Energetika a materiály

Přehodnoťte využití materiálů a energií v zájmu udržitelné budoucnosti

Podniky v oblasti težby nerostných surovin, jejich zpracování a energetiky, čelí mnoha výzvám. Důraz na trvalou udržitelnost a zvyšující se úroveň veřejné kontroly vedou k rostoucímu zájmu o alternativní řešení. Tato řešení mění tradiční obchodní modely. Je třeba řešit návaznost stárnoucí infrastruktury a nových, technicky náročných řešení. Nízká produktivita a měnící se podmínky (ceny vstupů a práce) významně ovlivňují ziskovost projektů.

Podniky z oblasti energetiky a materiálů se proto musí diverzifikovat do nových podniků, zvýšit tempo inovací, zlepšit efektivitu organizace a infrastruktury a zvýšit schopnost přizpůsobení nabídky produktů měnícím se prioritám a požadavkům zákazníků a společnosti.

Řešení obchodních výzev v energetickém a materiálovém průmyslu

Využijte pro řešení vašich úloh možnosti digitalizace a integrovaného přístupu, který spojuje lidi, informace a procesy napříč organizacemi, ekosystémy a hodnotovými toky, které pokrývají inženýrství, vývoj produktů, konstrukci, provoz a dodávky.

Řešte obchodní výzvy

hornictví
Energetika a materiály

Hornictví

Hornická softwarová řešení pro zlepšení globální výkonnosti podniku Prozkoumat Kromě podpory aktérů v průmyslových odvětvích

kovy a minerály
Energetika a materiály

Kovy a minerály

Optimalizujte výrobu a produktivitu Prozkoumat Kromě podpory aktérů v průmyslových odvětvích těžby kovů a minerálů,

chemikálie
Energetika a materiály

Chemikálie

Udržujte inovační, projektové a provozní výkonnosti Prozkoumat Zlepšete dostupnost znalostí a dovedností pracovníků Nedostatek pracovních

ropa a plyn
Energetika a materiály

Ropa a plyn

Maximalizace výkonnosti aktiv a ekonomické návratnosti Prozkoumat Pracovník a infrastruktura Ropný a plynárenský průmysl považuje

energie
Energetika a materiály

Energie

Snižte projektová rizika a optimalizujte dostupnost zařízení Prozkoumat Optimalizace zdrojů pro nejlepší možnou pozici na

Poptávka softwaru