vyšší kvality. Po vítězství ve výběrovém řízení ohrožují skutečná omezení spojená s materiály a výrobou uměleckou integritu, kvalitu a fungování budovy. Tomu lze zabránit tím, že účastníci projektu v pozdějších fázích mohou přispívat již v nejranějších fázích.

Je naprosto úžasné, že můžete všechno dát dohromady parametrickým způsobem. Skoro to vypadá, že není nic, co byste nemohli udělat.

Tomohiro Matsunaga
Hlavní inženýr pro 3D modelování, Kengo Kuma & Associates

Modernizujte své řemeslo

Moderní nástroje a digitalizace odborných znalostí způsobují revoluci ve způsobu navrhování stavebního prostředí. Vývojáři infrastruktury, inženýři a stavební týmy nyní mohou dosáhnout nesrovnatelně vysoké úrovně přesnosti a kontroly. Výsledky jsou působivé.

Moderní řešení plánování a designu umožňují rychlé iterace a otevírají zcela nové možnosti. Efektivní systémy spolupráce umožňují partnerům začleňovat cenné znalosti do procesu v rané fázi dodavatelského řetězce.

Bez technologií 3DEXPERIENCE bychom nebyli schopni dosáhnout úrovně kontroly a detailů potřebných k dokončení inovačního centra Botswana.

John Cerone
Přidružený ředitel, SHoP Architects

Maximalizujte výsledky projektu

Vzhledem k charakteru projektu a roztříštěnosti sektoru je obtížné pro týmy stavebního inženýrství a stavebnictví standardizovat integrovanou platformu a účinně sdílet informace. Postupy výběrových řízení a izolace funkcí navíc vedou k přehnaným odhadům a výsledkům, které nesplňují očekávání.

Vědecký přístup ke stavebnictví a výstavbě zahrnuje podrobnou analýzu tradičních postupů v tomto odvětví a přehodnocení předpokladů z hlediska spolupráce, provedení a informací. Inovace, jako je prefabrikace, 4D modelování a nástroje pro řízení projektů v reálném čase, umožňují týmům okamžitě realizovat své stavební projekty bez chyb.

Simulace hrály klíčovou roli v analýze montáže kompletní konstrukce a všech stavebních prvků. Našli jsme nejrychlejší způsob, jak postavit budovu optimalizací celého procesu projektu.

Javier Glatt
Spoluzakladatel a generální ředitel, CadMakers

Vytvářejte společně

Každý stavební projekt přináší novou kombinaci členů týmu a zúčastněných stran. Spolupráce v geograficky rozptýlených týmech, včetně členů různých národností a mluvících různými jazyky, je zvláště komplikovaná. Je nezbytné správně sdílet a předávat data mezi všemi účastníky projektu a upravit informace tak, aby byla zajištěna jejich správnost a úplnost. Díky globálnímu přístupu k projektu a vizualizaci výsledků získají účastníci projektu jediný společný digitální model objektu.

Platforma 3DEXPERIENCE umožňuje vývojový proces, protože je flexibilní a otevřená.

Chris Sharples
Zakládající partner, architekti SHoP

Řešte obchodní výzvy

města
Stavebnictví, města a území

Města

Zdravým městským prostředím jsou budovy šetrné k životnímu prostředí, spolehlivé inženýrské systémy, účinná infrastruktura a

infrastruktura
Stavebnictví, města a území

Infrastruktura

Projekty veřejné výstavby hrají důležitou roli v hospodářské a sociální stabilitě. V této oblasti jsou

budovy
Stavebnictví, města a území

Budovy

Vytváření prostředí pro lidi vyžaduje transparentnost, efektivitu, koordinaci úsilí a znalost řemesla. Prozkoumat Zajistěte odolnou

Nenašli jste, co jste hledali nebo chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a.s.

Vy máte myšlenku, my jsme řešení…

Rychlá poptávka

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Vyberte jednu z možností. Svůj případný souhlas dáváte pouze společnosti 3E Praha Engineering, a.s. za účelem zasílání informací o produktech, službách, akčních nabídkách a vzdělávacích materiálech.