Energie

Snižte projektová rizika a optimalizujte dostupnost zařízení

Optimalizace zdrojů pro nejlepší možnou pozici na trhu

Výměna pracovní síly v odvětví energetiky vytváří vakuum, pokud jde o dovednosti a znalosti. Ztráta zkušených zaměstnanců, kteří odcházejí do důchodu, v kombinaci se zvyšující se automatizací znamená, že společnosti mají méně a méně zaměstnanců, kteří zvládnou všechny situace. Řízení znalostí, školení a poradenství se stávají strategickými činnostmi k dosažení více cílů s nižšími náklady.

Zvyšte spolehlivost a dostupnost zdrojů

Společnosti v energetickém průmyslu musí trvale zajišťovat, aby objemy výroby uspokojovaly poptávku. Současně musí zajistit spolehlivost a dostupnost systémů v prostředí, které se vyznačuje rostoucím konkurenčním tlakem, ve kterém nesmí za žádných okolností dojít k přerušení dodávek energie.

V souladu s naší ambicí stát se mezinárodním lídrem v našem odvětví nám poskytne konkurenční výhodu jednotného řízení projektové dokumentace, plánů a zpráv pro velké projekty.

Jan Krška
Obchodní ředitel, člen představenstva, I&C Energo

Posilujte politiku kvality, zdraví, bezpečnosti a životního prostředí s cílem snížit obchodní rizika

V energetickém průmyslu je nejvyšší prioritou bezpečnost pracovníků a infrastruktury. Použití digitálních technologií k předvídání nehod před jejich výskytem může pomoci vyhnout se rizikům a přerušením služeb, které mohou mít vážný dopad na obyvatelstvo a stát miliony.

Snižte specifické náklady pomocí virtuální simulace

Díky silné konkurenci je růst v energetickém průmyslu velkou výzvou. Éra nevyužitých zdrojů a aktiv a nadměrných rozpočtů na projekty skončila. Společnosti jsou více, než kdy jindy závislé na účinném řízení svých zdrojů a systémů – ať už při provádění rozsáhlého projektu, optimalizaci plánu údržby nebo zvýšení objemu výroby , jakož i dodržování kvality, rozpočtu a časových specifikací pro dodávky velkých projektů.

Řešte obchodní výzvy

hornictví
Energetika a materiály

Hornictví

Hornická softwarová řešení pro zlepšení globální výkonnosti podniku Prozkoumat Kromě podpory aktérů v průmyslových odvětvích

kovy a minerály
Energetika a materiály

Kovy a minerály

Optimalizujte výrobu a produktivitu Prozkoumat Kromě podpory aktérů v průmyslových odvětvích těžby kovů a minerálů,

chemikálie
Energetika a materiály

Chemikálie

Udržujte inovační, projektové a provozní výkonnosti Prozkoumat Zlepšete dostupnost znalostí a dovedností pracovníků Nedostatek pracovních

ropa a plyn
Energetika a materiály

Ropa a plyn

Maximalizace výkonnosti aktiv a ekonomické návratnosti Prozkoumat Pracovník a infrastruktura Ropný a plynárenský průmysl považuje

energie
Energetika a materiály

Energie

Snižte projektová rizika a optimalizujte dostupnost zařízení Prozkoumat Optimalizace zdrojů pro nejlepší možnou pozici na

Poptávka softwaru