sw-tipy

Technický tip – SOLIDWORKS – Přidání vlastního profilu do knihovny

Postup vytvoření vlastního svařovacího profilu

  1. Otevřete nový díl.
  2. Načrtněte profil.
    TIP: Uvědomte si, že když vytváříte svařovaný profil:
    a) Počátek skici se stane výchozím bodem trasování profilu.
    b) Můžete vybrat kterýkoli vrchol nebo nárysový bod ve skice jako alternativní bod trasování.
technicky-tip-–-solidworks-pridani-vlastniho-profilu-do-knihovny-6

3. Uzavřete skicu.

4. Mějte označenou skicu daného profilu (Skica1) ve stromu FeatureManager.

5. Klepněte na položky Soubor > Uložit jako.

6. V dialogovém okně postupujte takto:

a) V seznamu Uložit jako typ vyberte Díl prvku knihovny – Lib Feat Part (*.sldlfp)

technicky-tip-–-solidworks-pridani-vlastniho-profilu-do-knihovny-7

b) V okně Uložit do vyhledejte adresář se svařovanými profily Je nutné vytvořit odpovídající podsložky <norma> a <typ>

technicky-tip-–-solidworks-pridani-vlastniho-profilu-do-knihovny-8

podrobněji popsáno zde:
http://help.solidworks.com/2021/czech/SolidWorks/sldworks/c_Weldments_File_Location_for_Custom_Pr
ofiles.htm

technicky-tip-–-solidworks-pridani-vlastniho-profilu-do-knihovny-9

7. Uložte

  1. Zkontrolujte, zda ikona položky Skica1 ve stromu historie obsahuje symbol malého „L“
technicky-tip-–-solidworks-pridani-vlastniho-profilu-do-knihovny-2

V opačném případě postupujte dle bodu b).

viz:
http://help.solidworks.com/2021/czech/solidworks/sldworks/t_Weldments_Creating_a_Custom_Pro
file.htm


TIP
Plný obsah dané normy profilů lze stáhnout z knihovny návrhů v podokně úloh v ZIP souboru
Důležité podržet při kliknutí na normu klávesu CTRL.

technicky-tip-–-solidworks-pridani-vlastniho-profilu-do-knihovny-5

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru