Pro lepší orientaci obsluhy stroje je vhodné doplnit seřizovací listy i o další dokumenty, které usnadní a urychlí výrobu. Tyto dokumenty je možné tvořit rychle a jednoduše přímo v pracovním prostředí, což si ukážeme v tomto díle technických tipů pro Surfcam. 

Pro tisk je nejprve nutné definovat základní nastavení tisku. Toto nastavení je možné spustit přes Soubor ► Nastavení tisku. Je možné přednastavit zařízení pro tisk, případně aplikaci pro tvorbu *.pdf souborů (viz obrázek), velikost papíru a také výchozí orientaci tisku.

Funkce tisk je dostupná přes Soubor ► Tisk a s její pomocí lze snímat hlavní pracovní plochu a dodatečně i nastavit, jak má být model zobrazen. Také lze dodatečně upravit výchozí nastavení tisku. 

Nastavení bitmap umožňuje zvolit, jestli bude model při tisku zobrazený barevně, černobíle, případně zcela začerněný (viz obrázek). 

Nastavení Plot představuje nastavení tloušťky úseček (hran modelu), které budou zobrazeny při tisku. Defaultně nastavená hodnota 0,254 ve většině případů zobrazí objemový model bez viditelných hran (viz obrázek). Proto je vhodné nastavit hodnotu 5 a vyšší. Maximální dovolená hodnota parametru tloušťky úseček je 25,4

Možnosti renderování nabízí vykreslení modelu včetně ploch nebo pouze drátové geometrie (viz obrázek). 

Měřítko umožňuje upravit velikost modelu vůči velikosti papíru. V případě nastavení možnosti „Stejné jako pracovní plocha“ bude umístění a velikost odpovídat aktuálnímu zobrazení na pracovní ploše. 

Možnost „Přizpůsobit na papír“ umístí model na střed listu a v takovém měřítku, aby byl list co nejvíce vyplněn. 

Poslední možnost „Tisk v měřítku“ umožňuje pomocí parametru definovat reálné měřítko zobrazení. V případě ponechání výchozí hodnoty „1“ bude model odpovídat měřítku 1:1, při vyplnění hodnoty „0.5“ dojde ke zmenšení modelu 1:2 a obdobně při zadání hodnoty „2“ bude výsledné měřítko 2:1. Je ale vždy nutné ručně vycentrovat model na střed obrazovky.

Při každé změně nastavení je nutné provést aktualizaci náhledu pomocí příkazu Aktualizovat náhled.

Výsledný dokument pro obsluhu stroje, v tomto případě soubor *.pdf, může vypadat po výše zmíněných úpravách například takto. Finální podoba a obsažené informace už jsou pouze otázkou fantazie programátora.  

Máte dotaz? Naše technická podpora je Vám k dispozici!

Sdílet článek na sítích:

Objevte více:

Nejnovější články:

Nenašli jste, co jste hledali nebo chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a.s.

Nezmeškejte naše webináře!

Akce / Webináře

[Workshop] Do letních měsíců s novým SOLIDWORKS. Objevte nejnovější možnosti SOLIDWORKS & 3DEXPERIENCE

Zveřejněno: 18/04/2024

Vy máte myšlenku, my jsme řešení…

Rychlá poptávka

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Vyberte jednu z možností. Svůj případný souhlas dáváte pouze společnosti 3E Praha Engineering, a.s. za účelem zasílání informací o produktech, službách, akčních nabídkách a vzdělávacích materiálech.