Základní definice polotovaru

Definice polotovaru je jedním z prvních kroků, které je nutné udělat před samotnou tvorbou drah nástroje. Způsobů, jak polotovar definovat, je více. Každý způsob má navíc své opodstatnění. V tomto technickém tipu pro Surfcam si tedy ukážeme, jak lze polotovar definovat.

1.

Definice z databáze polotovarů

Pokud se zabýváte sériovou výrobou a používáte většinou stejné velikosti a typy polotovarů, tak je možné předdefinovat určité velikosti a tvary polotovarů v databázi. Tento způsob zabere více času, a to především kvůli právě zmíněné definici polotovaru v databázi. Na druhou stranu ale umožňuje vytvořit podrobnější přehled o používaných polotovarech, především v případech, kdy jsou zakázky programované více programátory.

Následující body popisují definici polotovaru ve Správci polotovarů (databázi) a jeho nahrání na pracovní plochu.

a)

Ve spouštěcím programu otevřete Správce polotovarů a klikněte na příkaz Přidat nový polotovar.

b)

  • V dialogovém okně je možné definovat několik typů polotovarů:
  • Válec
  • Válec s průchozí dírou (trubku)
  • Kvádr
  • Mnohoúhelník
  • Model (*sldprt, *step, *parasolid_XT, *meg atd.)

c)

Vyplňte název, rozměry, případně i materiál polotovaru (viz obrázek) a klikněte na tlačítko Uložit.

d)

Po nahrání objemového modelu dílu vyberte vytvořený polotovar z Databáze polotovarů.

2.

Přizpůsobení polotovaru

Nejpoužívanější metodou tvorby polotovaru u jednoduchých dílů je definice přes příkaz Přizpůsobit polotovar. Tato možnost má jistá omezení, především v nabídce tvarů polotovaru, ale na druhou stranu umožňuje rychle definovat polotovar s libovolnými přídavky.

a)

Nahrajte model dílu a klikněte na příkaz Přizpůsobit polotovar.

b)

Otevře se dialogové okno s možností definice polotovaru s ohledem na přídavky k maximálním rozměrům modelu. Na výběr je z dvou polotovarů, a to z polotovaru typu kvádr a válec. Každý z rozměrů polotovaru může být definován buď pomocí přídavků k nahranému modelu anebo pomocí celkového rozměru polotovaru.

3.

Vložit polotovar

Volba Vložit polotovar umožňuje definovat polotovar dvěma způsoby. Vždy je ale nutné mít připravený objemový model polotovaru (odlitek, výkovek atd.) s umístěným počátkem tak, aby se při vložení sloučil s počátkem umístěným na dílu.

a)

Vložení objemového modelu

Tato možnost nabízí dodatečně vložit libovolný model polotovaru (*sldprt, *stl, *parasolid x_t, *step atd.).

b)

Výběr objemového modelu

Tuto možnost je možné použít v případě, kdy je nahraná sestava modelu a polotovaru najednou (viz obrázek).

Definice polotovaru poté probíhá také přes příkaz Vložit polotovar, ale tentokrát se objemový model vybírá přímo na pracovní ploše (viz obrázek).

Toto byly základní možnosti definice polotovarů. V příštím díle technických tipů pro Surfcam si ukážeme pokročilejší možnosti tvorby polotovaru.

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky

Novinky

Základní definice polotovaru

Definice polotovaru je jedním z prvních kroků, které je nutné udělat před samotnou tvorbou drah nástroje. Způsobů, jak polotovar definovat, je