Technický tip SOLIDWORKS – Využití obálek

Technický tip SOLIDWORKS – Využití obálek

 

Při práci v podsestavách je často potřeba využít jako referenci nějakou součást z nadřazené sestavy nebo jiných podsestav. Pokud obsahuje celková sestava velké množství součástí, může být pak práce v této celkové sestavě výrazně pomalejší, než když pracujete jen v samotné podsestavě.

Aby nebylo nutné pracovat v celkové sestavě, je možné si součásti, které potřebuji použít jako referenci, vložit do podsestavy jako obálky. K tomu slouží nástroj „Vydavatel obálek“.

Pak je možné pracovat pouze ve vybrané podsestavě a není nutné celkovou sestavu vůbec otevírat a tím výrazně urychlit práci s velkými sestavami. Součásti jsou v podsestavě vloženy jen jako obálky, tak nejsou zahrnuty do výkresu ani do kusovníku podsestavy.

Pomocí nástroje „Vydavatel obálek“ můžete výrazně urychlit práci v rozsáhlých sestavách, které obsahují množství podsestav.

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru