Námořní loděnice

Navrhujte a sestavujte pokročilé, moderní lodě sloužící široké škále strategických misí Naše řešení

Inovace podle návrhu

Řešení společnosti Dassault Systèmes pomáhají uspokojit náročné požadavky zákazníků námořnictva a zároveň udržet rozpočty a dodávky pod kontrolou.

Snižte náklady na životní cyklus námořních lodí

Snižte náklady na životní cyklus, abyste uspokojili poptávku vlád po celkových nákladech na snížení vlastnictví. Usilujte o zlepšení kapitálu, modernizaci výrobních procesů a technologie, snižte náklady na provoz a údržbu, aby se zvýšila hodnota pro námořnictva.

Řiďte shodnost systémů a dílů napříč námořními programy

Zařiďte shodnost specifikací a technických norem, abyste snížili náklady na pořízení a životní cyklus. Maximalizujte opakované použití systémů/dílů a zajistěte běžné obchodní postupy napříč námořními programy pro zvýšení ziskovosti a snížení rizika programu pomocí ověřených a osvědčených dílů/systémů.

Modernizujte loděnice námořnictva, zvyšte efektivitu

Modernizujte loděnice, přijměte automatizaci, která překračuje momentální možnosti, zvyšte efektivitu abyste zůstali konkurenceschopní a splňovali požadavky pokročilých lodí s více misemi, pokud jde o schopnosti a používání elektronických systémů.

Přilákejte novou generaci pracovníků

Zkušená avšak stárnoucí pracovní síla, která se chystá odejít do důchodu, zdůrazňuje význam změny vnímání námořního a offshore průmyslu s cílem přilákat a vyškolit novou generaci pracovníků s dovednostmi potřebnými k vybudování pokročilých námořních lodí.

Řešte obchodní výzvy

offshore
Námořní a pobřežní průmysl

Jachty a pracovní lodě

Posuňte hranice inovací, výkonu a kvality a vytvořte nejluxusnější zážitek Prozkoumat Výkon založený na inovacích

offshore
Námořní a pobřežní průmysl

Offshore

Navrhujte a stavějte plošiny a specializovaná plavidla na podporu průzkumu a získání nových zdrojů energie

námořní loděnice
Námořní a pobřežní průmysl

Námořní loděnice

Navrhujte a sestavujte pokročilé, moderní lodě sloužící široké škále strategických misí Naše řešení Prozkoumat Inovace

komerční loděnice
Námořní a pobřežní průmysl

Komerční loděnice

Navrhujte a budujte více kapacitní osobní a nákladní lodě efektivněji Prozkoumat Digitální transformace loďařů Konkurenceschopní

Poptávka softwaru