Tvorba konstrukčních rovin 1

V tomto díle technických tipů pro SURFCAM si ukážeme, jak je možné vytvářet konstrukční roviny.

Tyto roviny mohou být později využívány pro obrábění z více stran modelu. Každá konstrukční rovina je navíc vždy spjata s konkrétním pohledem.

Tyto pohledy je možné vytvářet standardní cestou přes „Tvorba ► Pohled“.

3 Body

Nejvíce používaným způsobem je definice pohledu pomocí tří bodů. Při této definici je prvním kliknutím definován počátek osy X, druhým kliknutím je definován kladný směr osy X a třetím kliknutím směr kladné osy Y. Po definici těchto tří bodů je možné určit i polohu počátku.

Bod/Úsečka

Další možností tvorby je definice Bod/Úsečka. Zde se prvním kliknutím určuje hrana/čára představující osu X. Druhým kliknutím se definuje bod, který leží v kladném směru osy Y. Po definici orientace počátku je opět nutné vybrat pozici počátku.

Normálově

V tomto případě je prvními dvěma body definována orientace/směr osy Z. Třetím bodem je poté definována orientace kladné osy X. Poté je opět nutné definovat novou polohu počátku souřadnicového systému.

Aktuální

Tento způsob tvorby pracovní roviny nevyžaduje definici os počátku souřadnicového systému pomocí bodů nebo čar. Jednoduše stačí natočit model do požadované polohy a označit polohu počátku na modelu. Orientace os souřadnicového systému je poté definována tak, že osa X je rovnoběžná se spodní hranou obrazovky, osa Y se svislou hranou obrazovky a kladný směr osy Z míří kolmo na obrazovku.

V příštím díle technických tipů pro SURFCAM budeme pokračovat a ukážeme si nové možnosti tvorby konstrukčních rovin.

Máte dotaz? Naše technická podpora je Vám k dispozici!

Sdílet článek na sítích:

Objevte více:

Nejnovější články:

Nenašli jste, co jste hledali nebo chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a.s.

Vy máte myšlenku, my jsme řešení…

Rychlá poptávka

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Vyberte jednu z možností. Svůj případný souhlas dáváte pouze společnosti 3E Praha Engineering, a.s. za účelem zasílání informací o produktech, službách, akčních nabídkách a vzdělávacích materiálech.