Technický tip SOLIDWORKS – Prvek spojení pro konstrukční systémy

Systém pro vyváření ocelových konstrukcí SOLIDWORKS je v nové verzi rozšířen o možnost uživatelských spojovacích a výztužných prvků

Tím je možné tak SOLIDWORKS dále přizpůsobovat konkrétním potřebám uživatelů.

SOLIDWORKS nyní podporuje prvky spojení pro konstrukční systémy. Prvek spojení můžete definovat a vkládat do konstrukčního systému.

V PropertyManageru určíte možnosti pro definování prvku spojení.

Reference umístěníVyberte možnost Primární reference a Sekundární reference.
Hlavní referenceUrčuje první plochu nebo rovinu.
Sekundární referenceUrčuje druhou plochu nebo rovinu.
Typ vazbyVyberte možnost Sjednocená, Soustředná nebo Rovnoběžná na základě Sekundární reference.
Třetí referenceUrčuje třetí plochu nebo rovinu.
Typ vazbyVyberte možnost Sjednocená, Soustředná nebo Rovnoběžná na základě Reference třetího stupně.

Návaznost prvku

Můžete vybrat prvky, jako jsou odebrání vysunutím, díry, pokročilé díry, pole a zrcadlení, které se budou šířit do cílové součásti. Pokud jste však vytvořili díru založenou na prvku 

Primární reference – určuje plochu. Referenční roviny nelze vybrat jako vstupy.

PropertyManager pro Prvek spojení

umožňuje vložit prvek do konstrukčního systému s nastavením mnoha různých voleb a možností.

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru