Technický tip SOLIDWORKS – Lineární entita skici jako směrový odkaz

V této nové verzi SOLIDWORKS vývojáři zařadili v rámci zefektivnění práce ve skicách možnost výběru přímky pro vyznačení směru kopírování prvku v této skice.
Tímto je možné práci v SOLIDWORKS dále zjednodušit a zefektivnit.

Pro směrový odkaz v lineárním poli skici můžete vybrat lineární entitu z této skici, která entity pro vytvoření pole obsahuje. Dříve se vybraná čára stala součástí entit, které se mají vytvořit, ne pouze směrovým odkazem.

Ve skice, která obsahuje entity pro vytvoření pole, vyberete lineární entitu jako směrový odkaz pro vytvoření lineárního pole skici. 

F:\5.jpg

Pro referenci směru nelze vybrat úsečku obsaženou v bloku.
Úsečku, kterou jste použili pro směrový odkaz, pak nemůžete vybrat vytvoření dalšího pole.

Pro výběr lineární entity skici pro směrový odkaz:

Vyberte rovinu nebo plochu pro skicu. 

Vytvořte úsečku pro směrový odkaz. 

Naskicujte entity pro pole.

C:\Users\Britan\Desktop\1.jpg

Klepněte na možnost Lineární pole skici (nástrojový panel Skica) nebo vyberte Nástroje > Nástroje pro skici > Lineární pole.

C:\Users\Britan\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\2.jpg

V PropertyManageru pod položkou Vybrané entity vyberte entity skici, z nichž se vytvoří pole . 

Vyberte úsečku pro definování Směru č. 1

Definujte případně i Směr č. 2

C:\Users\Britan\Desktop\3.jpg

Klepněte na .

C:\Users\Britan\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\4.jpg

Text pro kopírování a vytváření pole ve skicách

V lineárním poli skici pak můžete jako entitu pro pole vybrat text.

F:\6.jpg

Ke kopírování textu můžete použít také funkci Kopírovat entity.

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru